AktualnościGóra KalwariaPowiat

Indonezyjska przygoda za unijne pieniądze

30 lat transformacji ustrojowej w Polsce, teraz procentuje możliwościami – „dzielenia się zdobytą wiedzą” z innymi samorządami na świecie i to pod egidą samej Unii Europejskiej. Rada Miejska Góry Kalwarii na sesji w dniu 30 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie współpracy pomiędzy gminą Góra Kalwaria a regionem North Halmahera w Indonezji. Projekt pn. Zrównoważony rynek miejski: partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz bezpieczeństwa, ekologicznego i sprzyjającego włączeniu społecznemu zarządzania rynkiem świeżych produktów w Indonezji, będzie trwał 3 lata i ma wartość – 781 tysięcy euro, które w całości pokrywa Unia Europejska.

W marcu 2020 gmina Góra Kalwaria została zaproszona do udziału w konkursie ogłaszanym przez Dyrekcję Generalną ds. Rozwoju i Współpracy Komisji Europejskiej w ramach programu – „Local Authorities: Partnership for sustainable cities 2020”.

W tym programie miasta europejskie dzielą się doświadczeniem z miastami wybranych krajów, które podpisały umowy z Unią Europejską. W ramach programu i we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w przypadku tego projektu po stronie ngo stoi – Fundacja Polityki Rozwojowej, został przygotowany wniosek do konkursu, który z sukcesem przeszedł procedurę konkursową. – Unia Europejska zaplanowała realizację 30 takich projektów współpracy międzysamorządowej na świece. Tym samym gmina Góra Kalwaria znalazła się wśród ok. 30 miast z Europy, które dzielą się doświadczeniem z wybranymi samorządami z całego świata – podkreślał Arkadiusz Strzyżewski, Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

Treścią projektu jest udzielanie usług publicznych przez samorządy. – Są trzy dziedziny, w których gmina Góra Kalwaria będzie dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem samorządowym z miastem Tobelo: zarządzanie usługami publicznymi wtedy, kiedy chodzi o bazary, kontakt z mieszkańcami i przygotowanie przetargów – mówiła o założeniach, Sylwia Szparkowska z Fundacji Polityki Rozwojowej. O sukcesie gminy Góry Kalwaria w konkursie przesądziły wcześniejsze doświadczenia projektowe. – Akurat tutaj decydującą sprawą było zagospodarowanie parku, zagospodarowania terenu na skarpie wiślanej. Zastosowane tam rozwiązania były dla nas ciekawe i dlatego odezwaliśmy się do Góry Kalwarii. A drugą kluczową sprawą, która przesądziła, jest wielkość obydwu miast – Góry Kalwarii i Tobelo. W tym konkursie bardzo trudno jest nam konkurować z ogromnymi miastami. Bo to jest konkurs, w którym jest olbrzymia konkurencja i dotyczy miast całej Europy. A nam tutaj chodziło o to, żeby te doświadczenia były porównywalne – argumentowała wybór Góry Kalwarii do projektu Unii Europejskiej, Sylwia Szparkowska.

W projekcie współpracy z regionem North Halmahera gmina Góra Kalwaria pełni rolę lidera, odpowiadającego za przekazanie wiedzy dotyczącej procedur stosowanych w usługach miejskich. – Najważniejsze jest przekazanie doświadczenia samorządowego, jak działać w sposób zgodny z prawem i zgodnie ze standardami unijnymi. Bo to są standardy, które decydują o transparentności wydawania pieniędzy i zarządzania nimi. Jeszcze tylko dodam, że z punktu widzenia Unii Europejskiej, ale także Polski jest istotne, że tymi doświadczeniami będą się dzielić osoby, które w tej chwili wdrażają albo jeszcze niedawno temu wdrażały rozwiązania związane z zarządzaniem usługami publicznymi, przygotowaniem przetargów i konsultacji społecznych – mówiła o założeniach projektu, Sylwia Szparkowska.

Po co nam to? Co z tego będą mieli mieszkańcy? – te pytania sam sobie zadał burmistrz Strzyżewski. Gmina zyskuje możliwość współpracy z miastami Unii Europejskiej, liderami w pozyskiwaniu środków unijnych, ponieważ co roku są organizowane spotkania w Brukseli, adresowane wyłącznie do miast realizujących projekty w ramach pomocy zewnętrznej Unii Europejskiej. – Drodzy Państwo, to nam otwiera możliwość do bycia w gronie krajów europejskich, które chcą działać, które chcą pozyskiwać środki europejskie, które za chwilę, jak będą w trakcie realizacji tego projektu, będą mogły się pochwalić doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych – dodawał burmistrz Strzyżewski.

Trzech ekspertów pojedzie do Indonezji

Jednak nie wszyscy podzielają entuzjazm władz Góry Kalwarii, miejskich radnych, czy Fundacji Polityki Rozwojowej dotyczących realizacji projektu z miastem Tobelo leżącym w archipelagu Moluki Północne w Indonezji… Część osób zauważa, że co najmniej trzech tajemniczych ekspertów wkrótce będzie mogło się wybrać w pełną egzotyki podróż do Tobelo. – Jeśli chodzi o wyjazd do Indonezji. To na tym etapie, mamy określony bardzo ramowy program szkoleń w Indonezji. Wiemy na przykład, że na jednej sesji szkoleniowej uczestniczy trzech ekspertów. Natomiast jeszcze nie mamy nazwisk tych ekspertów… Dlatego, że dopiero w momencie, kiedy ten projekt się w ogóle rozpocznie, będziemy mogli rozpocząć rekrutacje i poszukiwanie ekspertów. Nie jest przesądzone, że ktoś od Państwa, tam nie będzie mógł uczestniczyć w tych szkoleniach. Myślę, że wręcz przeciwnie, że to by było z korzyścią dla projektu – mówiła Sylwia Szparowska. – W charakterze ekspertów, jak rozumiem? – dopytywał na sesji, Jan Rokita. – Tak, jakby przy prowadzeniu szkoleń, oczywiście tam na miejscu. Tego dotyczy ten projekt, czyli przekazywania doświadczeń między samorządami. Zresztą myśmy o to się starali, żeby była taka możliwość – odpowiadała Sylwia Szparkowska.

W dniu 9 grudnia 2021 roku radny Jan Rokita wystosował do gminy Góry Kalwaria interpelacje w sprawie listy radnych i urzędników, którzy w ramach współpracy gminy Góra Kalwaria z regionem North Halmahera mieliby pojechać do Indonezji w ramach współpracy. – Informuje, że w obecnej chwili – ze względu na panującą pandemię COVID-19 – nie planujemy wyjazdu w ramach projektu, nie jest też ustalona jego konkretna data. W związku z tym nie został jeszcze ustalony skład grupy, która uda się w delegację zagraniczną, nikt nie otrzymał również propozycji wyjazdu do rozważenia – informował w odpowiedzi na interpelacje radnego Rokity, burmistrz Strzyżewski. Warto dodać, że pismo było datowane na 27 grudnia 2021 roku.

Przypomnijmy, że projekt jest realizowany od 7 styczna 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku. Po stronie gminy Góry Kalwarii wkład ma wynieść 1500 euro, które będzie rozłożone na trzy lata. W projekcie są uwzględnione środki finansowe, zarówno na wynagrodzenia koordynatora, jak i asystenta finansowego projektu. Te dwie osoby, muszą mówić po angielsku. W czasie przyjazdów urzędników z indonezyjskiego miasta Tobelo, będą zapewnione niezbędne tłumaczenia na język angielski, między innymi dokumentów, czy uchwał, które mają być dostosowane z prawodawstwa polskiego (unijnego) na prawodawstwo indonezyjskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *