AktualnościLesznowolaPowiat

Mają gotowe projekty, wkrótce inwestycje?

Mamy gotowe projekty i uzyskujemy zrid dla kolejnych inwestycji drogowych: ul. Szkolna w Lesznowoli (etap I), rondo na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej/Żwirowej, chodnika na ul. Leśnej w Jazgarzewczyźnie, chodnika na ul. Postępu w Woli Mrokowskiej, ul. Jana Pawła II w Piasecznie, ronda w Krupiej Wólce, ronda w Piskórce, ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego/Masztowa, ul. Masztowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Łączności w Łazach.

To nie koniec, wiele projektów jest w trakcie realizacji. Czy w dobie kryzysu Rada Powiatu zabezpieczy realne środki finansowe na ich realizację? – pytał radnych, na swoim profilu społecznościowym, Ksawery Gut, Starosta Piaseczyński.

Wola Mrokowska czeka z utęsknieniem na chodnik

Mam nadzieję, że uda się te plany zrealizować. Mieszkańcy Woli Mrokowskiej czekają z utęsknieniem na chodnik – podkreślała w swojej wypowiedzi, Anna Lasek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola.

Trwa olbrzymie zamieszanie z budową oświetlenia na ul. Szkolnej w Lesznowoli

Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli ma być zrealizowana do 2021 roku, o łącznych nakładach finansowych, wynoszących: 4 266 994,00 zł. Finansowanie inwestycji ma być rozłożone na dwa lata budżetowe, w 2020 roku, ma wynieść: 1,75 mln zł, a w 2021 roku: 2 mln zł. Zdanie jest w pełni realizowane przez powiat piaseczyński. Po stronie gminy Lesznowola ma leżeć realizacji oświetleniu ulicznego. Niestety cały czas trwają przepychanki w tym temacie, pomiędzy Urzędem Gminy Lesznowola, a Starostwem Powiatowym w Piasecznie.

Powstanie oświetlenie uliczne w pierwszym etapie inwestycji

W nawiązaniu do pisma z dnia 19 maja 2020 roku, niniejszym informuję, iż zgodnie z umową nr.: RDM. 032.1.8.2020.PW pomiędzy Gminą Lesznowola, a spółką Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy firma wykonała projekt I etapu oświetlenia ul. Szkolnej w miejscowości Lesznowola. Projekt ten został złożony wraz z dokumentacją zrid na realizację ul. Szkolnej w Pańskim urzędzie – informował w piśmie skierowanym do Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Mirosław Wilusz, Zastępca Wójta Gminy Lesznowola.

Drugi akapit pisma nie napawa optymizmem. Wszczęcie postępowania zrid na etap I, poszło w zeszłym tygodniu, gmina jako strona otrzymała – pisał lakonicznie o zamieszaniu, Ksawery Gut, Starosta Piaseczyński.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż doskonale znamy swoje kompetencje w zakresie budowy oświetlenia ulicznego i oczywiście planujemy realizację prac projektowych II etapu (odcinek od skrzyżowania z ul. Krasickiego do projektowanej DW721), w bieżącym roku.

Proszę o jednoznaczną informację o terminie uzyskania przez Starostwo ostatecznej decyzji na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego zadania i planowanego ogłoszenia przetargu na budowę I etapu lub całości ul. Szkolnej. Informacja ta jest niezbędna do zabezpieczenia środków finansowych w budżetu gminy Gminy podczas najbliższej sesji Rady Gminy Lesznowola – informował w piśmie skierowanym do Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Mirosław Wilusz, Zastępca Wójta Gminy Lesznowola.

Warto podkreślić, że najbliższa sesja Rady Gminy Lesznowola odbędzie się w dniu 9 czerwca. br. W porządku obrad nie ma uchwał budżetowych, a także wspomnianego w piśmie wsparcia finansowego ze strony gminy Lesznowola dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Brak dobrej woli?

Z drugiego akapitu pisma, wynika absurd. Zrid na drugi etap, wynika z terminu złożenia dokumentacji, którego składową jest projekt oświetlenia ul. Szkolnej, który musi zlecić gmina. W tym czasie, kiedy oba urzędy przerzucają się pismami, można było zlecić opracowanie dokumentacji i właśnie ją składać na zrid.

Z tego wynika, jedynie brak woli. Radni chcą ul. Szkolną, a zarządy dwóch samorządów nie mogą się dogadać, w tym czasie mieszkańcy jeżdżą po dziurach… – pisała o sprawie, Magdalena Mika-Kosior, Radna Powiatu Piaseczyńskiego.

Sprawę dla Państwa na pewno będziemy pilotować. To kolejny konflikt, który wybuchł na linii: Gmina Lesznowola – Starostwo Powiatowe w Piasecznie…

Zdjęcie: Projekt budowy ronda we Władysławowie.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *