AktualnościLesznowolaNa luzie

Zaprojektujemy wam wodociągi, drogi, oświetlenie, a nawet skateparki…

Projekt to zestaw rysunków technicznych i dokumentacji, pokazujący ideę wykonania danego obiektu budowlanego. Warto w tym miejscu jeszcze raz powtórzyć słowo – projekt, bo jest ono kluczem, wytrychem do lepszego zrozumienia wydatków majątkowych gminy Lesznowola na rok 2021, a także samego budżetu.

Na początku wróćmy się trochę w czasie, do dnia 9 listopada 2020 roku, kiedy to na portalu – Youtube odbyła się – Debata Lesznowola. Bo to podczas jej trwania padły ważne słowa przewodniczącej Komisji Polityki Gospodarczej – radnej Marty Maciejak z Koalicji Obywatelskiej.

– Państwo dobrze wiedzą, że gmina jest już na tyle zadłużona, że emisja kolejnych obligacji w naszym przypadku nie jest możliwa i Regionalna Izba Obrachunkowa nie pozwoli na kolejne zadłużenie – wówczas przekonywała mieszkańców, przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej.

Mijają dwa miesiące i w końcu dochodzi do długo wyczekiwanego głosowania budżetu gminy Lesznowola na rok 2021…

– Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8 776 051,00 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8 776 051,00 zł – czytamy w uchwale budżetowej.

Przypomnijmy, że na koniec 2020 roku kwota długu gminy Lesznowola, wyniosła – 144 973 949,00 zł. Niestety przez to, że kolejny rok z rzędu będziemy mieli deficyt finansów publicznych, prognozuje się, że na koniec 2021 roku kwota długu wzrośnie do kwoty – 153 750 000,00 zł.

Wydawać by się mogło, że jest to dobry moment na szukanie oszczędności, czy wprowadzenie odpowiednich cięć finansowych? Nic z tych rzeczy, bo radni klepnęli budżet, w którym zapisano do realizacji, aż 34 projekty z zakresu: wodociągów, dróg, oświetlenia, a nawet budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych. Pomijając projekty dotyczące budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, a także te dotyczące bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 721 i drodze krajowej nr 7, znajdziemy 30 projektów dotyczących dróg gminnych, oświetlenia, budowy świetlicy środowiskowej, czy skateparków… Łącznie na te 30 projektów wydamy: 1 896 440,00 zł. Pozostaje tylko jedno pytanie: Czy te wszystkie projekty doczekają się swojej realizacji?

Każda dokumentacja projektowa po pewnym czasie traci swoją ważność, bo rozwiązania w niej zawarte nie spełniają już wymagań obowiązujących przepisów prawnych i warunków technicznych, nieaktualne stają się także uzyskane do projektu: uzgodnienia, decyzje i opinie. Wśród wspomnianych wcześniej 30 projektów pojawia się pozycja dotycząca uaktualnienia projektu wykonania ul. Karasia: „Wieloletnia Prognoza Finansowa – Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów – Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem, wartość: 61 500,00 zł”. Kolejnym ciekawym przykładem jest projekt ul. Górskiego w Mrokowie i ul. Łącznej w Woli Mrokowskiej. W podsumowaniu zadań inwestycyjnych kadencji samorządowej (2014-2018) sołectwa Mroków, napisano: „Projekt budowy ul. Górskiego w Mrokowie i ul. Łącznej w Woli Mrokowskiej, termin realizacji 30 listopada 2018 r., wartość projektu: 254 610,00 zł”. Tymczasem w budżecie roku 2021 czytamy: „WPF – Wola Mrokowska, Mroków – Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego, wartość projektu: 212 528,00 zł”. Minęły dwa lata i nadal planowana jest dopiero budowa dwóch wspomnianych ulic. Co warte jest podkreślenia, dwóch bardzo ważnych ulic, które w przyszłości pozwolą mieszkańcom na lepszy dojazd do Szkoły Podstawowej w Mrokowie, Ośrodka Zdrowia i Apteki.

Jedną sprawą jest ważność projektu budowlanego, drugą są gigantyczne koszty realizacji wszystkich 30 zadań zapisanych w budżecie roku 2021. Dlatego warto w tym miejscu wrócić do Debaty Lesznowola.

Dzięki wspomnianej debacie i zainteresowaniu gminnymi sprawami, mieszkańców Nowej Zgorzały i Nowej Woli. W budżecie roku 2021 pojawiły się dwa projekty dotyczące poprawy układu komunikacyjnego, zwłaszcza dla tzw. Nowej Zgorzały.

  1. WPF-Zgorzała – Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej, wartość projektu: 71 340,00 zł,
  2. WPF-Zgorzała- Projekt budowy ul. Wilgi ( II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP, jako 1 KDZ, wartość projektu: 145 140,00 zł.

Oddajmy głos przewodniczącej Komisji Polityki Gospodarczej, radnej Marcie Maciejak:

– Projekt ul. Gogolińskiej będziemy gotowy do końca marca 2021 roku. Na ul. Gogolińskiej będziemy chcieli zrobić nakładkę asfaltową powinna starczyć na jakieś 5-7 lat. Na budowę tej drogi, tak szacunkowo liczyliśmy potrzeba 12-14 mln zł. To są pieniądze, które ciężko będzie nam znaleźć w przyszłym roku. A myślę, że etapowanie tej drogi, byłoby trochę bezsensowne. Jak już robić, to całą drogę. W przyszłym roku najprawdopodobniej na wiosnę będzie wykonana nakładka asfaltowa.

Kolejną drogą, która jest dla nas priorytetowa, to ul. Wilgi. Dzięki negocjacją wójta Wilusza, deweloperzy przekazali nam już środki w formie darowizny na projekt tej drogi. Projekt ze wszystkimi pozwoleniami powinien też być gotowy na wiosnę 2021. – mówiła podczas Debaty Lesznowola, radna Marta Maciejak.

– Tych dróg nie wybudujemy tak szybko, ponieważ jest cała masa problemów: oświata, służba zdrowia. Jestem gotów poprzeć bardzo mocno wysiłki w tym kierunku, aby właśnie te drogi powstawały – dodawał niezależny radny Krzysztof Łupiński.

Zatem czas na podsumowanie… Wartość projektu trochę ponad 71 tys. zł, a jego realizacja, według szacunków gminy – 12 mln zł… A to tylko jeden z wielu projektów zaplanowanych do realizacji w najbliższej przyszłości. Przy niskich wydatkach majątkowym roku 2021, które mają wynieść – 20 955 211,00 zł. Wiele projektów nie doczeka się swojej realizacji w ustawowym terminie. Ten maksymalnie wynosi trzy lata…

– Chciałam Państwu podziękować za odpowiedzialną i profesjonalną postawę – mówiła podczas sesji budżetowej, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Czy odpowiedzialną postawą jest zwiększanie przez Radę Gminy Lesznowola – zadłużenia gminy?, Czy profesjonalną postawą jest obiecywanie inwestycji? Na te pytania sami sobie Państwo Mieszkańcy Gminy Lesznowola muszą odpowiedzieć… Ja nie będę podpowiadał… A może jednak podpowiem… Niestety czasem te składane obietnice, to takie „Obiecanki Cacanki”.

PS. Jabłonowo-Projekt budowy oświetlenia ul. Przezonej. Kolejny błąd i to w uchwale budżetowej! Bo nie ma takiej ulicy, jak Przezona, jest Przezorna w miejscowości Kolonia Warszawska, sołectwo Jabłonowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *