AktualnościLesznowolaNa luzie

Noce i dnie stoi ten dwór pusty…

W centrum Lesznowoli znajduje się dwór z drugiej połowy XVIII w., który został przebudowany ok.1950 r. Dwór otaczają pozostałości parku podworskiego o powierzchni 2,4 ha. Dwór i park są umieszczone w rejestrze Konserwatora Zabytków. Od lat Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik obiecywała, że lesznowolski dwór zmieni się w Muzeum Historii Gminy Lesznowola/Ośrodek Kultury.

Pierwszy i najważniejszym punktem do zrealizowania ambitnych planów było przemeldowanie mieszkańców, który mieszkali w historycznym dworku. Ten punkt został w pełni zrealizowany, dzięki budowie nowego trzykondygnacyjnego budynku komunalnego na ulicy Bankowej w Lesznowoli. Do dyspozycji oddano 24 lokale, w których miało docelowo zamieszkać 60 mieszkańców. Wśród nich znaleźli się mieszkańcy dworku. Było to w sumie 6 rodzin, 15 mieszkańców. Renowacja zabytkowego budynku miała kosztować 2 mln zł. Gmina zamierzała pozyskać środki z Unii Europejskiej na ten cel.

W zeszłym roku rząd RP uruchomił Program Inwestycji Strategiczny – Polski Ład. Gmina Lesznowola aplikowała w dwóch edycjach tego programu, w których pozyskano środki finansowe na budowę: ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej – 3,8 mln zł i ulicy Sadowej w Nowej Iwicznej – 4,5 mln zł. Gmina Lesznowola nawet nie aplikowała o środki finansowe na remont swoich zabytków, w tym na remont dworu w Lesznowoli.

Dokładnie to samo dotyczy kolejnego programu wsparcia płynącego wprost z Urzędu Województwa Mazowieckiego. 9 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie została podpisana umowa przekazująca Gminie Lesznowola dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł na budowę ulicy Krzywej w Jazgarzewszczyźnie. Dofinansowanie zostało przyznanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W ramach tych samych środków finansowych sąsiednia gmina Piaseczno pozyskała – 3,6 mln zł dotacji na remont i przebudowę zabytkowego budynku – „Poniatówki”. Samorząd Mazowsza wsparł modernizację „Poniatówki”. Na remont i przebudowę zabytkowego dworku w parku miejskim Mazowsze przekazało Gminie Piaseczno 3,6 mln złotych. Inwestycja, która rozpoczęła się na początku bieżącego roku ma na celu przywrócenie zabytkowi dawnego blasku. Po modernizacji w budynku będzie działała filia Muzeum Piaseczna. Na parterze zostanie też utworzona niewielka kawiarnia. Skądś te założenia znamy? Niestety te lesznowolskie marzenia prysły, niczym bańka mydlana…

Mimo uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 2018-2022, niewiele zrobiono. Oczywiście uprzątnięto teren dworku, a w jego parku odbywała się impreza sołecka – Pieczenia ziemniaka. Ale to właściwie tyle. W Wieloletniej Prognozie Finansowej brakuje środków finansowych na rewitalizację dworku, a w ramach zewnętrznych źródeł finansowania – Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i środków płynących z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego przeznaczono na budowę ulic Wąskich i Krzywych.

Niestety od lat, niewielka grupa historycznych budynków w gminie Lesznowola niszczeje z każdą nocą i z każdym dniem. Już nawet nie chce mi się wspominać o dworku braci Eisele, który niszczeje w Mysiadle przy ulicy Osiedlowej. Ostatnio była nawet koncepcja stworzenia tam plebani nowej parafii, która wkrótce ma powstać ma terenie dawnego KPGO Mysiadło. Ale szybko tą plotkę zdementowano. To tylko pokazuje, że gminie Lesznowola i jej władzom brakuje pomysłów, wizji i środków finansowych na rewitalizację dwóch zabytkowych dworów. Choć przykład gminy Piaseczno pokazuje, że środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego można pozyskać na przebudowę piaseczyńskich zabytków. W Lesznowoli stwierdzono, że ważniejsza jest ulica Krzywa…

Foto: Front dworu w Lesznowoli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *