AktualnościLesznowolaNa luziePowiat

RIO potwierdza! Doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych

W dniu 18 listopada 2021 r. do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w zakresie dwóch umów podpisanych przez Urząd Gminy Lesznowola z uprawnionym geodetą na wykonanie operatów geodezyjnych wybranych działek w obrębie geodezyjnym Zgorzała. Zawiadomienie złożył Starosta Piaseczyński.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostało zakończone złożeniem przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych wniosku o ukaranie Pana Marcina Kani – będącego w czasie popełnienia czynów Zastępcą Wójta Gminy Lesznowola. Wniosek o ukaranie został złożony do Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

W dniu 26 maja 2022 r. odbyła się rozprawa przed Regionalną Komisją Orzekającą przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Komisja Orzekająca uznała Pana Marcina Kanię za odpowiedzialnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 289) i wymierzyła mu karę upomnienia. Orzeczenie wydane przez Regionalną Komisje Orzekającą jest nieprawomocne i zostało zaskarżone przez Pana Marcina Kanię do Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Przypomnijmy, że na początku 2020 r., gmina Lesznowola podpisała dwie umowy z uprawnionym geodetą na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej korekty danych w bazie Ewidencji Gruntów i Budynków na podstawie ustalenia granic wybranych działek ewidencyjnych w obrębie Zgorzała, w gminie Lesznowola (20 działek z ofertą). Gmina Lesznowola zawarła dwie umowy:

– RUP.67.1.3.2020 z dnia 12.02.2020 r. na kwotę 65 000 zł netto + VAT 23%, wraz z Aneksem I i Aneksem 2, które zmieniły kwotę wynagrodzenia na: 63 000 zł,

– RUP.687.17.2020 z dnia 22.06.2020 r. na kwotę 30 000 zł netto + VAT 23% (6 900 zł).

Przedmiot powyższych umów określany, jako cyt. „korekta danych Ewidencji Gruntów i Budynków”, nie należy do kompetencji Wójta Gminy Lesznowola, tylko do Starosty Piaseczyńskiego, co wynika z art. 6a ust. 2 lite. B i art. 24a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W związku z tym Starosta Piaseczyński skierował wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie o ukaranie Marcina Kani, Zastępcy Wójta Gminy Lesznowola. Komisja Orzekająca uznała Pana Marcina Kanię za odpowiedzialnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych i wymierzała mu karę upomnienia. Orzeczenie zostało zaskarżone przez Pana Marcina Kanię do Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *