AktualnościLesznowolaNa luzie

Przypłynął zagubiony statek z morzem pieniędzy… Tylko, gdzie one są?

Na początku 2015 roku, pojawiła się informacja i piękny kolorowy prospekt, że gmina Lesznowola planuje wielką inwestycje na 53 ha gruntów KPGO Mysiadło. Miał powstać piękny zielony park, błękitne jezioro, czy nowoczesne oceanarium…

Od tego czasu minęło już osiem lat, a z pięknych wizji i planów, pozostało praktycznie nic… A nie przepraszam pozostało – 139 210 968,00 zł. Te pieniądze oczywiście pochodzą ze sprzedaży gruntów KPGO, bo w końcu po kilku próbach i dwóch latach walki udało się sfinalizować sprzedaż atrakcyjnych gruntów w Mysiadle… Co ciekawe nieruchomości nabyły: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wola” i Mysiadło Bud Sp. z o.o. Zwłaszcza ta ostatnia spółka jest wyjątkowo ciekawa. Według Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), spółka została zarejestrowana 16 października 2023 roku i już po dwóch tygodniach nabyła trzy działki od gminy Lesznowola. Co ciekawe kapitał zakładowy spółki według informacji KRS, to bagatela 10 tys. zł.

Tak duży przypływ pieniędzy powinien mieć odzwierciedlenie w nowych inwestycjach Urzędu Gminy Lesznowola, w końcu za kilka miesięcy odbędą się nowe wybory samorządowe. A część samorządowych gwiazd, chce dalej kontynuować swoją misję, niektórzy łączą to jeszcze z karierami zawodowymi, bo w końcu pracują w spółkach podległych gminie… Tymczasem z tych 139 mln zł mieszkańcy otrzymają świecące latarnie w nocy…

– Szanowni Państwo! W związku z informacją dotyczącą cen energii elektrycznej dla Gminy Lesznowola, które w roku 2024 nie będą odbiegały od dotychczasowych, Komisje Merytoryczne Rady Gminy Lesznowola pozytywnie zaopiniowały przywrócenie nocnego oświetlenia ulicznego. Aktualnie trwają prace techniczne polegające na sukcesywnym likwidowaniu przerwy w działaniu lamp ulicznych – czytamy w oficjalnym komunikacie Urzędu Gminy Lesznowola.

Oczywiście nurtuje pewnie was pytanie: A co z tymi 139 mln zł? 8 listopada br. dostałem informację, cytuje: „Dziś był Pan z firmy Sete czy Sena po kasę bo wiszą mu jeszcze kilka baniek”. Te kilka przysłowiowych baniek pochodzi oczywiście z minionej dekady, kiedy to ratowano budżet gminy Lesznowola dzierżawami gruntów KPGO Mysiadło. Ten etap w końcu został zamknięty.

A tak prezentują się liczby zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na kwotę 74.136.212,-zł, z przeznaczeniem na:

a) planowaną spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 5.800.000,-zł

b) planowany wykup obligacji w kwocie 5.000.000,-zł

c) planowaną wcześniejszą spłatę istniejącego długu j.s.t. w kwocie 12.800.000,-zł

d) przelewy na rachunki lokat w kwocie 50.536.212,-zł.

2. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 90.800.000,- zł, ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 101.600.000,- zł z następujących tytułów:

a) wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t. w kwocie 12.800.000,- zł

b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,- zł

c) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 5.800.000,- zł

d) przelewy na rachunki lokat w kwocie 78.000.000,- zł.

Do tego finansowanie wielu przedsięwzięć zostało przesunięte na kolejny rok 2024 i dalsze. Wystarczy spojrzeć na kluczowe z punktu widzenia mieszkańców tzw. Nowej Zgorzały inwestycje w budowę ulic Wilgi, Gołębiej i Storczykowej: Przedsięwzięcie pn. „Zgorzała, Nowa Wola – Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 550.000,-zł i w 2025 r. o kwotę 9.500.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł, w 2024 r. – 800.000,-zł i w 2025 r. – 9.500.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 10.445.140,-zł. Warto w tym miejscu wspomnieć, że najważniejszą inwestycją z punktu widzenia mieszkańców tzw. Nowej Zgorzały jest ulica Gogolińska. Niestety w żadnych planach inwestycyjnych ona nie figuruje. Chociaż te wielkie miliony z KPGO Mysiadło miały dać zielone światło dla tej inwestycji… No cóż, nadal pali się czerwone…Tak samo czerwone światło pali się i to już od dekady dla kontynuacji budowy Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, ta inwestycja została zrealizowana tylko w pierwszym etapie. Dwa kolejne, w tym boisko szkolne, którego nie ma do dzisiaj, to mrzonka, chyba kolejnych 10 lat…

Tak samo, jak dla inwestycji w ulicę Europejską, czy też Agaty, która miała przebiegać po granicy Mysiadła i warszawskiej Dąbrówki. Ta inwestycji jest kluczowa dla układu drogowego Mysiadła, bo jeśli zostanie zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czterech działek KPGO Mysiadło na mieszkaniówkę, to w perspektywie najbliższych pięciu lat powstanie nowe podwarszawskie osiedle, z którego nie będzie bezpośredniego wyjazdu w kierunku Warszawy… Bo ilu nowych kierowców może jeszcze przyjąć zapchana ulica Łabędzia? Bo aktualnie tylko z tej drogi jest wyjazd na ulicę Puławską… Ale to już nie będzie problem Wójt Batyckiej-Wąsik… Bo przed nią ostatnia kadencja samorządowa i ostatnie wybory.

Sprzedaż działek w Mysiadle dała zielone światło i morze możliwości na nową kadencję wieloletniej Wójt Gminy Lesznowola. Pozostaje pytanie, tylko po co? Wójt przez te wszystkie lata pokazała, że gminą Lesznowola nie umie rządzić, ba nawet zarządzać. Sam PR, nagrody i wdzięczność pracowników gminy, to trochę za mało do skutecznego rządzenia podwarszawską gminą…

PS. Skrót artykułu: Zwiększono dochody majątkowe gminy Lesznowola z tytułu sprzedaży czterech atrakcyjnych działek KPGO Mysiadło o 139 210 968,00 zł, dług gminy przed sprzedażą działek – 159 mln zł, po sprzedaży – 146 650 000 zł. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 78 mln zł. Ale włącza latarnie w nocy 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *