AktualnościLesznowolaNa luzie

Gruntowa, Rozmaitości, Alternatywy i Perspektywy

Gruntowa, Rozmaitości, Alternatywy i Perspektywy, to cztery ulice, które są zlokalizowane w sołectwie Łazy II w gminie Lesznowola. Cztery ulice, które pięknie zepną nam wczorajsze spotkanie w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu PGR i Radiostacja Łazy.

Gruntowa

Ulica Gruntowa będzie dla nas symbolem – twardego gruntu, na którym znaleźli się mieszkańcy wskutek działań inwestora, właściciela 10 ha gruntu zlokalizowanego za trzema blokami przy ulicy Przyszłości, który wystąpił o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dotąd nieuciążliwej zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej na usługową.

– Chciałabym się dowiedzieć, skąd wzięła się raptownie zmiana planu zagospodarowania z zabudowy nieuciążliwej mieszkaniowo-usługowej na pomysł zbudowania drugiego centrum, jak Wólka Kosowska. – dopytywała się mieszkanka Łaz II.

– To spotkanie powinno zacząć się od przedstawienia faktów. – rozpoczął swoją wypowiedź wicewójt Mirosław Wilusz. – W tej dyskusji jest bardzo istotne, aby bazować na faktach, a nie na jakiś ulotkach wyciągniętych ze skrzynki pocztowej. Przepraszam, ale są one zupełnie oderwane od rzeczywistości. Rzadko używam tak ostrych słów na spotkaniach, ale jest tam stek bzdur, o ile nie kłamstw… – stwierdził stanowczo, Mirosław Wilusz.

Tymczasem warto przypomnieć, że przed spotkaniem w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu PGR i Radiostacja Łazy odbyła się duża akcja medialno-informacyjna, którą przeprowadzili mieszkańcy bezpośrednio sąsiadujący z gruntami, które wkrótce mogą zostać zabudowane powierzchniami biurowymi, halami i magazynami. W tej informacji, która była wrzucana do skrzynek pocztowych i która była dostępna w social mediach, mieszkańcy zakreślili na czerwono cały 80 ha teren, który mógłby się stać wielką bazą logistyczną. Tymczasem wczorajsza dyskusja miała dotyczyć tylko 10 ha gruntu położonego za trzema blokami przy ulicy Przyszłości 7, 9 i 11.

– My dzisiaj rozmawiamy o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dla 10 ha, co jest najważniejsze? Na tym terenie może powstać zabudowa wielorodzinna do 14 metrów, 4 kondygnacje, czyli mówiąc krótko: „bloki mieszkalne”. Z naszych wyliczeń, na upartego można wybudować 2 tys. jednostek mieszkalnych, o pow. ok. 50 metrów. Co daje nam około 8-10 tys. mieszkańców. Na dziś ten plan zagospodarowania przestrzennego, również dopuszcza usługi… W tej chwili może to być handel, mogą być dopuszczone powierzchnie biurowe. – mówił o obecnym mpzp, Mirosław Wilusz.

W sierpniu i we wrześniu 2021 roku, również odbyły się spotkania z mieszkańcami sołectwa Łazy II dotyczące m. in. wydania w dniu 23 sierpnia 2021 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjno – usługowej z zapleczem socjalno – biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 44/148, 44/149, 44/150, 44/151, 44/152, 44/96, 44/97, które znajdują się bezpośrednio przy ulicy Gruntowej na granicy z sołectwem Marysin. Wówczas nie było jeszcze mowy o zmianie mpzp dla działki 44/78, bezpośrednio graniczącej z trzema blokami przy ulicy Przyszłości. – Chciałabym wyjaśnić pewnego rodzaju nieścisłość. – wybrzmiał głos mieszkanki z końca sali. – Spotkaliśmy się na poprzednim spotkaniu i rozmawialiśmy o rondzie, rozmawialiśmy o drogach, ale odnosząc się wyłączenie do tego planu, który jest UPST, a nie o tej inwestycji… Kilka miesięcy temu słyszeliśmy o tej infrastrukturze, nie wiedząc o tych zmianach. A teraz pojawia się, jakby kolejna inwestycja… – dodawała do swojej wypowiedzi. – Potwierdzam słowa pani. – dodawał inny mieszkaniec.

A czego oczekuje w zamian inwestor oferując 40 mln zł przeznaczone na budowę nowej infrastruktury drogowej w Łazach II?

– Inwestor oczekuje zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na usługi wraz z tym oferuje nakłady inwestycyjne na rozbudowę infrastruktury drogowej dla całej okolicy. Przede wszystkim inwestor jest zainteresowany budową ulicy Gruntowej na odcinku od Alei Krakowskiej, budową ulicy Rozmaitości, budową ronda na skrzyżowaniu ulic Rozmaitości z ulicą Przyszłości. Budowa oświetlenia ulicznego, to już jest uzgodnione z dyrekcją dróg krajowych i autostrad na skrzyżowaniu ulicy Przyszłości i Alei Krakowskiej. – przedstawił propozycje inwestora, Mirosław Wilusz.

Była przysłowiowa „marchewka” dla mieszkańców, przyszedł czas, aby poznać oczekiwania inwestora… – Oczekiwania inwestora, co do tej działki – 10 ha, są takie, aby była to działka przeznaczona pod usługi… Ja dementuje tutaj informacje, że tutaj mówi o jakiejś inwestycji typu Panattoni, bo ja takich informacji nie mam… Inwestor przedstawia to tak, że część tego terenu przeznaczy na powierzchnie biurowe, część na sklepy internetowe. – prezentował oczekiwania, Mirosław Wilusz. W tej chwili mieszkańcy zgodnie stwierdzili, że sklepy internetowe, to hale, choćby te, które posiada w Polsce koncern Amazon.

Co ciekawe tajemniczy inwestor najbardziej zainteresowany jest budową ulicy Gruntowej, to tędy chce wyprowadzić ruch samochodów ciężarowych w kierunku węzła Antoninów na nowej S7. Według informacji rozdawanej na spotkaniu przedsięwzięcie polegające na budowie hal magazynowych na gruncie o powierzchni 10 ha w miejscowości Łazy będzie bardzo znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko poprzez szkodliwe czynniki m. in. takie jak: zabetonowanie około 70% powierzchni gruntu, emisja spalin, gazów, hałasu, ciepła, zapachów i zanieczyszczeń do atmosfery, generowanie odpadów i ścieków, ruchu kołowego towarowego i osobowego. Średnia ilość pojazdów ciężarowych na dobę to: 264 sztuki. Zwiększenie zagrożenia wypadkami drogowymi dla ludzi i zwierząt, degeneracje obszarów naturalnych znajdujących się w pobliżu pasa drogowego, degenerację naturalnych zasobów wody. – Obowiązkiem władz publicznych jest bezpieczeństwo ekologiczne obywateli. Jest zapewnienie komfortu dla mieszkańców. To jest dla nas priorytetem, wcale nie drogi, bo drogi to jest smog, to są wypadki… Im więcej dróg, tym więcej samochodów, tym będą jeszcze większe korki. Dlaczego mamy tak fatalne wyniki pomiarów jakości powietrza? My mamy smog przez cały rok… U nas jest również smog letni… Całe nasze życie oddychamy zanieczyszczonym powietrzem. – podkreślała zaniepokojona planami inwestora, mieszkanka Łaz II.

Rozmaitości

Czas na ulicę Rozmaitości, czyli plecenie bzdur… – Bzdury rozprzestrzeniają się z prędkością światła. – głosił słynny kolumbijski myśliciel Nicolás Gómez Dávila.

– Zapewniam pana, że nie znajdzie pan inwestora, który na tych 10 ha zrobi Magdalenkę. – mówił Mirosław Wilusz.

– Słowo przeciwko słowu. Tu są tylko „głupi ludzie”, a tam Państwo radni. Więc coś jest nie tak… – podkreślała mieszkanka.

– My, jako odpowiedzialny radni, niestety musimy patrzeć na całą gminę. I może taką sytuację. Akurat tu na tym terenie powstanie blokowisko i słusznie! Generalnie każdy normalny człowiek, mówi sobie: „OK, lepsze są bloki”. No na początku nie będzie nic, nie będzie usług. No będę bloki.

Ci ludzie, którzy się tutaj sprowadzają, a mamy przykładów całkiem dużo… I mogę zaprowadzić Państwa w takie miejsca. Zobaczycie, jak to wygląda i czego ci ludzie żądają. No więc, ci ludzie będę chcieli, bo się sprowadzą, muszą mieć… szkołę, muszą mieć przedszkola… Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że zgodnie z obowiązującym prawem gmina musi „teoretycznie przynajmniej”, np. zabezpieczyć mieszkańcom wodę, ponieważ nie będziemy mieli środków, to ciśnienie w naszych kranach spadnie, albo woda przestanie w ogóle lecieć. I nasze dylematy nie są takie, że my nie chcemy… Tylko my warzymy, czy Państwo, czyli my również mieszkający do tej pory, za rok będziemy mieli, gdzie odprowadzić ścieki i czy będziemy mieli wodę w kranach? Chciałam Państwu powiedzieć, że już mieliśmy taką sytuację np. w Woli Mrokowskiej. Gdzie wody zabrakło. Dlatego, że powstało osiedle. W związku z powyższym zawsze przy takich dylematach stajemy i warzymy… I niestety tutaj musimy to warzyć. Ja nie wiem, jaką my podejmiemy decyzję. Powiem Państwu szczerze. Natomiast zawsze w swoim sumieniu patrzę, podejmując taką decyzję, co będzie za chwilę, bo to, że nie mamy w tej chwili, nie wiem… Basenu, żłobka, tak? To jest wynik właśnie tego, że sprowadza się do nas tak dużo ludzi… – mówiła o swojej odpowiedzialności, Anna Lasek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola.

– W Zgorzale powstało osiedle, gdzie nie było szkoły, ludzie „po kupili mieszkanka, a co tam, że jest błoto, nie ważne… Po dwóch latach zrobiły się naciski na gminę, zażądali szkoły, liceum… Mówią, że są niedofinansowani… Krzyczą, wrzeszczą i tak dalej… To są tacy ludzie, którzy także mówią – żądamy od was tego, żebyście to zrobili. – mówiła o żądaniach, Anita Cydzik-Kochanowska, Radna Gminy Lesznowola.

– Państwo jesteście, tak naprawdę garścią osób w stosunku do wszystkich mieszkańców, którzy wybrali 21 radnych. – mówiła Anita Cydzik-Kochanowska, Radna Gminy Lesznowola.

– Jesteśmy garścią ludzi… Mają nas w dupie, po prostu… – odpowiedział zdenerwowany mieszkaniec Łaz.

Na ulicy Rozmaitości, zagościło słowo – ŻĄDAĆ. Żądać – kategorycznie domagać się czegoś według słownika PWN.

Alternatywy i Perspektywy

– Macie kilka możliwości. – mówi otwarcie Magdalena Mika-Kosior, radna powiatowa.

1. Znaleźć radnego, który złoży projekt uchwały o odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała unieważniająca podjętą uchwałę o przystąpieniu. Uchwała musi trafić na sesję, bo żadna komisja nie jest ponad radą i musi być poddana pod głosowanie. Będziecie wiedzieć, jak kto głosował.

2. W procedurze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na etapie uwag do MPZP złożyć wniosek i zmianę przeznaczenia tego terenu. Wójt uwzględni, lub jeśli nie uwzględni waszego wniosku, musi poddać go pod głosowanie rady. Będziecie widzieć jak, kto głosował! Stadium Uwarunkowań przewiduje tam zabudowę mieszkalną (nie mieszkaniowo – wielorodzinną). Co najwyżej powstaną czworaki. Zaskarżenie przez dewelopera mpzp, to czas na Waszą korzyść i korzyść gminy. Nie będzie bloków… O których tyle opowiadano! Studium dopuszcza w UP zabudowę mieszkalną. Można w tym czasie zmienić Studium i przystąpić do sporządzenia nowego mpzp, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Gdyby Wójt chciał wyjść Wam naprzeciw, to by poszedł tą drogą.

3. Nieprawda jest, że deweloperzy robią w gminie, co chcą. Budują sieci, podpisują porozumienia o wpłacie od każdego lokalu wybudowanego na różne cele gminy, jak budowa szkoły, oczyszczalni itd. Te porozumienia są podstawą do wydania warunków technicznych przyłączania się do sieci gminnej wod-kan.

4. Na etapie decyzji środowiskowej nie zostaniecie uznani za stronę. Należy się odwołać od wydania decyzji, nawet gdyby ona była negatywna/odmowna dla dewelopera. Jeśli się nie odwołacie, to deweloper po odwołaniu otrzyma decyzje pozytywną, ale Wy będziecie już stroną, bo nie odwołaliście się na pierwszym etapie. To stary „myk”, przy wydawaniu decyzji środowiskowych.

5. Gmina to MY, a oni mają nam służyć, a nie nami zarządzać.

Te pięć rad macie Państwo dzięki wiedzy i doświadczeniu radnej powiatowej – Magdaleny Miki-Kosior, co Państwo zrobią z tą wiedzą i jak potoczą się los miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu PGR i Radiostacja Łazy, dowiemy się wkrótce. Oczywiście można jeszcze składać uwagi do mpzp, na to czas jest do 14 lutego 2021 roku.

Foto. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *