AktualnościLesznowolaNa luzie

Czy gmina Lesznowola skróci czas publikacji materiałów audiowizualnych z Sesji?

We wrześniu Urząd Gminy Lesznowola rozpoczął przenoszenie wszystkich sesji kadencji (2018-2023) z kanału Youtube na platformę esesja.tv. Przez kilka dni mieszkańcy gminy, w ogóle nie mieli dostępu do archiwalnych sesji Rady Gminy Lesznowola… W końcu opublikowano wszystkie sesje, poza ostatnią wrześniową… Ta została dopiero udostępniona mieszkańcom po 34 dniach…

W związku z tą sytuacją skierowałem do Urzędu Gminy Lesznowola cztery pytania dotyczące przedmiotowej sprawy.

Pyta Kamil Myszyński (Wirtualne Piaseczno) Jak długo trwa przygotowanie materiału wideo do jego publikacji?

Odpowiada Agnieszka Adamus (Urząd Gminy Lesznowola): Czas przygotowania materiału wideo do publikacji uzależniony jest od długości i jakości nagrania. Przygotowanie relacji wideo bez transkrypcji (formy pisemnej nagrania) wynosi 1 dzień, przygotowanie materiału wideo z automatycznie wygenerowaną transkrypcją zajmuje około 2 dni (jednak jakość automatycznej transkrypcji jest nieakceptowalna). Natomiast przygotowanie profesjonalnej transkrypcji z nagrania – bez błędów językowych, z polskimi znakami i logicznym kontekstem – zdecydowanie wydłuża ten proces.

Kamil Myszyński: Czemu od 30 dni gmina Lesznowola nie jest wstanie opublikować materiału wideo na portalu esesja.tv? Czy są jakieś poważne czynniki, które na to wpływają? Proszę o ich wyartykułowanie.

Agnieszka Adamus: Wykonanie profesjonalnej transkrypcji nagrań z Sesji Rady Gminy Lesznowola zostało zlecone zewnętrznej firmie specjalizującej się w tego typu usługach. Trudności w pracy z nagraniem z Sesji Rady Gminy są związanie z formułą przeprowadzania Sesji w trybie zdalnym, co wiąże się z rożnego rodzaju zakłóceniami przekazu dźwiękowego. Dodatkowo firmy zewnętrzne w chwili obecnej mają wydłużone terminy realizacji zleceń w związku z dużym zainteresowaniem samorządów.

Kamil Myszyński: Czy gmina Lesznowola zamierza robić publikację materiałów z sesji z tak wielkim opóźnieniem, czy to jest nowa forma braku transparentności gminy?

Agnieszka Adamus: Opóźnienie w publikacji materiału z XXVIII Sesji Rady Gminy Lesznowola nie było działaniem zamierzonym i wynikało z przyczyn niezależnych od Gminy. Ponadto informacja o wydłużonym czasie oczekiwania na publikację nagrania z Sesji była opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Kamil Myszyński: Czy zostaną wprowadzone standardy publikacji materiałów po sesji na żywo?

Agnieszka Adamus: Naszym celem jest przygotowanie i opublikowanie materiałów audiowizualnych z Sesji Rady Gminy zgodnie ze standardami określonymi w Ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z zapewnieniem ochrony danych osobowych w oparciu o wymogi unijnego rozporządzenia RODO. Dążymy do tego, aby nagrania były w pełni dostępne i maksymalnie komfortowe w odbiorze dla osób niedosłyszących i niesłyszących. Gmina podjęła również kroki zmierzające do skrócenia czasu publikacji materiałów audiowizualnych z Sesji, przy zachowaniu opisanego standardu nagrań. Ponadto, w odpowiedzi na pojawiające się uwagi, podjęto także decyzję o tymczasowej publikacji nagrań bez transkrypcji, a następnie wymianę nagrania na wersję z napisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *