AktualnościNa luziePiaseczno

Rosną opłaty za śmieci w Piasecznie

Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 15 lipca 2020 roku przez Radę Miejską w Piasecznie, od dnia 1 października zmianie ulegną stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie gminy Piaseczno.

Było 27 zł od osoby, będzie 36,38 zł od osoby

Dotychczas mieszkańcy gminy Piaseczno za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, posegregowanych, płacili – 27,00 zł od osoby. Była to najniższa stawka opłata w całym powiecie piaseczyńskim, ale nowe oferty złożone w ramach przetargu na odbiór i wywóz odpadów, spowodowały znaczący wzrost tej ceny…

Analizując oferty przetargowe, wynika, że ostateczna kwota za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny, powinna wynieść ok. 38 zł od osoby. Jednak zgodnie z przepisami, mieszkaniec bezpośrednio może być obciążony kwotą, nie większą, niż 36,38 zł. Różnica w cenie, czyli około 2,00 zł, zostanie pokryta z innych dochodów gminy Piaseczno.

Rada Miejska w Piasecznie określiła, również stawki opłaty podwyższonej, jeśli mieszkaniec nie prowadzi w swoim gospodarstwie domowym – selektywnej zbiórki odpadów. Decyzją radnych, stawka opłaty podwyższonej w gminie Piaseczno jest dwukrotnością stawki podstawowej (selektywna zbiórka odpadów) i od dnia 1 października 2020 roku, wyniesie – 72,76 zł od osoby.

– Gospodarka odpadami, w dzisiejszych realiach i stanie prawnym jest wyjątkowo niewdzięcznym tematem – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. Zgodnie z przepisami realizuje go gmina, która koordynuje proces odbioru odpadów od mieszkańców i ustala opłaty, a niestety jako samorząd nie mamy wpływu na składowe kosztów, czyli m.in. wpływu na ceny, jakie obowiązują na instalacjach przetwarzających odpady. Czekamy też, kiedy w końcu producenci będą współodpowiadać za zagospodarowanie odpadów, których jak na razie całkowity koszt spada niestety na konsumentów – dodaje burmistrz Daniel Putkiewicz.

Udział kosztów w opłacie za odpady w [proc.]

Największym kosztem w opłacie za odpady pozostaje zagospodarowanie i utylizacja kolejnych frakcji śmieci tj. 70% ceny: zmieszanych, plastiku i metalu, papieru, szkła, czy odpadów bio. Kolejnym poważnym kosztem jest odbiór i transport, tan stanowi – 24%. – W tym przypadku przyglądaliśmy się cenom, które zaoferowały firmy w gminach sąsiednich. Liczymy, że nasza spółka zaproponuje nam niższą kwotę, wybierzemy ją w trybie in-house’u. Tak, żeby spółka była naszym narzędziem, która będzie dążyła do obniżenia kosztów wywozu – podkreślał w swojej wypowiedzi, burmistrz Daniel Putkiewicz.

Przewidziana została zniżka dla osób kompostujących BIO odpady w wysokości – 2,90 zł od osoby w gospodarstwie domowym. Utrzymana została także zniżka 30% dla rodzin wielodzietnych.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *