AktualnościGóra KalwariaKonstancin - JeziornaLesznowolaPiasecznoPowiatTarczyn

Apel Prezydenta Dudy o racjonalne gospodarowanie wodą

– Prosimy o racjonalną gospodarkę wodą, o to, by również i racjonalnie gospodarować tą wodą, którą, chociażby podlewamy ogródki – podkreślał Prezydent Andrzej Duda, dodając, że musimy zacząć przywiązywać do tego wagę, bo wody nie jest u nas za wiele.

Rok temu poziom Wisły – 370 cm, w tym roku – 37 cm…

27 maja 2019 roku informowaliśmy Państwa o fali wezbraniowej na Wiśle.

UWAGA! Fala wezbraniowa na Wiśle w woj. mazowieckim – kulminacja we wtorek i w środę. Nie zbliżaj się do rzek – informuje mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pogotowie powodziowe zostało wprowadzone przez Starostę Piaseczyńskiego dla trzech gmin powiatu piaseczyńskiego: Piaseczna, Konstancina-Jeziorny i Góry Kalwarii.

– Poziom Wisły osiągnął właśnie na terenie gminy Góry Kalwaria stan ostrzegawczy (370 cm). Dlatego gminne władze ogłosiły pogotowie przeciwpowodziowe. Fali kulminacyjnej spodziewamy się u nas o godz. 2.00 – 3.00 w nocy. W czasie popołudniowego posiedzenia sztabu kryzysowego ustalono, że strażacy ochotnicy będą patrolować newralgiczne odcinki wału – informowała gmina Góra Kalwaria.

23 kwietnia 2020 roku informujemy Państwa, że poziom Wisły na warszawskich bulwarach osiągnął poziom – 56 cm, a na wodowskazie w Gusinie (powiat otwocki) – 37 cm…

Sytuacja hydrologiczna w naszym regionie jest dramatyczna… Królowa Polskich Rzek wysycha… Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej od 12 marca br. stan wód stale się obniża. Niestety olbrzymi wpływ na tę dramatyczną sytuację miała bardzo ciepła zima, praktycznie bez opadów śniegu, a dodatkowo do tego dołożyły się bardzo niskie opady deszczu w marcu i w kwietniu. Jeśli sytuacja szybko nie ulegnie zmianie, to niewykluczone, że czekają nas ograniczenia w dostępie do wody. Pierwsze zawsze dotyczą używania wody do podlewania ogródków.

Zbiorniki na wodę

Pamiętam, że jeszcze w latach 90, kiedy mieliśmy działkę rekreacyjną na warszawskim Paluchu, mój tata wykorzystywał beczki do zbierania wody deszczowej, którą później używaliśmy do podlewania kwiatów i rabat. Minęło ponad 20 lat i sytuacji hydrologiczna, zmusza nas do powrotu do starych dobrych nawyków, w tym do oszczędzania wody. W tym bardzo pomocne są zbiorniki na wodę. Dzięki nim w łatwy sposób, możemy zminimalizować nasze rachunki za korzystanie z gminnych wodociągów.

Deszczówka jest super

Sposobów na zatrzymanie wody deszczowej jest wiele. Najprostszym przykładem jest gromadzenie wody w zbiorniku i wykorzystanie jej do podlewania ogródka. Podczas dziesięciominutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 m kw. można zebrać ok. 180 litrów wody. W 2019 roku ruszyły programy miejskie i gminne wspierające mieszkańców, którzy chcą zacząć wykorzystywać wodę opadową do podlewania własnych ogródków.

Gmina Piaseczno rusza z naborem wniosków

Chcąc zachęcić mieszkańców gminy Piaseczno do tworzenia miejsc sprzyjających retencji oraz do magazynowania wody opadowej w obrębie swoich nieruchomości, Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.03.2020 r. poz. 3195).

W ten sposób mieszkańcy gminy Piaseczno mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację trwałych systemów małej retencji służących gromadzeniu deszczówki m.in. ogrodów deszczowych, studni chłonnych, muld czy zbiorników retencyjnych. Dofinansowanie dotyczy nie tylko kosztów zakupu, ale też wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych. Dotacja nie obejmuje zakupu wolnostojących zbiorników na wodę opadową. O finansowe wsparcie mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prawne, np. wspólnoty mieszkaniowe.

Wysokość dotacji przewiduje pokrycie 80% rzeczywistych, udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji jednak nie więcej niż 5000 zł w przypadku osób fizycznych i nie więcej niż 10000 zł dla pozostałych podmiotów prawnych.

Właściciele będą mieli obowiązek utrzymać wykonaną instalacje przez okres co najmniej 3 lat pod rygorem zwrotu dotacji celowej w całości wraz z odsetkami.

Aby skorzystać z dotacji, należy przesłać kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno) lub złożyć wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.

Niskie zasoby wodne, potrzebne działanie

Niestety Polska nie dysponuje dużymi zasobami wodnymi. Na tle Europy wypadamy bardzo blado, bo zajmujemy dopiero 34 miejsce, z zasobami wody wynoszącymi – 1583 m³ na jednego mieszkańca. Za nami są tylko: Czechy, Dania, Cypr i Malta. Dlatego tak ważne jest oszczędzanie wody i mądre nią gospodarowanie, o czym przypomniał Prezydent RP – Andrzej Duda. Zwłaszcza że czeka nas kolejny rok, w którym susza będzie pustoszyła polskie rzeki i pola uprawne.

Autor: Kamil Myszyński

Jeden komentarz do “Apel Prezydenta Dudy o racjonalne gospodarowanie wodą

  • Cieszymy się, że co raz więcej gmin dofinansowuje programy mające na celu sprzyjać retencji. Warto też wspomnieć, że woda deszczowa ma bardzo wiele zalet, doskonale nadaje się do podlewania roślin, jest także bardziej miękka niż woda wodociągowa, przez co wykorzystywanie jej np. do prania korzystnie wpłynie na żywotność sprzętu, jak i jakość samego prania.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *