AktualnościLesznowolaNa luzie

Kondycja naszego budżetu jest DOBRA!

– Sytuacja jest absolutnie monitorowana, kondycja naszego budżetu jest dobra, a może będzie jeszcze lepsza… – mówiła na sesji budżetowej, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola. A jak wygląda kondycja budżetu, jeśli porównamy zobowiązania finansowe gminy Lesznowola z IV kwartału roku 2017 i te planowane do spłaty w latach (2020-2034)? Otóż zadłużenie gminy Lesznowola, w ciągu zaledwie kilkudziesięciu miesięcy się podwoiło! W IV kwartale roku 2017, zadłużenie gminy Lesznowola, wynosiło: 75.025.000,00 zł, a w roku 2020, planowane zobowiązania do spłaty, mają wynieść: 144 .973.949,00 zł.

Rosnący dług publiczny
Przypomnijmy jeszcze raz, że zobowiązania na lata (2020-2034), mają wynieść: 144.973.949,00 zł, a łączna kwota zobowiązań do spłaty w 2020 roku, ma wynieść: 6.850.000,00 zł + odsetki 4.968.400,00 zł, co stanowi 4,46% planowanych na rok 2020 dochodów (264.405.483,00 zł) przy wskaźniku dopuszczalnym 6,75%.

– Jeżeli słyszą Państwo, opinie w kwestii zobowiązań gminy, to rzeczywistość wygląda, tak, jak na tej prezentacji. Jakie są nasze zobowiązania na lata (2020-2034), czyli w kontekście Wieloletniej Prognozy Finansowej? Są one realistyczne i możliwe do spełnienia. Średnio rocznie, przez piętnaście lat, będziemy musieli płacić około 10 mln zł – podkreślała w swojej wypowiedzi, Wójt Gminy Lesznowola.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w swoim uzasadnieniu do uchwały: Nr Wa.367.2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku, podkreślił: „Zadłużenie Gminy Lesznowola na koniec 2020 roku w świetle przedłożonego projektu uchwały w sprawie WPF wyniesie 144.973.949,00 zł, co stanowi 54,83% planowanych na ten rok dochodów. Planowana na 2020 rok relacja łącznej kwoty spłaty długu do planowanych w 2020 roku do dochodów ogółem nie przekroczy dopuszczalnej granicy określonej indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia, o którym stanowi art. 243 ustawy o finansach publicznych”. Przypomnijmy, że łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem jednostki w danym roku budżetowym. W budżecie roku 2020 planowane jest zadłużenie na poziomie 54,83%… To jest naprawdę niewiele, aby przekroczyć próg ostrożnościowy zapisany w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Co ciekawe, wcale nie w tak dalekiej przeszłości, ten próg ostrożnościowy został już przekroczony przez gminę Lesznowola. Było to na koniec 2012 roku, wówczas zadłużenie gminy Lesznowola wyniosło: 85,8 min złotych i stanowiło 78,04% wykonanych dochodów…

Reformy rządu
W trzecim i w czwartym kwartale roku 2019, rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął realizować swoje obietnice podatkowe i edukacyjne, a dotyczyły one: podatku „zerowego” dla osób do 26 roku życia, zmniejszenia stawki podatku dochodowego dla wszystkich osób z 18% do 17%…, podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Za wszystkie rządowe obietnice zapłaciły samorządy, w tym gmina Lesznowola.

– Projekt budżetu na rok 2020 jest jak zawsze pragmatyczny, czyli oparty na związku przyczynowo-skutkowym. Jednakże pragmatyzm dotyczący projektu budżetu na rok 2020, ma nieco inny wymiar, niż wszystkie inne dotychczasowe projekty budżetu gminy Lesznowola. Dlaczego? Otóż wiąże się to wprost z następującymi uwarunkowaniami: reformą podatku PIT dla osób do 26 roku życia, zmniejszeniem stawki podatku dochodowego dla wszystkich osób z 18% do 17%…, niedofinansowaniem zadań zleconych ustawą, ponadto dopłatą do podwyżek dla nauczycieli (300 tys. zł zostało dopłacone z budżetu gminy w okresie: „od września br. do końca grudnia br.”). Ważną kwestią jest także energia, której wzrost planuje się w roku 2020 – mówiła o pracy nad budżetem, Wójt Gminy Lesznowola.

Dwa warianty oszczędności
Trudna sytuacja budżetowa spowodowała, że merytoryczne komisje gminy Lesznowola pracowały nad dwoma wariantami oszczędności budżetowych. Pierwszy wariant zakładał: podniesienie do maksimum wszystkich podatków lokalnych, w tym wycofanie 1,6 mln zł dotacji do stawek za wodę i jej odbiór od mieszkańców. Drugi zakładał wprowadzenie oszczędności w funkcjonowaniu gminy, a także rezygnację z części planowanych inwestycji…

– Wybraliśmy oczywiście wariat drugi, który jest niewątpliwie, wyzwaniem dla samorządu – podkreślała w swojej wypowiedzi, Wójt Gminy Lesznowola.

Największe cięcia dotknęły: Gminną Spółkę Wodną Lesznowola, a także dotacje dla klubów sportowych. Jeśli chodzi o spółkę wodną, to zaledwie w ciągu jednego roku budżetowego, stracili, aż pół miliona złotych. W budżecie roku 2019 na konserwację rowów melioracyjnych przeznaczono z budżetu gminy Lesznowola: 600.000,00 zł, by w roku budżetowym 2020, zarezerwować na ten cel, tylko: 100.000,00 zł. Natomiast kluby sportowe, stowarzyszenia i fundacje, w roku budżetowym 2019, mogły liczyć na 450.000,00 zł dotacji. W roku budżetowym 2020 te dotacje zostały zmniejszone o ponad 50%…

– Dotacja na działalność klubów sportowych została zmniejszona w roku budżetowym 2020, o ponad 50%… Są to oszczędności, ale przyznam szczerze, że kwota trochę powyżej 200 tys. zł, bardzo mnie boli. Bo jest to bardzo duży ubytek… – mówił o cięciach w dotacjach dla klubów sportowych, radny Bartłomiej Soszyński.

Priorytety
Priorytety inwestycyjne gminy Lesznowola nie zmieniają się od lat. Gmina stawia w pierwszej kolejności na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, w drugiej kolejności na edukację i wychowanie, a w trzeciej na infrastrukturę drogową. W roku budżetowym 2020 gmina chce dokończyć budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin i w części Wólki Kosowskiej. Pierwszy etap inwestycji został już rozpoczęty, drugi jest w planowaniu. Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne ma zakończyć budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Podolszyn, Janczewice i w zachodniej części Lesznowoli. Całość ma być ukończona w 2020 roku.

Największym wydatkiem inwestycyjnym, będzie rozwój i rozbudowa infrastruktury oświatowej. Gmina Lesznowola planuje oddać, aż trzy inwestycje edukacyjne, które łącznie będą kosztować 24 mln zł, to: nowa Szkoła Podstawowa w Zamieniu, rozbudowana o nowe skrzydło budynku, Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej i nowe przedszkole publiczne w Wólce Kosowskiej. Wszystkie trzy inwestycje są w trakcie realizacji.

Pragmatyzm
Słowo pragmatyzm, podczas sesji budżetowej w Lesznowoli, było słowem kluczem do lepszego zrozumienia przyszłorocznego budżetu gminy Lesznowola. To budżet wielkiego kompromisu i wreszcie pierwszy od wielu lat, budżet szukania oszczędności.

– Jestem osobą odpowiedzialną i wiem, że w tej trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, nie mamy innego wyjścia, jak tylko przyjąć ten trudny, ale pragmatyczny budżet – podkreślała w swoim stanowisku, Anna Lasek, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *