AktualnościNa luziePiaseczno

Niepewność

Najlepszym słowem określającym budżet gminy Piaseczno na rok 2023 jest słowo niepewność. Niepewność ta wynika z niższych wpływów z podatku PIT (zmiany legislacyjne – Polski Ład), trudnej sytuacji gospodarczej, na którą wpływ ma wysoka inflacja – 17,5 %, wywołana już 10-miesięczną rosyjską agresją militarną na Ukrainie. Wojna znacząco podniosła koszty wytworzenia i dostarczenia nośników energii. Ceny gazu i prądu poszybowały w górę, na dotąd niespotykane wartości… A to przecież ma bezpośredni wpływ na rosnące koszty utrzymania piaseczyńskich spółek przez gminę Piaseczno. Istnieje bardzo duże ryzyko, że gmina będzie musiała dokapitalizować własne spółki, aby w ogóle mogły przetrwały ten trudny gospodarczy czas. Już zostało udzielone poręczenie majątkowe Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno w kwocie 407 797,00 zł. Nieustannie także rosną koszty utrzymania oświaty. W budżecie roku 2023, zaplanowano, aż 265 412 733,00 zł na wydatki związane z piaseczyńską oświatą. Rosną także koszty planowanych dopiero, co inwestycji i projektów… Mimo tych wszystkich niepewności w budżecie roku 2023, zaplanowano, aż 173 373 500,00 zł na wydatki majątkowe.

– Budżet na rok 2023 jest budżetem ambitnym, próbującym pogodzić oczekiwania mieszkańców oraz zachować balans pomiędzy spadkiem dochodów bieżących w zakresie PIT i wzrostem wydatków bieżących. Jeśli chodzi o główne źródło dochodów miasta i gminy Piaseczno, czyli dochody z PIT. To kwota, która znajduje się w budżecie na rok 2023 jest równa poziomowi uzyskanemu w roku 2018. Dokładnie w roku budżetowym 2018, dochody z PIT były takie same, jakie są założone w budżecie na rok 2023, czyli około 197 mln zł. Gdyby nie zmiany legislacyjne w dochodach samorządów, to dochody gminy Piaseczno byłyby o 120 mln zł wyższe! – podkreślał na sesji budżetowej, Artur Maicki, przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji Miasta i Gminy Piaseczno.

Co ciekawe, dochody i wydatki gminy Piaseczno po 11 miesiącach 2022 roku, wynoszą odpowiednio: dochody – 586 mln zł, a wydatki – 604 mln zł. Co oznacza, że po 11 miesiącach roku 2022, gmina Piaseczno ma deficyt wynoszący – 18 mln zł, wobec planowanych pierwotnie – 180 mln zł. – Realne zadłużenie gminy Piaseczno, jakiego możemy oczekiwać na zakończenie 2023 roku, to jest kwota około 66-70 mln zł. Natomiast te wynikające z projektu uchwały budżetowej, to maksymalnie około 180 mln zł. Co oznacza, że realny dług na jednego mieszkańca miasta i gminy Piaseczno na koniec 2023, wynosi około 700 zł – dodawał Artur Maicki.

Jeśli chodzi o nowy budżet roku 2023, to dochody mają kształtować się na poziomie – 579 245 356,00 zł, a wydatki – 738 889 822,00 zł. Planowany deficyt ma wynieść – 159 644 466,00 zł i ma być pokryty z wolnych środków, a także z emisji papierów wartościowych.

Wśród największych inwestycji planowanych na rok 2023 i kolejne lata, należy wymienić: Basen Miejski przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie – 21 764 146,00 zł (całkowite nakłady: ponad 60 mln zł), Szkołę Podstawową w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 2 mln zł (całkowite nakłady: ponad 39 mln zł). – Ambitnym zadaniem jest rozpisanie przetargów na dwie wielkie inwestycje: Szkołę Podstawową w Julianowie i basen na porzeczkach, przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie. Te dwa przetargi chcielibyśmy ogłosić i zobaczymy potem, jak będą wyglądały tematy z cenami i organizacją budowy – podkreślał na sesji, Daniel Putkiewicz, burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to priorytetem dla gminy Piaseczno będzie poprawa infrastruktury drogowej do nowo wybudowanej trasy S7, a także poprawa głównych ciągów komunikacyjnych, jak choćby przebudowa ul. Sienkiewicza w Piasecznie. – Jeżeli chodzi o drogi, to kluczowe dla nas są te inwestycje związane z układem S7, czyli węzeł Antoninów wraz z drogą – DP3/2, wartość inwestycji to: 11 651 726,00 zł (całość nakładów: ponad 14 mln zł), projektowanie nowego układu skrzyżowania ulic w Piasecznie: Wojska Polskiego z ulicą Okulickiego wspólnie z GDDKiA i MZDW, inwestycje MZDW w stronę Konstancina (droga 721). Projektowanie i ewentualnie realizacja dróg powiatowych, jeżeli będą pozwolenia na budowę. To jest kolejny fragment ul. Sienkiewicza, tego dawnego ciągu drogi wojewódzkiej 722. Jak będzie tylko projekt, to będziemy szukać finansowania. To jest zadanie, które może być bardzo uciążliwe dla naszych mieszkańców. Co do dróg lokalnych, to nie zwalniamy naszego tempa, ulica Tukanów się buduje, a kolejne przetargi są rozpisywane – mówił o inwestycjach drogowych, Daniel Putkiewicz, burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Jeśli chodzi o obiekty kubaturowe, to gmina Piaseczno chce uruchomić dwa obiekty w 2023 roku i oddać je do użytku mieszkańcom. Mowa tutaj o starej plebani i galerii OSP, w której będzie znajdowała się galeria prac Józefa Wilkonia. Warto przypomnieć, że przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny, kosztował gminę Piaseczno – 5 871 094,00 zł. W trakcie prac remontowych nadal pozostaje „Poniatówka” w Parku Miejskim w Piasecznie, która powinna zostać oddana do użytku mieszkańcom w 2024 roku.

W związku z kryzysem energetycznym, gmina Piaseczno zamierza w przyspieszonym tempie realizować wymianę opraw i oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Modernizacja oświetlenia ulicznego zakłada m.in. likwidację opraw rtęciowych. – Pierwszym wyzwaniem Nowego Roku 2023 i propozycją zmian w styczniu, będą inwestycje związane z np. modernizacją systemu oświetlenia. Bo, jak Państwo wiecie wzrost cen, wymaga od nas zmian, jak również inwestycji – dodawał na sesji budżetowej, Daniel Putkiewicz.

Po pozytywnych przegłosowaniu uchwał dotyczących budżetu gminy Piaseczno na rok 2023, a także Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037, głos zabrał Piotr Obłoza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: „Chciałem pogratulować burmistrzowi, ale jednocześnie powiedzieć, że burmistrza czeka teraz wielkie wyzwanie. Budżet i WPF jest ambitny”. W odpowiedzi burmistrz Putkiewicz powiedział: „Mam nadzieję, że te plany uda się zrealizować. Liczę na to, że nasze finanse będą się powoli stabilizowany. Dopiero w roku 2024, mamy otrzymać jakąś formę rozliczenia i powrotu do normalności, jeśli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o nasze PIT-y”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *