AktualnościPiasecznoPowiat

Pierwszy krok do połączenia bibliotek

Na VII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie, gminni radni wykonali pierwszy krok w kierunku połączenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno z Powiatową Biblioteką Publiczną w Piasecznie, w jedną instytucję kultury pod nazwą: „Biblioteka Publiczna w Piasecznie”. Obydwie biblioteki mają zostać połączone z dniem 4 listopada 2019 roku, a ich główną siedzibą będzie Centrum Edukacji Multimedialnej przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie.

Uchwała na VII sesji
– Ogłasza się zamiar połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, której organizatorem jest gmina Piaseczno i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, której organizatorem jest powiat piaseczyński. W wyniku połączenia z dniem 4 listopada 2019 roku zostanie utworzona wspólna instytucja kultury gminy Piaseczno i powiatu piaseczyńskiego pod nazwą: „Biblioteka Publiczna w Piasecznie” – prezentował uchwałę na sesji Rady Miejskiej w Piasecznie jej dyrektor – Łukasz Krzysztof Załęski.

Prawo i Sprawiedliwość przeciwko połączeniu
Jeszcze w grudniu 2018 roku swoją interpelację w sprawie przyszłości Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie skierował do Zarządu Rady Powiatu Piaseczyńskiego, radny Sergiusz Muszyński (PiS).

– W związku z faktem, że Zarząd Powiatu nie przewiduje w budżecie powiatu na 2019 rok wygospodarowania środków na najem, zakup lub budowę nowej siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie – jedynej instytucji kultury powiatu piaseczyńskiego. Zwracam się z prośbą o przedstawienie mi przyczyn tego stanu rzeczy. Pragnę wskazać, że stoi to w sprzeczności z deklaracjami składanymi Radzie przez Zarząd w poprzedniej kadencji – pisał w swojej interpelacji radny Sergiusz Muszyński.

Po kilku dniach od interpelacji radnego Muszyńskiego wpłynęła odpowiedź w sprawie przyszłości Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, której udzielił wicestarosta Zdzisław Lis.

– Uprzejmie informuję, że obecnie Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi czynności zmierzające do połączenia dwóch instytucji kultury tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Na chwilę obecną przygotowywany jest projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru połączenia tych instytucji, do którego najprawdopodobniej dojdzie w drugiej połowie 2019 – informował o planach Zarządu Powiatu, wicestarosta Zdzisław Lis.

Pierwszy krok w sprawie połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, wykonali gminni radni, którzy zagłosowali za utworzeniem jednej wspólnej instytucji kultury pod nazwą: „Biblioteka Publiczna w Piasecznie”.

Złe warunki lokalowe Powiatowej Biblioteki Publicznej?
Obecnie Powiatowa Biblioteka Publiczna funkcjonuje w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Chyliczkowskiej 12 w Piasecznie. Roczny koszt wynajmu budynku w 2017 roku wyniósł powiat – 35 670,00 zł. Zdaniem władz powiatowych, obecny budynek jest za mały i jest nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, a także nie pozwala na właściwe wykonywanie zadań nałożonych na Bibliotekę przepisami ustawy o bibliotekach.

– Ograniczenia lokalowe również nie pozwalają na właściwe wykonywanie zadań nałożonych przez Bibliotekę przepisami ustawy o bibliotekach, w szczególności art. 20 ust. 1 tj. pełnienia funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej, sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne, zadań określonych w art. 27 ust. 5 tej ustawy – podkreślał w swojej odpowiedzi na interpelację radnego Sergiusza Muszyńskiego, wicestarosta Zdzisław Lis.

Biblioteka nowych możliwości
Z dniem 4 listopada 2019 roku ma dojść do połączenia dwóch bibliotek: gminnej i powiatowej. Mają na tym zyskać przede wszystkim czytelnicy, bo planuje się wprowadzenie wspólnej karty bibliotecznej, a także wykorzystanie księgozbioru obydwu instytucji kultury.

– Połączenie obydwu bibliotek spowoduje racjonalne wykorzystanie bazy zasobów bibliotek, poprzez udostępnienie księgozbioru Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie w nowo powstającej przestrzeni w budynku Centrum Edukacji Multimedialnej w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II, którego uruchomienie planowane jest na koniec września 2019 roku. Ponadto zapewni to także wspólne wykorzystanie zasobów bibliotecznych poprzez wspólną kartę biblioteczną – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

W nowym budynku Biblioteki Publicznej w Piasecznie będzie więcej miejsca na spotkania z autorami książek, będzie duża czytelnia, a także dużo więcej możliwości, niż obecnie posiadają obydwie instytucje kultury.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *