AktualnościLesznowolaNa luzie

Jak pożyczyliśmy 63 miliony?

O sprawie emisji obligacji komunalnych stało się głośno w dniu 17 września 2019 roku… To właśnie w tym jakże symbolicznym dniu, Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę o emisji obligacji komunalnych. Zaledwie kilkunastosekundowe głosowanie, spowodowało zwiększenie deficyt budżetu gminy o kwotę, aż 29 000 000,00 zł! Po wprowadzonych zmianach deficyt gminy Lesznowola w roku budżetowym 2019 wyniesie – 63 062 305,00 zł.

Żeby zrozumieć, tę decyzję należy się cofnąć w czasie… Jest 27 czerwca 2019 roku, godzina 09:34 w podwarszawskiej Lesznowoli, a konkretniej w budynku Urzędu Gminy Lesznowola, a żeby być jeszcze bardziej precyzyjnym w sali konferencyjnej tegoż urzędu, wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik wygłasza płomienną mowę dotyczącą raportu o stanie gminy. Jest godzina 10:00, zaledwie 26 minuta drobiazgowego przedstawiania raportu o stanie gminy Lesznowola przez wójtową Marię Jolantę Batycką-Wąsik, kiedy pada następujące zdanie: „Sytuację mamy bardzo dobrą i kondycja finansowa gminy, również jest bardzo dobra”. A jakie proszę Państwa, są fakty? Otóż zadłużenie gminy na koniec 2018 roku, wynosiło – 79 mln zł. Udział procentowy zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2018 wyniósł – 38%. Zadłużenie to stanowiło 3,22% wskaźnika ostrożnościowego, określonego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, który to artykuł określa maksymalny wskaźnik ostrożnościowy na poziomie 12,44%. Takie są fakty, a z nimi się nie dyskutuje…

Jest godzina 10:07, zaledwie 33 minuta drobiazgowego przedstawiania raportu o stanie gminy Lesznowola przez wójtową Marię Jolantę Batycką-Wąsik, kiedy padają dwa następujące zdania: „Ciągle mamy jeszcze możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, które są niezwykle atrakcyjne. Zwłaszcza jeśli mówimy o pożyczkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy też obligacjach, które są bardzo nisko oprocentowane”. Trzeba przyznać, że wypowiedź wójtowej zapoczątkowała kolejny bieg wydarzeń…

Jest 17 września 2019 roku, godzina 9:44 w podwarszawskiej Lesznowoli, a konkretniej w budynku Urzędu Gminy Lesznowola, a żeby być jeszcze bardziej precyzyjnym w sali konferencyjnej tegoż urzędu, skarbnik gminy – Elżbieta Obłuska, tłumaczy decyzję i powód wyemitowania obligacji komunalnych: „Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych w 2019 roku w łącznej kwocie – 29 000 000,00 zł, w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wykup obligacji nastąpi w latach: 2029-2034. Emisja obligacji komunalnych zapewni środki do dalszego funkcjonowania i rozwoju gminy”. Dochodzi do głosowania uchwały przez radnych: 17 jest za uchwałą, a 1 radny wstrzymuje się od głosu… Uchwała zostaje pozytywnie zaopiniowana. W trakcie dyskusji przedstawiono tylko stanowiska poszczególnych merytorycznych komisji, które zajmowały się tematem. Wszystkie, a jakże były za! A jakie proszę Państwa, są fakty? Otóż zadłużenie gminy na koniec 2019 roku, miało wynieść – 102 823 949,00 zł i stanowić 44,86% planowanych na ten rok dochodów (te dane pochodzą z uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie). Przez dzisiejszą decyzję o emisji obligacji komunalnych, zadłużenie gminy znowu wzrośnie. Takie są fakty, a z nimi się nie dyskutuje…

Pozostają bardzo ważne pytania: Jaka jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, wobec kolejnej emisji obligacji komunalnych? Czemu wpisano do budżetu gminy Lesznowola na rok 2019, dochody z tytułu sprzedaży majątku? (przyp. Red. W tym roku miało dojść do sprzedaży gruntów komunalnych w Mysiadle i Zamieniu… Z tego tytułu Gmina Lesznowola miała pozyskać – 12 700 000,00 zł) Wiemy już, że tych dochodów nie uda się pozyskać w bieżącym roku budżetowym: „Następnie 12 700 000,00 zł są to dochody ze sprzedaży gruntów. Przesunięte na rok 2020 – informowała na sesji, Elżbieta Obłuska, skarbnik gminy”. Czy powodem emisji obligacji komunalnych, jest deficyt spowodowany brakiem sprzedaży wspomnianych gruntów? Czemu radni gminy Lesznowola, praktycznie jednogłośnie przegłosowali emisję kolejnych obligacji komunalnych? Ile ostatecznie wyniesie zadłużenie gminy Lesznowola na koniec roku budżetowego 2019? Myślę, a nawet jestem przekonany o tym, że te wszystkie dane poznamy na grudniowej sesji Rady Gminy Lesznowola.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *