AktualnościLesznowolaPowiat

Na Wirażu

Decyzja ZRID, to inaczej decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Taką decyzję posiada droga powiatowa nr 2859W na odcinku od ul. Rozmaitości do ul. Alternatywy w Łazach. Mimo tego, tuż przed sesją budżetową Rady Powiatu Piaseczyńskiego inwestycja została wykreślona z Wieloletniej Prognozy Finansowej… Początkowo zaplanowano na realizacje tego zadania w 2020 roku, aż 1,5 mln zł, ale po zmianach, które wprowadzili radni będzie to zaledwie 50 tys. zł… Nie lepiej wygląda sytuacja z budową ul. Szkolną w Lesznowoli i w Nowej Woli. Decyzją Rady Powiatu Piaseczyńskiego droga ma być realizowana w ciągu dwóch najbliższych lat (2020-2021) i ma być podzielona na dwa etapy inwestycyjne. Pierwszy będzie realizowany w 2020 roku, będzie to odcinek ul. Szkolnej, od ronda w Lesznowoli do zakrętu w polu (czyli przecięcia z nową trasą 721 bis), drugi fragment ul. Szkolnej, od zakrętu do ul. Krasickiego w Nowej Woli, zaplanowany jest dopiero na 2021 rok…

Ulica Szkolna rozpisana jest na dwa lata…

Mieszkańcy gminy Lesznowola od wielu lat czekają na przebudowę powiatowej ulicy Szkolnej, która łączy Lesznowolę z Nową Wolą, a w dalszym przebiegu ze Zgorzałą i z Nową Iwiczną. Stan techniczny ulicy, budzi spore obawy mieszkańców, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych i ruchu kołowego. Mimo tego Rada Powiatu Piaseczyńskiego podjęła decyzję o realizacji inwestycji w ciągu najbliższych dwóch lat (2020-2021), całość inwestycji ma kosztować Starostwo Powiatowe – 4 266 994,00 zł mln zł. Dzięki temu zadaniu ma powstać: chodnik, ścieżka rowerowa, a także nowa nawierzchnia i odwodnienie. Wokół tej inwestycji rozgorzała olbrzymia dyskusja na budżetowej sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Zaczęła się od pytań radnej Magdaleny Miki-Kosior.

– Mam pytanie dotyczące ul. Szkolnej w Lesznowoli. W Wieloletniej Prognozie Finansowej mamy zapisane: 4 266 994,00 zł mln zł, na to zadanie inwestycyjne. W 2020 roku planujemy wydać: 1 750 000,00 mln zł, a w 2021 roku – 2 000 000,00 mln zł. Czy wszystkie procedury inwestycyjne zostały dopełnione? Czy jest wydany ZRID na tą inwestycję? – pytała Starostę, radna Magdalena Mika-Kosior.

– Na tą inwestycje, nie ma jeszcze decyzji ZRID. Najprawdopodobniej na pierwszy odcinek będziemy występować w styczniu 2020 roku, a na drugi, jeżeli dobrze pójdzie i załatwimy wszystkie kwestie z procedurami, to na początku marca 2020 roku. Inwestycja została podzielona na dwa odcinki ze względu na to, że w połowie tej drogi, projektowana jest obwodnica w ciągu drogi 721 i jest to naturalne przecięcie się dwóch inwestycji, które są projektowane. Stąd jest podział na dwa odcinki – odpowiadał na pytania radnej, Starosta Ksawery Gut.

Dialog pomiędzy radną Magdalena Miką-Kosior, a Starostą Ksawerym Gutem, trwał dalej…

– Stan nawierzchni ul. Szkolnej jest katastrofalny! Tą inwestycją należy się zająć w pierwszym terminie. W Wieloletniej Prognozie Finansowej pojawiły się nowe zadania inwestycje, co zostało podkreślone w opinii komisji finansów, a ul. Szkolna jest rozpisana na dwa lata… Zaręczam, że odcinek rozpisany na 2021 rok, czyli pomiędzy ul. Krasickiego, a nowo budowaną ulicą 721 bis, nie wytrzyma dwóch lat… Przy tak dużym natężeniu ruchu, co zresztą potwierdziła analiza komunikacyjna… – podkreślała w swojej wypowiedzi, radna Magdalena Mika-Kosior.

– Owszem znany jest mi stan techniczny ulicy Szkolnej i zarząd poprzedniej kadencji podjął kilka lat temu kroki, żeby to poprawić i zlecił dokumentację projektową. Natomiast nie naszą winą było to, że pod tą drogą, nie były uregulowane grunty. Stąd nie można było jej zaprojektować w procedurze ZRID. Blisko trzy lata trwało wydanie decyzji z art.73 przez wojewodę mazowieckiego, nawet osobiste prośby Starosty Wojciecha Ołdakowskiego nie pomogły… Dopiero kolega Robert Lichocki wpłynął, w jakiś sposób na służby wojewody, które dopiero na jesieni tego roku, wydały wszystkie decyzje regulujące stan prawny nieruchomości pod tą drogą. Wobec tego mogliśmy tak naprawdę sfinalizować pracę projektowe, związane z budową ulicy Szkolnej – odpowiadał, Starosta Ksawery Gut.

Według słów przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego, Włodzimierza Rasińskiego, stan nawierzchni ulicy Szkolnej, a w szczególności zniszczonego zakrętu, można będzie wykonać w ramach obecnego utrzymania dróg powiatowych. Mimo tych zapewnień, radny Robert Lichocki, mówił o wielkim rozczarowaniu…

– Cała inwestycja powinna być uznana za absolutny priorytet i powinna zostać zrealizowana w jednym roku. Jest to wielkie rozczarowanie – mówił ze smutkiem, radny Robert Lichocki.

Zakręt na ul. Szkolnej w Lesznowoli

Było 1,5 mln zł, jest 50 tys. zł…

Jeszcze większym rozczarowaniem jest całkowite wykreślenie z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego, budowy drogi 2859W na odcinku od ul. Rozmaitości do ul. Alternatywy w Łazach. W 2020 roku za kwotę 1 500 000,00 mln zł, miała zostać zrealizowana inwestycja polegająca na budowie całkowicie nowego przebiegu ul. Wirażowej, która miała skrócić kierowcą drogę do ul. Rolnej i ul. Przyszłości w Łazach. Tuż przed sesją budżetową powiatu piaseczyńskiego inwestycja trafiła z zadania inwestycyjnego, na zadanie do analizy…

– Mam pytanie do Pana Starosty – rozpoczął temat drogi powiatowej 2859W, przewodniczący Komisji Finansów, radny Antoni Rosłon. – Mianowicie w uchwalonej jeszcze dziś, zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jest takie zadanie dotyczące drogi 2859W, to jest na wysokości PGR-u Łazy… Na ten odcinek drogi jest wydana decyzja ZRID. W budżecie Wieloletniej Prognozy Finansowej było przewidziane w 2020 roku, na realizację tego zadania – 1 500 000,00 zł. Jednak w dokumentach, które otrzymaliśmy, na to zadanie w 2020 roku, jest zabezpieczone tylko 50 tys. zł, a w następnych latach 0! W związku z tym, że jest to zadanie, które posiada ZRID, a na tym odcinku, stan nawierzchni jest w katastrofalnym stanie… Uważam, że środki finansowe powinny się znaleźć na to zadanie inwestycyjne. Mam w związku z tym pytanie do Pana Starosty… Jak przewiduje zrealizowanie tego zadania? – pytał przewodniczący Komisji Finansów, radny Antoni Rosłon.

– Stan nawierzchni tej drogi, nie jest katastrofalny… Tak, jak Pan powiedział, jest to całkiem nowy przebieg drogi. ZRID wydany jest na krótki odcinek. Jeśli będą jakieś wolne środki, to oczywiście zarząd będzie wnioskował, żeby te środki przeznaczyć na realizację tej inwestycji. – podkreślił w swojej odpowiedzi, Starosta Ksawery Gut.

– Zadanie jest do analizy – dodał do wypowiedzi Starosty, przewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego, Włodzimierz Rasiński.

A warto w tym miejscu, przyjrzeć się analizie układu komunikacyjnego, którą przeprowadził Powiat Piaseczyński. Otóż w dokumencie pt. Studium układu drogowego powiatu etap 1 i 2, czytamy:

„W związku z powyższym dokument wskazuje na następujące działania w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Modernizacja (przebudowy i rozbudowy) oraz budowy nowych odcinków dróg powiatowych w klasie drogi zbiorczej, w tym droga nr 01367 – ciąg ulic Przyszłości – Produkcyjna w Łazach, wraz z postulowaną budową nowego odcinka tej drogi w celu wyprostowania jej przebiegu w rejonie istniejącej ulicy Wirażowej”.

Mimo tego zapisu, w studium, które zostało specjalnie przygotowane dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie, zadanie polegające na budowie nowego odcinka ul. Wirażowej w Łazach, wykreślono z realizacji…

Warto przypomnieć naszym powiatowym radnym, jak wygląda ul. Wirażowa, ul. Lokalna i ul. Produkcyjna w miejscowości Łazy… Otóż na trzech wspomnianych ulicach, brakuje: ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia, czy równego i gładkiego asfaltu. Jedyną inwestycją powiatu piaseczyńskiego na ww. wspomnianych ulicach, było zrobienie dwóch leżących policjantów. A absolutnym hitem, stało się przejście dla pieszych, które zostało zrobione w ciągu ulicy Lokalnej i łączy ze sobą dwa pobocza jezdni, na których rośnie trawa…

Nadzieja…

– Przeszłości nie da się zmienić, ale przyszłość wygląda całkiem nieźle. Jest pełna nieskończonych możliwości – pisała w książce pt. Głos Bogów, Trudi Canavan. Mieszkańcom pozostaje nadzieja, że zarząd powiatu piaseczyńskiego, wróci do inwestycji i zbuduje nowy przebieg ul. Wirażowej w Łazach. Bo przecież, nasza przyszłość jest pełna nieskończonych możliwości!

ul. Wirażowa w Łazach

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *