AktualnościLesznowolaNa luzie

Sąd Apelacyjny wznowił postępowanie w sprawie karnej Wójt Gminy Lesznowola

W dniu 10 lipca 2019 roku, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola została zatrzymana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Sprawa dotyczyła nieprawidłowości przy gospodarowaniu nieruchomościami na terenie gminy. A także przekroczenia uprawnień w zakresie umarzania podatków firmom z Wólki Kosowskiej. Szkody wyrządzone w latach 2012-2015 wycenione zostały na blisko 4 mln zł. Wójt usłyszała zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, po czym została wypuszczona na wolność.

W dniu 14 października 2020 roku ruszył proces przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Wyrok pierwszej instancji zapadł w dniu 26 kwietnia 2021 roku. Sędzia Michał Piotrowski uznał Wójt Gminy Lesznowola winną zarzucanych jej czynów. Maria Jolanta Batycka-Wąsik została skazana na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Dodatkowo wójt gminy ma zapłacić 1,36 mln zł zadośuczynienia za wypłacenie ok. 1,36 mln zł odsetek z budżetu gminy, firmie Inter-San. Sprawa dotyczy dzierżawy jednego z gruntów KPGO Mysiadło przez tę firmę w październiku 2013 roku. Firma Inter-San za dzierżawę gruntu zapłaciła – 24,6 mln zł i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zaledwie po pół roku, firma wystąpiła o zwrot czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, w toku swoich badań finansów publicznych gminy Lesznowola uznała umowę dzierżawy z firmą Inter-San, jako umowę pozorną, a w rzeczywistości jako krótkoterminową pożyczkę, która pozwoliła uniknąć bankructwa i niewypłacalności gminy Lesznowola. A tym samym wprowadzenia zarządu komisarycznego do Urzędu Gminy Lesznowola. Zaraz po wyroku swój komunikat wydała Wójt Gminy Lesznowola:

„Informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVIII Wydział Karny wydał wyrok, w którym uznał mnie winną, popełnienia zarzucanych mi aktem oskarżenia czynów.

Wyrok ten nie jest prawomocny. Jest w całości błędny i dla mnie krzywdzący. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia zostanie złożona apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie”. – napisała w swoim komunikacie, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Sprawa karna Wójt Gminy Lesznowola trafiła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Swoją apelację złożyła, jak zapowiadała Wójt Gminy Lesznowola i Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która uznała, że wyrok pierwszej instancji jest zdecydowanie za niski.

Minął okrągły rok od wydania wyroku w Sądzie Okręgowym w Warszawie, i to dopiero w dniu 9 maja 2022 roku, odbyły się mowy końcowe w postępowaniu toczącym się w drugiej instancji, czyli w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

– Wysoki Sądzie podtrzymuje swoją apelację w całości dotyczącą Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, wnoszę o zmianę zaskarżonego wyroku i wymierzenie oskarżonej kary łącznej dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienie wolności z obowiązkiem naprawienia szkody w wysokości – 1 361 082,19 zł. Proszę Państwa w ocenie Prokuratury, która nie kwestionuje ustaleń faktycznych dokonanych w zakresie tych czynów, to przy orzekaniu wysokości kary, sąd uwzględnił przede wszystkim okoliczności przemawiające na korzyść oskarżonej, jej długoletnią pracę na rzecz gminy, jej zaangażowanie, opinię dobrą, jaką ma w gminie. Natomiast Wysoki Sąd pierwszej instancji najwyraźniej pominął, zmarginalizował okoliczności obciążające oskarżoną. To jest fakt, że działała, jako funkcjonariusz publiczny, który był zobowiązany do szczególnego przestrzegania przepisów, jak również fakt, że te decyzje były podejmowane na przestrzeni dłuższego okresu czasu i wpływały na stan finansów gminy – mówiła podczas swojej wypowiedzi Prokurator.

– Wszystkie moje działania zarządcze, wszystkie moje decyzje były podejmowane dla dobra gminy i jej mieszkańców. Gdybym miała je jeszcze raz podjąć, to uczyniłabym dokładnie tak samo. Wykonane dochody gminy na przestrzeni (2012-2021), zamykają się w kwocie – 2 mld zł. Warto także podkreślić, że na przestrzeni 24 lat, Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Wojewoda Mazowiecki, którzy mają obowiązek kontroli i nadzoru naszych działań. Nigdy nie zakwestionowały moich działań. Zawsze otrzymywałam od Rady Gminy absolutorium za wykonanie budżetu, w sposób jednogłośny. Dzięki mojemu skutecznemu zarządzaniu, gmina Lesznowola nabyła bardzo atrakcyjny grunt o pow. dzisiaj 53 ha, którego wartość jest wyższa, niż 500 mln zł. W tym roku, w styczniu udało się zamknąć wszystkie problem z ubieganiem się o ten grunt. Zastanawiam się czasem, co się wydarzyło? Dlaczego jestem oskarżana i pomawiana, w związku z pojawieniem się właśnie tego gruntu. To jest kwestia, o którą walczyłam nie jeden rok… Tylko od 2007 roku, kiedy już pojawiła się informacja, że jest szansa, że my ten grunt odzyskamy. To wówczas zaczęły się pojawiać oskarżenia i różnego rodzaju pomówienia. Wydaje mi się, że odpowiedź jest tylko jedna: celem tych wszystkich, którzy mnie oskarżają, jest usunięcie mnie ze stanowiska i przejęcie zarządzania atrakcyjną gminą i tym atrakcyjnym gruntem – mówiła w swojej mowie końcowej, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Po mowach końcowych sędzia Ewa Gregajtys odroczyła wydanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w sprawie karnej Wójt Gminy Lesznowola. Powodem miała być zawiłość sprawy i olbrzymi materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania sądowego. Pierwsze ogłoszenie wyroku miało się odbyć w dniu 23 maja 2022 roku, jednak do niego nie doszło, ze względu na zwolnienie lekarskie sędzi referentki. Kolejne dwa terminy i rozprawy także się nie odbyły… Pierwszym powodem było odwołanie ze składu sędziowskiego Jerzego Ledera, przewodniczącego II Wydziału Karnego i byłego rzecznika Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Kolejnym powodem było odwołanie głównej sędzi Ewy Gregajtys orzekającej w sprawie Wójt Gminy Lesznowla, i jej karne przeniesienie z Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym powołano nowy skład sędziowski, której przewodniczącą została – Dorota Radlińska. Skład sędziowski zebrała się w dniu 29 marca o godz. 10:30.

Sprawa karna Wójt Gminy Lesznowola przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie będzie rozpatrywana od początku. Ze względu na zmianę składu sędziowskiego. – Skład sądu uległ zmianie, te czynności, które były dokonywane wcześniej w sądzie, te wszystkie dokumenty, które zostały złożone, zostaną zaliczone w poczet nowego postępowania – podkreśla sędzia Dorota Radlińska z Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Postępowanie karne Wójt Gminy Lesznowola zostanie ponownie rozpatrywane przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. To zdecydowanie wydłuży postępowanie. A warto podkreślił, że postępowanie karne w Sądzie Apelacyjne w Warszawie trwa już blisko dwa lata i to jeszcze nie jest ostatnie słowo w tej sprawie.

Ogłoszenie orzeczenia wyroku odbędzie się w dniu 5 kwietnia godz. 14, sala 3 Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *