AktualnościLesznowolaNa luzie

Panie radne, czy Panie instruktorki?

Na początku października ruszyły przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli – Lesznowolskie Warsztaty Teatralne, które są adresowane do wszystkich dorosłych mieszkańców gminy. Dzięki warsztatom mamy zyskać nowe umiejętności, to: bliższe poznanie samego siebie, poznanie własnych emocji, czy walka z tremą i stresem. Wszystko pięknie i ładnie opakowane, dopóki nie doczytamy do końca ogłoszenia udostępnionego na facebookowych grupach, czy na stronie lesznowolskiego GOKu, tam na samym końcu jest napisane, kto jest instruktorem wspomnianych warsztatów teatralnych?.. A jest nią radna gminy Lesznowola – Anita Kochanowska-Cydzik z Koalicji Obywatelskiej! Z kolei radna Magdalena Łyszcz z Komitetu Wyborczego Wyborców Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik poprowadzi zajęcia teatralne dla grup młodzieżowych.

– Lesznowolskie Warsztaty Teatralne są adresowane do ciebie po to, abyś: poznał lepiej siebie, nauczył się własnych emocji, pokonał tremę. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu: we wtorki, w godz. (14:50-15:50), zadania aktorskie i interpretacja tekstu, a także w piątki, w godz. (15:15-17:15), zadania aktorskie, interpretacja tekstu, w godz. (17:30-19:30), próby teatru amatorskiego. Wszyscy musimy tworzyć teatr, aby odkryć kim jesteśmy – możemy przeczytać na ulotkach i plakatach umieszczonych na portalach społecznościowych i stronie GOKu Lesznowola.

W związku z nową inicjatywą teatralną i zatrudnieniem radnej Anity Kochanowskiej-Cydzik, jako instruktora, skierowałem kilka pytań do Pani Jolanty Walentyny Sobolewskiej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli:

Redakcja Wirtualnego Piaseczna: Czy Lesznowolskie Warsztaty Teatralne finansuje Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli? Proszę o wskazanie kwoty dotacji przeznaczonej na tą inicjatywę.

Jolanta Walentyna Sobolewska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli: Odp. Tak, Lesznowolskie Warsztaty Teatralne jak i inne zajęcia grup artystycznych w Gminnym Ośrodku Kultury są finansowane z budżetu GOK Lesznowola. Na rok 2020 kwota przeznaczona w budżecie na wydatki związane z działaniami teatralnymi (scenografie, kostiumy, rekwizyty) wynosi 5 000 zł.

Czy Lesznowolskie Warsztaty Teatralne finansowane są z budżetu gminy Lesznowola? Proszę o wskazanie kwoty dotacji przeznaczonej na tą inicjatywę.

Odp. Zgodnie z art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Ośrodek jest finansowany przede wszystkim ze środków pochodzących z budżetu gminy, a działania kulturalne, w tym zajęcia kulturalno – artystyczne i edukujące są jednym z podstawowych działań w statucie GOK Lesznowola.

Jakie wynagrodzenie, ekwiwalent za prowadzenie Lesznowolskich Warsztatów Teatralnych otrzymuje instruktor – Anita Kochanowska-Cydzik? Proszę o dokładną kwotę wynagrodzenia dla Pani instruktor.

Odp. Pracodawcę obowiązuje zakaz ujawniania wysokości wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę bez jego zgody, wynikający z przepisów prawa pracy i przepisów prawa cywilnego (dobro osobiste pracownika).

Ile osób bierze czynny udział w warsztatach?

Odp. Rok kulturalny w GOK Lesznowola rozpoczyna się corocznie 1 października i od tego czasu sukcesywnie budują się grupy uczestników. Zajęcia teatralne dla dorosłych ruszyły, a uczestnicy stale do nich dołączają. Niektóre z zajęć przewidują indywidualną pracę z uczestnikiem (np. przygotowanie monodramu), inne są zajęciami, w których bierze udział kilka osób (próby teatru amatorskiego). Warsztaty przeznaczone dla seniorów będą miały charakter rotacyjny ze względu na zalecaną niewielką ilość osób w danej grupie (odgrywanie scenek) oraz ze względu na reżim sanitarny i są skierowane przede wszystkim dla uczestników dorosłych. W razie konieczności związanej z pandemią zajęcia grup prowadzone będą online.

Czy powstanie tej kulturalnej inicjatywy było poparte potrzebami lokalnej społeczności?

Odp. Tak, jest to zgodne ze zgłaszanymi potrzebami utworzenia takich zajęć dla dorosłych mieszkańców. Seniorzy natomiast wyrazili potrzebę zajęć para-teatralnych, podczas których będą mogli odgrywać scenki mediacyjne, dzięki którym łatwiej będzie im rozwiązywać życiowe konflikty. Przybliżę, że jest to dla osób dorosłych oraz starszych doskonała forma własnego rozwoju na bazie działań aktorskich.

Czy Lesznowolskie Warsztaty Teatralne będą inicjatywą stałą, czy tylko jednorazową?

Odp. Będą inicjatywa stałą. Grupy teatralne pracować będą nad różnymi przedstawieniami okolicznościowymi, patriotycznymi oraz nad przygotowywanym spektaklem.

W jaki sposób dokonano wyboru instruktora Lesznowolskich Warsztatów Teatralnych.

Odp. Żądana informacja, czyli wybór pracownika oraz zakres jego obowiązków w ramach umowy o pracę jest decyzją pracodawcy i nie stanowi informacji publicznej.

Radna Magdalena Łyszcz ( Komitet Wyborczy Wyborców Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik) poprowadzi z kolei – zajęcia teatralne dla młodzieży…

Pierwsze zajęcia teatralne dla grupy młodzieżowej już w toku, ale można się jeszcze zapisać. Na zdjęciach z filii GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej młodzież podczas warsztatów.

Zapraszamy początkujących aktorów na przygodę ze sztuką teatru. Atutami warsztatów teatralnych jest oczywiście wspólna zabawa w tworzenie, ale jednocześnie uczestnicy uczą się ładniej mówić, poruszać się, nabierają łatwości i odwagi do wystąpień publicznych oraz stają się bardziej otwarci, samodzielni i kreatywni. Efektem pracy jest zorganizowany w ciągu roku spektakl wystawiany na naszych profesjonalnych GOK-owskich scenach, a może i nie tylko.

Instruktor: Magdalena Łyszcz – zaprasza młodzież na zajęcia – Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli na swoim facebookowym profilu.

– Jest teatr, jest cyrk w urzędzie gminy, coraz bardziej się ukulturalnia nam gmina – napisał na portalu społecznościowym facebook, Pan Jarek, mieszkaniec gminy Lesznowola. Myślę, że jest to najlepszy komentarza do tej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *