AktualnościLesznowolaNa luzie

Kolejny niezależny radny w Radzie Gminy Lesznowola

Kiedy startujesz z partyjnego komitetu wyborczego, to podpisujesz się pod programem wyborczym danej partii politycznej, ale również pod linią, którą przyjmuje ta partia, zaraz po wyborach samorządowych. Koalicja Obywatelska do wyborów samorządowych w Lesznowoli, szła z nośnymi hasłami zmiany w naszym samorządzie lokalnym – #LesznowolaMaPrzyszłość. To dało swój efekt, bo Koalicja Obywatelska osiągnęła zaskakująco dobry wynik wyborczy na poziomie – 25,88%, Prawo i Sprawiedliwość – 18,89% i niezależny komitet mieszkańców KWW Nowa Lesznowola – 9,83%. Łącznie te trzy komitet uzyskały większość w nowej Radzie Gminy Lesznowola. Po raz pierwszy w historii KWW M. J. Batyckiej-Wąsik nie uzyskał większości pozwalającej niepodzielnie rządzić gminą Lesznowola! Niestety dość szybko zwyczaje znane z ulicy Wiejskiej w Warszawie, zostały przeniesione na nasz grunt, ten lesznowolski…


Chwilę po wyborach samorządowych, które odbyły się na jesieni 2018 roku, była ogromna nadzieja, że trzy ww. komitety utworzą koalicję i zaczną rządzić wspólnie ponad podziałami gminą Lesznowola. Niestety czar szybko prysł… Oczywiście dwa czołowe komitety partyjne, nie mogły się dogadać dla dobra wspólnego mieszkańców. Stąd pozostały ze sobą w opozycji, w kontrze… Wtedy do akcji wkroczyła – wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która postanowiła uzyskać większość w Radzie Gminy Lesznowola. Na efekty tych działań, nie trzeba było długo czekać. Koalicja Obywatelska poparła wieloletnią Wójt Gminy Lesznowola, podobnie postąpiły lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości. Tym samym wszystko pozostało bez zmian… Choć czego innego oczekiwali lesznowolscy wyborcy… Ale kto by ich tam słuchał…


Przez wiele lat obecnej kadencji samorządowej, sielanka i współpraca w Radzie Gminy Lesznowola układała się wręcz wzorcowo. Wójt Batycka-Wąsik na kolejnych podsumowaniach, radach, spotkaniach, a zwłaszcza przy corocznej prezentacji Raportu o stanie gminy Lesznowola, nie mogła się nachwalić swoimi współpracownikami z zarządu gminy, ale również radnymi. W ciągu obecnej kadencji, radni kupowali wszystkie innowacyjne i kreatywne pomysły obecnej wójt gminy. Niskooprocentowane obligacje komunalne, a proszę bardzo, niskooprocentowane kredyty, a proszę bardzo. W tym czasie dług gminy wzrósł o 100% i osiągnął zawrotną kwotę – 159 mln zł. Kolejne skargi składane przez mieszkańców na działalność samorządową – Wójt Gminy Lesznowola, radni zgodnie mówili – bezpodstawne! Ta sielanka trwała i trwała, w tle oczywiście pojawiło się zatrzymanie Wójt Gminy Lesznowola przez CBA, zarzuty Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przegrana sprawa karna w I instancji Sądu Okręgowego w Warszawie i apelacja, która nadal jest w procedowaniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Mimo tego wszystkiego, radni twardo stali za swoją wójt.


Warto tutaj tylko przypomnieć słynne oświadczenie z dnia 11 lipca 2019 r., a oto jego fragment:


„My niżej podpisani, Radni Gminy Lesznowola obecnej i poprzedniej kadencji oświadczamy, że Wójt Gminy Lesznowola Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik jest osobą o wielkich zasługach w działaniu na rzecz lokalnej społeczności.


Po 20 latach pełnienia funkcji Wójta Gminy Lesznowola Pani Jolanta Batycka-Wąsik (przy. Red. pominięto pierwsze imię Wójt Gminy Lesznowola, którego Wójt praktycznie nie używa na co dzień) w ostatnich wyborach uzyskała ponad 77% poparcia, które odzwierciedla ogromne i uzasadnione zaufanie jakim darzą ją mieszkańcy gminy. Zawsze na pierwszym miejscu stawiała ich dobro.


Od lat Pani Wójt jest jednym z najlepszych samorządowców w Polsce, wielokrotnie nagradzanym. Jej działalność cechuje się największymi standardami. Jej nieskazitelny charakter, uczciwość, i prawność działania w sferze publicznej jak i prywatnej pozostaje poza podejrzeniami.


Tryb zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne budzi nas sprzeciw.


Z wyrazami szacunku

Radni Gminy Lesznowola”.


Trzeba przyznać, że oświadczenie było kuriozalne i takie właściwie pozostaje… Pod oświadczeniem podpisali się praktycznie wszyscy radni obecnej i poprzednich kadencji w lesznowolskim samorządzie. Wymieńmy tych radnych:

KWW M. J. Batyckiej-Wąsik: Mirosław Wilusz (obecny wicewójt gminy Lesznowola, członek Koalicji Obywatelskiej), Marcin Kania (obecny wicewójt gminy Lesznowola), Bożenna Korlak (wieloletnia przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola), Grzegorz Kwiatkowski, Jerzy Wiśniewski, Bożena Obłucka, Tomasz Filipowicz, Justyna Gawęda, Krzysztof Klimaszewski, Magdalena Łyszcz i Konrad Borowski.


Koalicja Obywatelska: Anna Lasek, Dorota Vasilopoulou, Anita Kochanowska-Cydzik, Grzegorz Gonsowski, Izabela Małek i Marta Maciejak.


Byli członkowie partii Prawo i Sprawiedliwości: Krzysztof Łupiński, Łukasz Grochala i Magdalena Bobrowska.


Niezależny radny: Piotr Józef Osiński.


Byli radni z KWW M. J. Batyckiej-Wąsik i niezależni: Marian Ryszard Dusza (były wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola), Sławomir Świtek, Marek Sokołowski, Piotr Gąsiorowski, Janina Tomera, Zenon Wójcik, Michał Otręba i Kamil Boguta.


Za poparcie oświadczenia trzech radnych, którzy uzyskali mandat z listy Prawa i Sprawiedliwości: Krzysztof Łupiński, Łukasz Grochala i Małgorzata Bobrowska zostali usunięci z klubu PiS i pozostają niezależnymi radnymi w obecnej kadencji samorządowej. Koalicja Obywatelska nie wyciągnęła żadnych konsekwencji wobec swoich radnych, ale… Ale po kilku latach sytuacja uległa diametralnej zmianie… Już w zeszłym roku, część radnych zaczęła krytycznie podchodzić do stylu rządzenia gminą Lesznowolą przez Wójt Marią Jolantę Batycką-Wąsik i jej podwładnych. Radni zaczęli głosować przeciwko przygotowanym uchwałom lub wstrzymywali się od głosu. Wśród nich znalazła się przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej, Marta Maciejak. Największy rozdźwięk wywołała oczywiście sytuacja z ratowaniem budżetu roku 2022, a tym samym ratowania gminy Lesznowola przed nadzorem komisarycznym i emisją obligacji przychodowych przez spółkę LPK. Na nadzwyczajnej komisji, która odbyła się w dniu 4 listopada 2022 roku, to radna Marta Maciejak zadawała najwięcej pytań i miała najwięcej wątpliwości wobec pomysłu odkupienia przez gminę części infrastruktury wodno-kanalizacyjnej o wartości – 21 mln zł i zmniejszenie o tę kwotę udziału gminy w spółce. Swoje wątpliwości wyraziła również w głosowaniu na sesji w dniu 10 listopada 2022 roku, głosując przeciwko uchwale pn. Wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych od spółki „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” z siedzibą w Lesznowoli. Okazało się, że radna Maciejak miała rację, bo Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie nie pozostawiła suchej nitki na włodarzach gminy Lesznowola, jak i jej radnych za podjęcie uchwał umożliwiających emisję obligacji przychodowych przez spółkę LPK, nazywając wprost to działanie – „Nieprzejrzystym mechanizmem finansowym”. Mimo słuszności swoich działań i niewątpliwie niezależności radnej Maciejak w roku 2022. Jej koło partyjne Koalicji Obywatelskiej zdecydowało się o usunięciu radnej ze struktur partii.

Niestety jest to już domeną dużych partii, że start z ich list, wiążę się z tym, że radni muszą reprezentować linię partyjną narzuconą na wyższym szczeblu, czy to warszawskim, czy to piaseczyńskim… A ta nie zawsze stoi w zgodzie i w sumieniu samych radnych, jak i mieszkańców danej gminy… Radna Marta Maciejak pozostaje teraz niezależną radną i zapewne do końca obecnej kadencji samorządowej będzie już podejmować w pełni niezależne decyzje w zgodzie z własnym sumieniem i interesem mieszkańców.


Pozostaje tylko pytanie, ile potrwa obecna kadencja samorządowa w Lesznowoli? Bo już na 29 marca 2023 roku wyznaczono jest kolejny termin sprawy karnej Wójt Gminy Lesznowola, która toczy się w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Na posiedzeniu ma być w końcu wydane orzeczenie. Jeśli będzie zgodne z wyrokiem I instancji Sądu Okręgowego w Warszawie, to Wójt Batycka-Wąsik przestanie pełnić swój mandat, do gminy Lesznowola wejdzie Komisarz, a radni będą drżeli, czy Wojewoda Mazowiecki nie wygasi, również ich mandatów samorządowych?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *