AktualnościLesznowolaNa luzie

Drugi przetarg + dwa miliony więcej = drugi raz umowa z wolnej ręki?

Matematyka jest sztuką wyciągania wniosków z założeń. Jeśli rozumowanie matematyczne jest poprawne, to przy poprawnych założeniach istnieje pewność otrzymania poprawnych wniosków. Jeśli w rozumowaniu jest jakakolwiek nieścisłość, takiej gwarancji nie ma… Tylko teorie, a jak jest z praktyką? Przekonamy się na przykładzie gminy Lesznowola, która próbuje rozstrzygnąć przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do Instalacji Komunalnej firmy Hetman w Nadarzynie.

Pierwszy akt – Znaczące ograniczenie odbiorów kolejnych frakcji śmieci…

Od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów. Nowa częstotliwość odbioru prezentuje się następująco:

1. Odpady papieru, tektury:

a) 1 raz w miesiącu – w zabudowie jednorodzinnej,

b) 1 raz na dwa tygodnie – w zabudowie wielorodzinnej.

2. Bioodpady – stanowiące odpady kuchenne, pochodzenia roślinnego (BIO):

a) w zabudowie jednorodzinnej ( w tym segmentowej i bliźniaczej) oraz letniskowej:

 • 1 raz w tygodniu – w okresie od 1 kwietnia do dnia 30 listopada.
 • 1 raz na dwa tygodnie – w pozostałym okresie.

b) w zabudowie wielorodzinnej:

 • 2 razy w tygodniu – w okresie od 1 kwietnia do dnia 30 listopada.
 • 1 raz w tygodniu w pozostałym okresie.

3) Odpady zmieszane:

a) W zabudowie jednorodzinnej:

 • 1 raz w tygodniu – w okresie od 1 kwietnia do dnia 30 listopada.
 • 1 raz na dwa tygodnie – w pozostałym okresie.

b) W zabudowie wielorodzinnej:

 • 2 razy w tygodniu – w okresie od 1 kwietnia do dnia 30 listopada.
 • 1 raz w tygodniu – w pozostałym okresie.

c) W zabudowie letniskowej:

 • 1 raz na dwa tygodnie – w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada.

4) Odpady wielkogabarytowe:

 • dwa razy w ciągu roku – w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Częstotliwość odbioru pozostałych frakcji odpadów komunalnych nie ulega zmianie:

5) Plastik, metal, tekstylia i odzież:

 • 1 raz na dwa tygodnie – w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej.
 • 1 raz w tygodniu – w zabudowie wielorodzinnej.

6) Szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła:

 • 1 raz w miesiącu – w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej.
 • 1 raz na dwa tygodnie – w zabudowie wielorodzinnej.

Drugi akt – Pierwszy przetarg, otwarcie ofert w dniu 15 grudnia 2020 roku

W dniu 15 grudnia 2020 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ofert przetargowych, w którym Urząd Gminy Lesznowola chciał wyłonić nowego wykonawcę w kwestii odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ogródków letniskowo-rekreacyjnych. Do przetargu stanęły trzy firmy:

1. “PreZero Service Wschód” Sp. z o.o. z Radomia, ceną brutto – 8 661 686,40 zł,

2. “JARPER” Sp. z o.o. z Kolonii Warszawskiej, z ceną brutto – 9 593 640,00 zł,

3. Konsorcjum Firm: “Lider: “RDF” Sp. z o.o. z Ostrołęki, z ceną brutto – 10 537 928,28 zł.

Niestety okazało się, że Gmina Lesznowola zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę wynoszącą: 6 725 164,80 zł. Najtańsza oferta złożona przez firmę – “PreZero Service Wschód” była o: 1 936 521,60 zł wyższa…

Trzeci akt – Przetarg z wolnej ręki

Gmina Lesznowola – Zamawiający, informuje, że w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego na: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Lesznowola oraz ich dostarczenie do Instalacji Komunalnej”, że po wcześniej przeprowadzonych negocjacjach cenowych, w dniu 28 grudnia 2020 r. została podpisana umowa z „wolnej ręki” z firmą JARPER Sp. z o.o., Al. Krakowska 108 A, 05-552 Kolonia Warszawska.

– W ramach zawartej umowy Wykonawca zrealizuje powyższą usługę w okresie od dnia 2 stycznia do dnia 28 lutego 2021 r. za kwotę brutto 351 766,80 zł miesięcznie, która jest niższa o 9 136,80 zł miesięcznie od najniższej ceny ofertowej z unieważnionego przetargu.

Jednocześnie informujemy o ogłoszeniu nowego przetargu dotyczącego odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i letniskowych – głosił oficjalny komunikat na stronie Urzędu Gminy Lesznowola.

Przewiduję, że oferty złożone w kolejnym postępowaniu będą niższe. Zwykle tak się właśnie dzieje mówił na łamach portalu piasecznonews.pl, wicewójt Marcin Kania.

Czwarty akt – Znowu nam nie wyszło…

W dniu 5 lutego 2021 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ofert przetargowych, w którym Urząd Gminy Lesznowola chciał wyłonić nowego wykonawcę w kwestii odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ogródków letniskowo-rekreacyjnych. Do przetargu stanęły trzy firmy:

1. “JARPER” Sp. z o.o. z Kolonii Warszawskiej, z ceną brutto – 8 017 920,00 zł

2. “PreZero Service Wschód” Sp. z o.o. z Radomia, ceną brutto – 12 411 600,00 zł

3. „Przedsiębiorstwo Usługowe „Hetman” Sp. z o.o.” – brak formularza oferta…

Przypomnijmy, że drugi przetarg został rozpisany na 22 miesiące, bo dwa pierwsze miesiące: styczeń i luty 2021 roku, to przetarg z wolnej ręki dla firmy Jarper, za który lesznowolski podatnik już zapłacił – 703 533,60 zł. Niestety niewiele wskazuje, że Gmina Lesznowola podpisze umowę z najtańszym oferentem w przetargu, ponieważ zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę wynoszącą: 6 057 632,40 zł. A najtańsza oferta firmy Jarper opiewa na kwotę – 8 017 920,00 zł. W kasie gminy brakuje do najtańszego oferenta ponad 1 950 000,00 zł…

Piąty akt – Czy gmina Lesznowola znowu podpisze umowę z wolnej ręki z firmą Jarper?

Możliwe, że tak się właśnie stanie, ale policzymy, co się stanie, jeśli będziemy szli tą drogą cały czas… Firma Jarper zgodziła się realizować odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców za kwotę brutto: 351 766,80 zł miesięcznie. Drugi przetarg został rozpisany i miał obowiązywać od 1 marca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, czyli 22 miesiące. Czas na proste zadanie matematyczne:

Miesięczny odbiór odpadów – 351 766,80 zł x 22 miesiące = 7 738 869,60 zł.

Co ciekawe w drugim przetargu firma Jarper chciała za 22 miesiące swoich usług – 8 017 920,00 zł., czyli o 279 tysięcy więcej, niż wynikało to z umowy z wolnej ręki, która za niecałe trzy tygodnie przestanie obowiązywać…

Szósty akt- Podwyżka ceny za odbiór odpadów komunalnych?

Przypomnijmy, że w gminie Lesznowola opłaty za odpady są naliczane według ilości zużytej wody. Aktualnie obowiązuje nas stawka wynosząca – 11,85 zł od 1 m3 zużytej wody. Jednak Rada Gminy Lesznowola ma furtkę, bo maksymalna stawka opłaty do końca marca br. wynosi – 12,73 zł od 1 m3 zużytej wody. Na taką stawkę zdecydowało się m.st. Warszawa.

Czy 0,88 zł od 1 m3 zużytej wody uratuje kolejny przetarg?

Ciężko powiedzieć, ale o wiele gorsza jest kolejna informacja. Każdego roku Główny Urząd Statystyczny, pod koniec marca ogłasza przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym i to na podstawie tego dochodu jest ustalana maksymalna stawka opłaty od zużycia wody… Mimo pandemii dochody Polaków wzrosły…

Kurtyna

Nadal pozostaje dla mnie niezrozumiała jedna kwestia, że w przetargu z wolnej ręki był tylko jeden oferent. Firma Jarper… Czemu gmina nie zdecydowała się na zaproszenie większej ilości oferentów? Czy jesteśmy nadal skazani na jedną firmę? Wiele na to wskazuje, bo firma – PreZero Service Wschód, która w pierwszym przetargu zaproponowała najniższą cenę i chciała już zatrudniać pracowników do realizacji kontraktu. W drugim przetargu zaproponowała zaporową cenę za swoje usługi…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *