AktualnościGóra KalwariaKonstancin - JeziornaLesznowolaPiasecznoPowiatPrażmówTarczyn

W plikach te dane przekazano…

Mimo trwającego stanu epidemii koronawirusa, 6 kwietnia 2020 roku Sejm RP przyjął ustawę regulującą, jak mają przebiegać wybory prezydenckie tzw. kopertowe, które miały się odbyć w dniu 10 maja 2020 roku. Przyjęta przez Sejm RP ustawa określała, że będą to wybory w całości korespondencyjne (kopertowe), a do ich przeprowadzenia został wyznaczony państwowy operator Poczta Polska S.A., który miał być odpowiedzialny za dostarczenie kart do głosowania wyborcom i komisjom wyborczym.

16 kwietnia 2020 roku Premier RP Mateusz Morawiecki, działając bez podstawy prawnej, nakazał Poczcie Polskiej S.A., by zorganizowała wybory korespondencyjne. Kolejnym krokiem bezprawnym było żądanie Poczty Polskiej wystosowane do gmin, aby przesłały dane ze spisu wyborców. Anonimowe e-maile trafiły do samorządów w całym kraju z prośbą o przekazanie „danych ze spisu wyborców”, m.in. numerów PESEL. W dniu 23 kwietnia 2020 roku Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Sieć Obywatelska Watchdog Polska skierowały apel do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sprawie nieudostępniania list wyborców. Niestety nie wszyscy samorządowcy ten apel usłyszeli i wiele gmin zdecydowało się na przekazanie wrażliwych danych swoich mieszkańców.

Ile gmin przekazało dane?

Na podstawie 2258 odpowiedzi, które uzyskała sieć Watchdog Polska, uzyskano następujący obraz – 15,5 proc. (351) urzędów gmin i miast poinformowało, że przekazało dane wyborców Poczcie Polskiej. Kolejne 2,6 proc. (59) urzędów wskazało, że wprawdzie dane przekazali, ale plik był zabezpieczony hasłem, którego nie podano. Co ciekawe znakomita większość samorządów lokalnych – 78,7 proc. (1778) gmin nie przekazało danych wcale! Niestety w tym ekskluzywnym gronie były gminy powiatu piaseczyńskiego…

A ile gmin z powiatu piaseczyńskiego przekazało dane swoich wyborców Poczcie Polskiej S.A.?

1. Urząd Gminy Lesznowola – Przekazano spis wyborców w formie pliku zabezpieczonego hasłem,
2. Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna – Przekazano spis wyborców,
3. Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Przekazano spis wyborców w formie pliku zabezpieczonego hasłem,
4. Urząd Gminy Prażmów – Przekazano spis wyborców,
5. Urząd Miasta i Gminy Tarczyn – Przekazano spis wyborców.
Warto przedstawić pismo Urzędu Gminy Lesznowola skierowane w odpowiedzi na interpelację Sieci Watchdog Polska, datowane na 1 września 2021 roku. – W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 sierpnia 2021 r. uprzejmie informuję, iż w dniu 30 kwietnia 2020 r. Gmina Lesznowola przekazała dane wyborców Poczcie Polskiej S.A. zabezpieczone hasłem – pod pismem podpisał się Mirosław Wilusz, Zastępca Wójta Gminy Lesznowola.
Z powiatu piaseczyńskiego jedynie Urząd Miasta i Gminy Piaseczno nie udostępnił danych swoich wyborców. Warto przypomnieć, że burmistrzem Piaseczna jest Daniel Putkiewicz, który reprezentuje Koalicję Obywatelską. W pozostałych pięciu samorządach rządzą lokalne komitety wyborcze.
7 grudnia 2023 roku nowo wybrany Sejm RP powołał komisję śledczą do spraw zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Przesłuchania kolejnych świadków są w toku. Dzisiaj zeznawał Wojciech Hermeliński, polski prawnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP w stanie spoczynku i przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w latach 2014-2019, a także marszałek Sejmu RP w latach 2019-2023 Elżbieta Witek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *