AktualnościLesznowolaNa luzie

Debata na 16 głosów

W życiu każdej gminy, są takie daty, wydarzenia, które przechodzą do jej historii. Takim wydarzeniem z pewnością była uroczysta – XXV sesja Rady Gminy Lesznowola, na której odbyła się debata o stanie gminy Lesznowola za rok 2019, a także odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójt Gminy Lesznowola – Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik. Obydwie uchwały, zostało jednogłośnie podjęte przez Radę Gminy Lesznowola, ale warto zwrócić uwagę na aktywność mieszkańców, którzy w liczbie 16 zgłosili się do debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym za rok 2019.

Gmina i mieszkańcy przygotowują się do debaty

Aby wziąć udział w debacie nad raportem o stanie gminy Lesznowola za rok 2019, mieszkańcy w ciągu zaledwie pięciu dniu, musieli zebrać 50 podpisów.

– O raporcie mieszkańcy dowiedzieli się 3 czerwca br. z biuletynu informacji publicznej gminy Lesznowola, wtedy ruszyliśmy ze zbiórką podpisów. Ciekawe, że raport jest w bipie, ale już go nie na głównej stronie gminy: www.lesznowola.pl . Sama debata nad raportem o stanie gminy nie została rozpropagowana przez władze gminy. Pytanie do zarządu gminy: Dlaczego? – pytał na początku swojego wystąpienia, Konrad Tkaczyk, mieszkaniec Nowej Zgorzały.

Nie tylko mieszkańcy przygotowywali się do debaty… Zrobiły to także władze gminy, które spodziewały się, że będzie sporo zgłoszeń od niezadowolonych mieszkańców: Zamienia, Zgorzały i Nowej Woli. Bo to właśnie, w tym lesznowolskim trójkącie, doszło do największych społecznych problemów, które od kilkunastu miesięcy obserwujemy w gminie Lesznowola. Wystarczy tylko wspomnieć o inwestycji firmy Panattoni, która swoim rozmachem obejmie wspomniane wyżej trzy miejscowości. Stąd zadbano o to, aby podczas debaty, swój głos wyrazili tzw. stronnicy obecnego magistratu.

Jako pierwszy po stronie stronników gminy, głos zabrał – Pan Bogumił Pałczak, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Noblistów w Lesznowoli. Oczywiście Pan Pałczak zachwalał lesznowolską edukację i jej wysoki poziom. Nie bronimy, ale, jak wiadomo, nawet w tym aspekcie, jest wiele do poprawy. Bardzo mało mówi się o wakatach nauczycielskich i problemach kadrowych… Aż dziwne, że tak ważne problemy nie zostały poruszone, podczas debaty… Jednak to był dopiero początek pochwał pod adresem Pani wójt i całej gminy Lesznowola…

– Jestem mieszkańcem Magdalenki i jak słucham, niektórych wypowiedzi, to chciałbym być dzieckiem, żeby tego nie rozumieć… Jeżeli ktoś twierdzi, że tutaj dzieje się, coś nie dobrego, to jest w grubym błędzie… Mieszkańcy gminy Lesznowola mają ogromne szczęście, że taka Pani wójt się pojawiła, w tym regionie… Realizacja od 1998 roku, idzie zgodnie z wykształceniem, a także z doświadczeniem zebranym przez Panią wójt – zachwalał Wójt Gminy Lesznowola, Kazimierz Marczuk, mieszkaniec Magdalenki.

Warto w tym miejscu odsłonić kulisy, kim jest Pan Marczuk… Jest Wiceprzewodniczącym Rady Sołeckiej w Magdalence i prowadzi warsztaty witrażu, mozaiki i szkła na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Centrum Integracji Społecznej w Magdalence.

– Muszę powiedzieć Państwu, że słuchając wypowiedzi gości, zaobserwowałem pewną prawidłowość, wszyscy ci, którzy mieszkają krótko, na terenie gminy, mają najwięcej pretensji, najwięcej zastrzeżeń. Naprawdę nie pamiętacie Państwo, jak wyglądała ta gmina. Nic się nie działo, dzisiaj prężnie działa Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli, biblioteki… Jestem z tego dumna, ja sama tutaj przyszłam, zgodziłam się, chciałam uczestniczyć w tym… Bo tak naprawdę chciałabym przyjść z laurką do Pani wójt… – wyraziła swoje zdanie, Małgorzata Bociańska (Samorząd Klubu Seniora w Magdalence, skarbnik).

– Od czterech lat, gdy zacząłem z racji wydawania miesięcznika – Moja Lesznowola, bywać na różnego rodzaju wydarzeniach gminnych, poznawać mieszkańców i ich słuchać – mówił o swoich doświadczeniach, nie kto inny, jak Andrzej Ignacy Kwiatkowski, były pełnomocnik finansowy Komitetu Wyborczego Wyborców M. J. Batyckiej-Wąsik, w wyborach samorządowych w 2018 roku… Mało tego redaktor naczelny i wydawca miesięcznika – Moja Lesznowola. Co ciekawe miesięcznik był współfinansowany, choćby przez Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli. Z informacji, które otrzymałem w 2019 roku. GOK w pierwszym półroczu za swoją promocję dał – 36 900,00 zł brutto, a w drugim półroczu – 30 750,00 zł brutto… łącznie – 67 650,00 zł brutto. Miesięcznik już nie wychodzi, ale niesmak pozostał…

– Pani wójt jest żelazną kobietą, możemy być dumni przed całym krajem, że mamy takiego włodarza, który tak kieruje gminą – podkreślała z kolei w swojej wypowiedzi, Agnieszka Malicka, właścicielka niepublicznego przedszkola – Muzyczna Przedszkolandia w Łazach.

– Nie bardzo mam się do czego przyczepić i powiedzieć, że jest źle, czy jest bardzo źle… Czy mogę, coś jeszcze powiedzieć? Myślę, że nie bardzo mogę w tej chwili, jeszcze coś sensownego dodać na temat raportu, ponieważ zbyt późno miałem możliwość zapoznania się z tym. Ogólnie rzecz biorąc oceniam pozytywnie – dokonywał swojej oceny, Krzysztof Danielczyk, mieszkaniec Lesznowoli, były kandydat – KWW M. J. Batyckiej-Wąsik w okręgu nr 2, w wyborach samorządowych 2018.

Oczywiście swój głos jeszcze wyraził także, Pan Sławomir Świtek, były radny z KWW M. J. Batyckiej-Wąsik, kandydat w wyborach samorządowych 2018 z ramienia – KWW M. J. Batyckiej-Wąsik, obecnie sołtys Jazgarzewszczyzny, żona Pana Świtka – Irmina jest kierownikiem w Referacie Kontroli Podatkowej i Egzekucji. Dodam, że Pani Irmina jest chwalona za swoją pracę, nawet przez lesznowolską opozycję.

A najbardziej zaskakująca jest puenta tych pozytywnych wystąpień, o którą pokusiła się sama Wójt Gminy Lesznowola – Maria Jolanta Batycka-Wąsik: „Bardzo dziękuję Państwu, którzy wypowiadali się pozytywnie pod adresem raportu, tego co dzieje się, w gminie. Bardzo dziękuję za te słowa, to bardzo ważne słowa, które na pewno uskrzydlają i utwierdzają nas w przekonaniu, że warto jest rano wstawać i przyjeżdżać do Lesznowoli…

Fala głosów krytyki

Wszyscy mieszkańcy byli tutaj zgodni, ze raport o stanie gminy Lesznowola za rok 2019, jest zbiorem wspaniałych osiągnięć, w którym gmina Lesznowola jawi się, jako kraina szczęśliwości…

– Oczywiście, jak się słucha, czy czyta raport, to wydaje się, że jesteśmy obszarem wiecznej szczęśliwości, że tak powinno być… Jestem mieszkańcem „Zielonej Polany”, czyli Nowej Woli. W wystąpieniu Pani wójt nie usłyszałem, ani słowa o zagrożeniach wynikających z budowy hal firmy Panattoni. Chciałbym, abyście wsłuchiwali się w nasz głos, mieszkańców – apelował, Mirosław Długołęcki, mieszkaniec Nowej Woli. Temat raportu środowiskowego dla budowy kompleksu halowo-magazynowego firmy Panattoni w Zgorzale, był poruszany przez wszystkich mieszkańców gminy, którzy kierowali swoje głosy krytyki w kierunku lesznowolskich władz. Po raz pierwszy w tej sprawie, swój głos zabrała Wójt Gminy Lesznowola.

– Od jakiegoś czasu, zastanawiam się, czytając, to co się wylewa w internecie… Co jest podstawą, co jest przyczyną, co jest powodem, że Państwo jesteście przekonani na 300%, bo to nawet nie jest na 100%… na 300%, że my wydamy pozytywną decyzję środowiskową dla firmy Panattoni? Na to pytanie, nie mam odpowiedzi…

Drodzy Państwa po pierwsze grunt, na którym planowana jest inwestycja, stanowi własność osób prywatnych. Po drugie, dla tego gruntu, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z funkcją budowy działalności gospodarczej, już od kilku lat. Jego modyfikacja, nie dotyczyła, zmiany jego funkcji. Bezpodstawne i niesprawiedliwe jest insynuowanie, że Rada Gminy, uchwaliła plan specjalnie dla firmy Panattoni…

Jesteśmy wybranymi osobami przez Państwa, po to, żeby Państwu służyć. Żeby realizować zadania, które są zapisane w ustawie. Miałam przyjemność spotkać się z mieszkańcami Zgorzały i Nowej Woli w ramach spotkań, wójta z mieszkańcami. Wydawało mi się, że w sposób bardzo odpowiedzialny, czytelny, patrząc Państwu prosto w oczy wyraziłam swoje stanowisko. Co do tej inwestycji.

Natomiast musimy pamiętać, że jesteśmy administracją, która wykonuje zadania, jeśli jest wniosek, inwestora X, o wydanie decyzji środowiskowej, to my nie możemy odpowiedzieć: „Panie inwestorze, proszę sobie zabrać ten wniosek i się stąd wyprowadzić”. My musimy ten wniosek przeprocedować. Takie są nasze obowiązki. Państwo, jako mieszkańcy składaliście szereg uwag do raportu, my również, jako gmina Lesznowola, składaliśmy swoje uwagi do raportu. Inwestor miał się odnieść do Państwa uwag, jak i naszych. Co się okazało? Do naszych uwag, inwestor się odniósł, ale do uwag mieszkańców, nie odniósł się wcale. Po prostu, je zignorował! To jest dla nas bardzo czytelny komunikat, jeśli chodzi o wiarygodność i rzetelność naszego partnera. Ale musieliśmy to wszystko procedować. Państwo składaliście wiele wniosków o bycie stroną postępowania. Część z Państwa została uznana za stronę, ale część z Państwa nie spełnia kryteriów prawnych, żeby uznać Państwa za stronę.

Do 20 czerwca zostanie wydana decyzja środowiskowa dla firmy Panattoni. Wtedy wszystko zostanie obnażone. Wtedy, będą mieli Państwo podstawę, do krytyki, pretensji, a może takich podstaw, nie będzie… Może powiedzą Państwo, że rzeczywiście nie potrzebnie było tyle tych emocji przelewanych, z jednej strony internetowej, na drugą. Pozwólcie Państwo, że do 20 czerwca, to postanowienie nastąpi – zapewniała mieszkańców, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Park w Zamieniu

– Na stronie 34 raportu o stanie gminy Lesznowola, gmina pisze także o nowych nasadzeniach… Natomiast, ja nie kojarzę, ani jednego drzewa posadzonego w Zamieniu, przez gminę, w ostatnich latach. Kojarzę natomiast całą listę zezwoleń na wycinki, w wyniku, których w Zamieniu było już wycięte około 100 drzew… Zawsze dorodnych i w dużej mierze zdrowych. W ten sposób pod gęstym, betonowych osiedlem, zniknęła już 1/3 terenu Parku. A celem zabudowy przez dewelopera, jest cały Park – podkreślał w swojej wypowiedzi, Robert Tyszek ze Stowarzyszenia Mieszkańców Nowego Zamienia.

– Park w Zamieniu nie stanowi własności gminy, tylko stanowi własność inwestora zewnętrznego, który zgodnie z mpzp, ma tytuł do realizacji swoich planów inwestycyjnych. Cenię sobie każdy zielony zakątek. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę o zakupie części tego Parku, czyli tego stawiku, wraz z okolicznym terenem, prawie 7000 metrów kwadratowych. Rada Gminy przeznaczyła na tel cel pieniądze i takie mieliśmy plany. Jednakże wspólnie, zaczęliśmy się zastanawiać, jako obronić całość Parku. Wówczas wydawało się nam, że będzie to proste, że dokonamy wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytków i to pozwoli, da nam podstawę, żeby o to zawalczyć. Jednak, kiedy, deweloper dowiedział się, że wpisaliśmy stawik, wraz z terenem okalającym do GEZ, to oczywiście wycofał się ze sprzedaży stawiku wraz z przylegającym terenem, gminie Lesznowola. Zostaliśmy z uchwałą, pieniędzmi, ale bez stawiku i terenu… – odpowiadała, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Nowa Zgorzała = Duży problem, wyzwanie na przyszłość

Szybka urbanizacja gminy Lesznowola, zwłaszcza jej północnej części: Zamienie, Zgorzała i Nowa Wola, powoduje wiele problemów społecznych, o których, podczas debaty o raporcie gminy Lesznowola za rok 2019, rozgorzała bardzo gorąca dyskusja… – Chciałem tylko powiedzieć o wyzwaniach na przyszłość. Tym największym jest przyrastająca liczba mieszkańców, zwłaszcza w takich miejscowościach, jak: Zamienie, czy Zgorzała. Gdzie nawet patrząc z okna mojego domu i licząc to co się dzieje. To w samej Zgorzale, przybędzie nam około 800 rodzin, w ciągu zaledwie roku… Tutaj wyzwaniem, będzie infrastruktura drogowa i szkolnictwo. Jeżeli w takim tempie, będzie przybywało mieszkańców, to może się okazać, że ta szkoła w Zamieniu, będzie za mała, a już dzisiaj powinniśmy spojrzeć w przód, na kilka lat do przodu – apelował Grzegorz Gonsowski, radny gminy Lesznowola.

– Lex deweloper? Szanowny Wójt Marcin Kania, 15 września 2018 roku na portalu społecznościowym facebook, na swojej prywatnej grupie, nazwanej dla zmylenia przeciwnika – „Mieszkańcy Gminy Lesznowola”, umieścił post zatytułowany – „lex deweloper”, wszedł w życie, stop deweloperom. Minęły dwa lata, MPZP dla Nowej Woli i Zgorzały nadal pozwalają na agresywną deweloperkę… Jak te deklaracje mają się do jego pracy, wcześniej, jako radnego, przewodniczącego komisji Urbanistyki w gminie, a obecnie wicewójta zajmującego się tą tematyką?

Pani wójt, również w swojej mowie, nawiązała do tego, mówiąc, że deweloperzy, wykorzystują lukę definicji, zabudowy jednorodzinnej. Zadając bardzo konkretne pytanie: Jak można było dopuścić na ogromnych obszarach MPZP do wysokości budynków wynoszącą – 11 metrów i powierzchni zabudowy działki wynoszącej – 50%? Żadna ustawa rządowa nie otworzyła działalności deweloperom, przez, którą niby się przeciskają. To radni poprzednich kadencji, ustalając 50% powierzchni zabudowy i 11 metrów, praktycznie powoli na budowę bloków i teraz, jak przychodzi do realizacji inwestycji, to pada blady strach… – podsumował ostatnie dwa lata, Konrad Tkaczyk, mieszkaniec Nowej Zgorzały.

Polityka Zrównoważonego Rozwoju Gminy, której zasadniczym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy, mimo wielu zapewnień, nadal kuleje w gminie Lesznowola, o czym, więcej powiedział Przemysław Abram, mieszkaniec, Nowej Zgorzały.

– Nie dostrzegam zrównoważonego rozwoju w gminie Lesznowola. W mojej części gminy znajduje się 700 metrów gminnej drogi, zbudowanej jeszcze w 2008 roku. Droga ta została zbudowana (ul. Kukułki, przy. Red.) przez mieszkańców, kosztem 3 mln zł. Wówczas ta droga, wystarczała do zapewnienia ciągu komunikacyjnego dla miejscowości. Teraz już nie wystarcza… Chodniki, to również długość – 700 metrów. Dzieci do szkoły w Mysiadle są dowożone na odległość 4-5 km, do szkoły w Lesznowoli, również mają – około 5 km. Nowa Szkoła w Zamieniu powstaje także w odległości – 4-5 km. Aktualnie w Nowej Zgorzale, mieszka już 500 uczniów edukacji podstawowej, a szkołę buduje się w innej części gminy – mówił ze smutkiem, Przemysław Abram, mieszkaniec Nowej Zgorzały.

– Z wielką uwagą przysłuchiwałam się Państwa wypowiedzią. Pragnę bardzo serdecznie Państwu podziękować. Dziękuję za uwagi, za słowa krytyki. To dla mnie wielka wartość dodana. Nigdy bowiem nie uważałam i nie uważam, że jako organ wykonawczy, czy jako wójt gminy, mam receptę na mądrość. Kilka refleksji z Państwa strony dotyczyło, że raport pokazuje krainę szczęśliwości. Bardzo dziękuję za taką refleksję. Szanuję ją. Natomiast osobiście uważam, że raport o stanie gminy za rok 2019, jest zbiorem faktów, nie wszystkich, tych najistotniejszych.

Problemy, o których rozmawialiśmy i które przewijały się w trakcie debaty, są problemami absolutnie do rozwiązania, ale są problemami, które wymagają z całą pewnością, nie dwóch miesięcy, nawet nie sześciu miesięcy, tylko wymagają nieco dłuższej perspektywy… – podkreślała na koniec wypowiedzi, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *