AktualnościLesznowolaNa luzie

Centrum Niespełnionych Obietnic

Mówiąc o niespełnionych obietnicach Wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik dotyczących inwestycji oświatowych w Gminie Lesznowola nie sposób, nie zacząć od historii związanej z budową Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Wiele lat temu, gdy powstał pomysł budowy tej szkoły w mediach branżowych i lokalnych, aż kipiało od entuzjazmu. Oczywiście przodowali tu włodarze Gminy, prezentujący jej mieszkańcom futurystyczne wizje nadchodzącej przyszłości.

Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle miało być nie tylko szkołą, ale również domem kultury, lokalnym centrum konferencyjnym, zespołem sportowy ze stadionem…

Pierwszy etap budowy CEiS (w rzeczywistości jest to 1/3 planowanej inwestycji), miał zakończyć się w listopadzie 2013 roku. Ostatecznie na oddanie inwestycji musieliśmy jeszcze poczekać miesiąc… W grudniu 2013 roku, pierwszy etap, w końcu zostaje uroczyście oddany do użytku, wraz z największą w gminie: halą sportową, aulą wielofunkcyjną i kilkoma innymi pomieszczeniami. W ramach pierwszego etapu inwestycji został, również zaprojektowany i wykonany układ komunikacyjny, wokół szkoły, oraz wykonano pełne uzbrojenie terenu pod planowaną w przyszłości rozbudowę centrum. Pierwszy etap Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle kosztował gminę Lesznowola, ok. 52 mln zł. Całość inwestycji według pierwotnego kosztorysu miała kosztować ok. 76 mln zł.

Podczas uroczystego otwarcia pierwszego etapu CEiSu, wszystkich gości powitała wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik. – To co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem – zacytowała w tamtej chwili, sentencję Paulo Coelho…

Jednak bardzo szybko, bo zaledwie po około roku okazało się, że pierwszy etap CEiSu w Mysiadle, to za zdecydowanie za mało… Szkole groziło wprowadzenie systemu trzyzmianowego… Stąd powstał pomysł zorganizowania dwóch filii. Miało to być rozwiązanie tymczasowe…

Rozwiązanie tymczasowe – 6 marca 2015 roku.

Na początku 2015 roku pojawia się informacja, że powinien wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na budowę drugiego etapu Centrum Edukacji i Sportu przy ul. Kwiatowej w Mysiadle. W nowej części szkoły miały znaleźć się powierzchnie dydaktyczne, sala teatralna, biblioteka i sala koncertowa. Inwestycja miała zakończyć się w ciągu 3-4 lat. Cytując dokładnie to: w 2015 roku była mowa o zakończeniu CEiSu w perspektywie lat: 2018-2019… Na te nadchodzące trzy, cztery lata, dzieciaki w wieku przedszkolnym i pierwszaki zostały przeniesione do innych placówek oświatowych, bo w CEiS-ie, po prostu zabrakło dla nich miejsca… Co prawda dzieci można było jakąś – „upchnąć”, ale to wiązałoby się z wprowadzeniem systemu trzyzmianowego, w którym zajęcia dla dzieciaków kończyłyby się o godz. 20.30…

W związku z tym gmina Lesznowola zaadoptowała dwie filie: Pierwszą w Centrum Integracji Społecznej w Zgorzale. Do tej placówki uczęszczały dzieci ze Zgorzały i Zamienia. Adaptacja budynku CIS kosztowała gminę – około 4 mln zł. Filia dopiero została zlikwidowana w 2021 roku… A powodem jej likwidacji jest planowane otwarcie z dniem 1 września 2021 roku budynku – Szkoły Podstawowej w Zamieniu…

W dniu 9 marca 2015 roku gmina Lesznowola podejmuje kolejną kluczową decyzję o wydzierżawieniu budynku dawnej szkoły muzycznej przy ul. Ogrodowej w Mysiadle. To w nim ma mieści się druga filia CEiSu. „Budynek ten zostanie przystosowany do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych z dniem 1 września 2015 r. dla dzieci klas – „zero” i „pierwszaków” zameldowanych w Mysiadle” – taki komunikat był zamieszczony na stronie gminy. Budynek został wydzierżawiony od 1 czerwca 2015 roku na okres 3 lat… Jak wiemy ten okres wydłużył się dość znacznie i już trwa 6 lat! Za jego dzierżawę gmina miała miesięcznie zapłacić 29 tys. zł. (348 tys. zł rocznie).

Ale to nie był koniec wydatków, które ponieśliśmy, jako lesznowolscy podatnicy na dzierżawiony budynek przy ul. Ogrodowej w Mysiadle… Gmina dokonała już modernizacji nawierzchni placu zabaw, koszt to trochę ponad 160 tys. zł. Zakupiliśmy także benar i zmywarkę do szkolnej stołówki, to kolejne wydatki na kwotę – 21 tys. zł. Przypomnijmy, że budynek przy ul. Ogrodowej dzierżawiony jest już od sześciu lat… Według Wieloletniej Prognozy Finansowej dzierżawa gruntu o pow. 2 200 m2,  nr działki 47, która zabudowana jest budynkiem oświaty – ul. Ogrodowa Mysiadło – filia szkoły – zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty w okresie realizacji (2016 – 2022), łączne nakłady finansowe wyniosą – 2 076 855,00 zł, limit w 2021, to: 464 940,00 zł, limit w 2022, to: 232 470,00 zł. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że 2 mln zł w perspektywie sześciu lat, to jest niewiele, ale gdyby zbudowano według projektu – II etap CEiSu, nie potrzebne były kolejne wydatki na dzierżawę budynku przy ul. Ogrodowej w Mysiadle, czy adaptację budynku w Zgorzale…

Warto jeszcze wrócić do III etapu CEiSu…W ramach budowy pierwszego etapu CEiSu nie powstało szumnie zapowiadane boisko sportowe… Te miało dopiero powstać w ramach trzeciego etapu. Działkę o numerze ewidencyjnym – 83/13, zakupiono w 2018 roku… Czyli prawie pięć lat po oficjalnym otwarciu szkoły…

Tymczasem w Piasecznie powstaje bardzo podobna szkoła… Koszt budowy piaseczyńskiego Centrum Edukacyjno – Multimedialnego, to ok. 52 mln zł. CEM to największa i najnowocześniejsza inwestycja kubaturowa w historii piaseczyńskiego samorządu, która nie licząc kosztu zakupu działki, pochłonęła – 52 mln zł. W obiekcie zlokalizowano nie tylko nową szkołę podstawową na 600 uczniów, ale także przedszkole na 250 dzieci, a także największą w mieście arenę sportową. W części ogólnodostępnego budynku swoją siedzibę ma Biblioteka Publiczna z salami konferencyjnymi i warsztatowymi.

I jak na tym tle wypada – Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle?

W ramach pierwszego etapu budowy CEiS w końcu 2013 roku powstał obiekt, w którego skład wchodzi: 15 sal lekcyjnych, 2 pracownie językowe, 2 pracownie komputerowe, 1 sala gimnastyczna, 1 hala sportowa, 1 świetlica, 1 stołówka, 1 gabinet lekarski, 1 plac zabaw i 1 mały skatepark. Do końca czerwca 2021 roku nie powstał II i III etap inwestycji…

Aktualnie mieszkańcy stracili już wszelką nadzieję, że CEiS będzie kiedykolwiek dokończony  zgodnie z obietnicami gminnych władz. Coraz głośniej mówi się o realizacji tylko trzeciego etapu inwestycji, czyli budowie wielofunkcyjnego boiska. Te plotki potwierdzają działania gminy, czyli zakup działki pod przedmiotową inwestycje. A dalszy etap szkoły? Jak to mówią w gminie: zmieniły się warunki edukacyjne, powstały nowe placówki edukacyjne…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *