AktualnościKonstancin - JeziornaNa luzie

Protest w siedmiu punktach

Na VIII sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna miał być podjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 6/3, która znajduje się w sąsiedztwie osiedla Cegielnia Oborska. Podjęcie przez radę nowego planu miało dać zielone światło inwestorowi na budowę całkowicie nowego osiedla na wspomnianej działce. Jednak mieszkańcy osiedla Elsam dostrzegli niebezpieczne dla nich zapisy planu, które pozwalały na gęstą zabudowę (bliźniaczą, szeregową), a także na kuriozalne skomunikowanie nowego osiedla z drogami zewnętrznymi. Niewinne zapisy dróg, oznaczone w planie: KDD-1 i KDD-2, to w rzeczywistości ciągi pieszo-jezdne osiedla Cegielnia Oborska…

Czerwone światło dla nowego planu
– Wyrażamy nasz zdecydowany protest przeciwko zawartemu w projekcie rozwiązaniu przewidującym skomunikowanie projektowanego osiedla z otoczeniem zewnętrznym za pomocą sieci wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych naszego osiedla – Cegielnia Oborska. Przeciwko takiemu projektowi przemawiają liczne i poważne argumenty. Jeden to działka nr ew. 6/3, dla której planuje się uchwalić mpzp, przylega bezpośrednio do drogi wojewódzkiej nr 724, nic więc nie stoi na przeszkodzie, by była ona skomunikowana bezpośrednio z tą drogą, bez potrzeby przejazdu osiedlowymi ciągami pieszo-jezdnymi osiedla Cegielnia Oborska – argumentował na sesji w imieniu mieszkańców, Tymon Nowosielski.

W projekcie nowego planu zawarto, że nowa zabudowa, które ma powstać w sąsiedztwie osiedla – Cegielnia Oborska, będzie skomunikowana ulicami o symbolach: KDG(Z) -1, KDD-1 i KDD-2. Problem tylko, w tym, że drogi wskazane w planie, to drogi wewnętrzne osiedla – Elsam. Jak choćby wąska ulica Juliana Tuwima…

– Wnosimy o zbudowanie niezależnego, samoistnego wjazdu na teren budowy nowego osiedla planowanego na działce nr ew. 6/3 od głównej drogi nr 724 dla pojazdów budowy, bez konieczności używania pomocniczych ciągów pieszo-jezdnych. Po zakończeniu budowy wjazd będzie służył nowym mieszkańcom, jak główny i bezpieczny wjazd na osiedle – dodawał, Tymon Nowosielski.

Co ciekawe działka nr ew. 6/3 w Konstancinie-Jeziornie ma osobny wjazd od ulicy Wilanowskiej (droga wojewódzka nr 724). Stąd tym trudniej jest zrozumieć, dlaczego planiści chcieli skierować ruch z nowego osiedla przez ciąg komunikacyjny sąsiedniego osiedla – Cegielnia Oborska…

Wjazd na działkę ew. 6/3 w Konstancinie-Jeziornie od ul. Wilanowskiej

– Jestem mieszkańcem osiedla Elsam. Chciałbym Państwa zaprosić na wizję lokalną w imieniu mieszkańców, żebyście Państwo zobaczyli, jak naprawdę wyglądają te nasze uliczki. Ustalmy jakiś termin, bardzo chętnie pokażemy Państwu wszystko i wtedy będziecie Państwo mogli podjąć świadomą decyzję. Czy chcecie skierować ruch 1000 samochodów przez wąskie uliczki osiedla Elsam?, czy też nie? Na nowym osiedlu będzie parkowało od 200 do 250 aut. To będzie 1000 dodatkowych przejazdów dziennie, przez nasze osiedle… – mówił Stanisław Helwing, mieszkaniec osiedla – Cegielnia Oborska.

Gęsta zabudowa
– Wielu deweloperów chce budować na terenie gminy Konstancin-Jeziorna swoje osiedla i to uznaje za ogromne zagrożenie dla naszej gminy- te słowa wypowiedział burmistrz Kazimierz Jańczuk w trakcie dyskusji nad raportem o stanie gminy Konstancin-Jeziorna. Jednak wypowiedziane słowa to jedno, a drugie to choćby zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 6/3 w Konstancinie-Jeziornie, które pozwalały deweloperowi na gęstą zabudowę… Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, nie mniej niż 600 m², dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w zabudowie szeregowej, nie mniej niż 400 m², dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w zabudowie bliźniaczej; nie mniej niż 400 m².

Burmistrz wycofuje plan z sesji
Na samym początku VIII sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna burmistrz Kazimierz Jańczuk zdecydował o wycofaniu uchwały z porządku obrad. Co spotkało się z olbrzymim aplauzem licznie zgromadzonych mieszkańców osiedla – Cegielnia Oborska.

– Dziękujemy Panu burmistrzowi za wycofanie planu. Dlatego że wedle mojej oceny ten plan w takim kształcie i tak nie mógł być przyjęty… On jest po prostu niezgodny z prawem. Dlatego że procedura wyłożenia tego planu i zbierania uwag miała miejsce trzy lata temu i została zakończona. Ten plan powrócił po trzech latach bez zebrania dodatkowych uwag – podkreślał w swojej wypowiedzi, mecenas Marcin Wierciński, reprezentujący mieszkańców osiedla – Cegielnia Oborska.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *