AktualnościGóra KalwariaKonstancin - JeziornaLesznowolaPiasecznoPowiatPrażmówTarczyn

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Starostwo Powiatowe w Piasecznie zaprasza do udziału w Programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez wprowadzenie usługi asystenta.

Zachęcamy więc do udziału w Programie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby mogące pełnić funkcję asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Kandydat na asystenta musi spełniać określone wymagania, przede wszystkim posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Kontakt wzs@piaseczno.pl 22 756 62 46

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *