AktualnościLesznowolaNa luzie

Protest zakończony sukcesem mieszkańców Woli Mrokowskiej

Przez trzy kolejne niedziele, począwszy od 23 lutego br. do 8 marca br. na drodze krajowej 7 w Woli Mrokowskiej, odbywał się protest mieszkańców w sprawie niebezpiecznego przejścia dla pieszych, znajdującego się na skrzyżowaniu al. Krakowskiej i ul. Postępu. Mieszkańcy postulowali budowę w Woli Mrokowskiej nowej sygnalizacji świetlnej, co miało poprawić bezpieczeństwo pieszych. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu lokalnej społeczności akcja protestacyjna zakończyła się sukcesem.

Oświadczenie Wójt Gminy Lesznowola

– Gmina Lesznowola od dłuższego czasu podejmuje działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze krajowej nr 7 (al. Krakowska) w rejonie skrzyżowań w miejscowościach Wola Mrokowska oraz Stefanowo.

Efektem prowadzonych przeze mnie od grudnia 2019 roku rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – zarządcą drogi krajowej nr 7, jest wypracowanie porozumienia, na mocy którego:

  • zostanie zbudowana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Woli Mrokowskiej na skrzyżowaniu drogi krajowej al. Krakowskiej z drogami powiatowymi – ul. Postępu i ul. Ogrodową,
  • zostanie zbudowana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Mrokowie — na skrzyżowaniu drogi krajowej al. Krakowskiej z drogami gminnymi ul. Legionów i ul. Uroczą,
  • zostanie wykonane doświetlenie przejścia dla pieszych w Kolonii Warszawskiej.

Gmina Lesznowola przyjęła na siebie ciężar finansowania i realizacji wyżej wymienionych inwestycji, ponieważ jest to jedyna możliwość, by te inwestycje powstały. Umowa finalizująca to porozumienie, jednostronnie podpisana przez GDDKiA, wpłynęła do Urzędu Gminy Lesznowola w dniu 25.02.2020 r. Dokument ten będzie procedowany przez merytoryczne Komisje Rady Gminy w drugiej połowie marca, a następnie przedłożony Radzie Gminy w celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na ten cel. Po podjęciu przez Radnych stosownej uchwały przystąpimy do procedur związanych z realizacją ww. inwestycji – informowała w swoim oświadczeniu, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Gmina Lesznowola przeznacza 140 tys. zł

Na marcowej sesji Rady Gminy Lesznowola uchwalono zmiany w projekcie budżetu na rok 2020 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. To pozwoliło na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, polepszających bezpieczeństwo pieszych na drodze krajowej nr 7 w miejscowościach: Stefanowo, Mroków i Wola Mrokowska.

W budżecie zabezpieczono 140 tys. zł na następujące zadania inwestycyjne:

„Mroków, Stefanowo — Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (al. Krakowska) z drogami gminnymi — ul. Legionów w miejscowości Mroków i ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo oraz Wola Mrokowska — Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (al. Krakowska) z drogami powiatowymi — ul. Ogrodową i ul. Postępu”.

Warto dodać, że 100 tys. zł w formie darowizny przeznaczyła na ww. zadania, firma McCormick Polska SA, która jest właściciel marki KAMIS.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *