AktualnościLesznowolaNa luzie

Dwa oblicza samorządu

Urząd Gminy Lesznowola od siedziby Rady Miejskiej m.st. Warszawy dzieli zaledwie 22 km, niby niedaleko… A jakże daleko, jeśli spojrzymy na podejście do podnoszenia obciążeń dla mieszkańców. W Warszawie szukano wszystkich możliwych rozwiązań, aby w jak najmniejszym stopniu obciążyć mieszkańców – kryzysem gospodarczym, związanym z epidemią koronawirusa w Polsce. Stołeczni radni nawet stanęli w kontrze do Prezydenta m.st. Warszawy – Rafała Trzaskowskiego. Tymczasem w podwarszawskiej Lesznowoli robione jest wszystko na opak, kryzysem gospodarczym obciążani są tylko i wyłącznie mieszkańcy gminy Lesznowola. Radni z KWW M.J Batyckiej-Wąsik, Koalicji Obywatelskiej i ci niezależni, popierają wszystkie pomysły wójt – Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, która postanowiła kryzysem finansowym obciążyć tylko i wyłącznie mieszkańców gminy…

Oszczędności trwają od grudnia 2019 roku…

Wróćmy do uchwalania budżetu na rok 2020. Trwa sesja grudniowa – budżetowa…

Trudna sytuacja budżetowa spowodowała, że merytoryczne komisje gminy Lesznowola pracowały nad dwoma wariantami oszczędności budżetowych. Pierwszy wariant zakładał: podniesienie do maksimum wszystkich podatków lokalnych, w tym wycofanie 1,6 mln zł dotacji do stawek za wodę i jej odbiór od mieszkańców. Drugi zakładał wprowadzenie oszczędności w funkcjonowaniu gminy, a także rezygnację z części planowanych inwestycji…

– Wybraliśmy oczywiście wariat drugi, który jest niewątpliwie, wyzwaniem dla samorządu – podkreślała w swojej wypowiedzi, Wójt Gminy Lesznowola.

Mija kilka miesięcy i nadchodzi XXVIII sesja Rady Gminy Lesznowola i szok, niedowierzanie… Gmina Lesznowola wycofuje się z dotacji do stawek za wodę i jej odbiór od mieszkańców… Mimo grudniowych zapowiedzi wójt – Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik…

– Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków obciąża budżet Gminy w znacznym stopniu i w związku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią COVID-19 zasadne jest odstąpienie od dopłaty – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 628/XLIII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

Podczas XXVIII sesji Rady Gminy Lesznowola radni pozytywnie zaopiniowali cofnięcie dotacji wynoszącej 1,55 zł za 1m3 odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych. Za projektem głosowało, aż czternastu radnych, przeciw było tylko czterech, a dwóch wstrzymało się od głosu…

– Z dniem 12 października 2020 r. odbiorcy odprowadzający ścieki będą ponosili opłatę w pełnej wysokości zgodnie z obowiązującą taryfą opłat zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 23 kwietnia 2018 roku – informował w piśmie, Kazimierz Jabłoński, prezes Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Dla mieszkańców decyzja Rady Gminy Lesznowola oznacza zmianę taryfy za odprowadzanie ścieków. Do dnia 12 października 2020 roku, obowiązuje stawka – 8,14 zł netto za 1m3, a od dnia 12 października 2020 roku, obowiązuje nowa stawka – 9,69 zł netto za 1m3 odprowadzanych ścieków z gospodarstwa domowego.

Przypomnijmy najważniejsza cięcia budżetowe, którymi obciążono mieszkańców gminy Lesznowola:

Największe cięcia budżetowe dotknęły: Gminną Spółkę Wodną Lesznowola, a także dotacje dla klubów sportowych. Jeśli chodzi o spółkę wodną, to zaledwie w ciągu jednego roku budżetowego, stracili, aż pół miliona złotych! W budżecie roku 2019 na konserwację rowów melioracyjnych przeznaczono z budżetu gminy Lesznowola: 600 tys. zł, by w roku budżetowym 2020, zarezerwować na ten cel, tylko: 100 tys. zł. Natomiast kluby sportowe, stowarzyszenia i fundacje, w roku budżetowym 2019, mogły liczyć na 450 tys. zł dotacji. W roku budżetowym 2020, te dotacje zostały zmniejszone o ponad 50%…Ale to był dopiero początek…

Najpierw z początkiem lutego przestał działać Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, bo firma PUK Piaseczno wymówiła obowiązującą umowę. Nowy PSZOK został uruchomiony w dniu 6 maja br. na terenie firmy JARPER w Kolonii Warszawskiej. Co ciekawe nowy PSZOK jest czynny tylko dwa razy w tygodniu, w godzinach: w środę – w godz. 8.00 – 12.00 oraz 14.00 – 18.00, a także w sobotę – w godz. 9.00 -15.00, z wyjątkiem dni świątecznych. PSZOK w Piasecznie były czynny przez sześć dni w tygodniu!

W maju zdecydowano o zawieszeniu części kursów linii uzupełniających L. – Od 11 maja do końca wakacji, na wniosek samorządu Lesznowoli zmienią się rozkłady linii L-1, L-3 i L-4. Autobusy L-1 i L-3 nie będą jeździły w niedziele. Kursowanie autobusów L-4 zostanie zawieszone w soboty i niedziele, a w dni robocze autobusy na przystanki będą podjeżdżały rzadziej – informował w maju Zarząd Transportu Miejskiego.

A pod koniec czerwca podjęto kolejną kuriozalną decyzję o wyłączeniu ulicznych latarni od godz. 24:00, aż do porannego zmierzchu. Dopiero pod koniec sierpnia br. ponownie włączono uliczne latarnie… Oszczędności z tego tytułu były liche, właściwie niezauważalne w wielomilionowym budżecie gminy Lesznowola… Miesięczne oszczędności z tego tytułu, miały przynieść gminie oszczędności, rzędu – od 43 do 50 tys. zł miesięcznie… Do dzisiaj trwa gorąca dyskusja na merytorycznych komisjach, ile ostatecznie wyniosły oszczędności z tytułu wyłączania ulicznych latarni?

A koniec września przyniósł nam cofnięcie dotacji do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, czyli krótko mówiąc: „mieszkańców czeka kolejna podwyżka”. Mimo grudniowych zapewnień Wójt Gminy Lesznowola…

Warto jeszcze dodać, że jeśli chodzi o procesy inwestycyjne, to zdecydowano o opóźnieniu w oddaniu do użytkowania Szkoły Podstawowej w Zamieniu. Ta miała być równocześnie oddana z rozbudową o nowe skrzydło Szkołą Podstawową w Nowej Iwicznej i Gminnym Przedszkolem w Wólce Kosowskiej, czyli z dniem 1 września 2020 roku…

– Pragnę Państwa poinformować, że oddanie do użytkowania Szkoły Podstawowej w Zamieniu – kl. I-VIII oraz oddziałów przedszkolnych nastąpi 1 września 2021 roku. Uzasadnieniem decyzji samorządu gminy Lesznowola są konsekwencje wynikające ze stanu epidemii, w szczególności istotne obniżenie się dochodów gminy.

Wróćmy do Warszawy…

Podczas ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy Prezydent – Rafał Trzaskowski zasugerował, że stolica powinna rozważyć podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej. W związku z wyższymi cenami prądu. Tymczasem propozycja Prezydenta Trzaskowskiego spotkała się z bardzo dużą krytyką radnych z Koalicji Obywatelskiej i z Prawa i Sprawiedliwości…

– Na pewno, chciałem to jednoznacznie powiedzieć, klub Koalicji Obywatelskiej nie poprze podwyżek biletów. Nie poprze rozwiązania, w którym aktualne bilety będą kosztować więcej – mówił szef radnych klubu Koalicji Obywatelskiej, Jarosław Szostakowski.

– Nie poprzemy podwyżek cen biletów – zaznaczył z kolei, wiceprzewodniczący klubu PiS, Dariusz Figura.

Dwa oblicza samorządu, to tytuł tego artykułu, jakże dobrze oddający to, jak wygląda samorządność w Warszawie, a jak w zaledwie oddalonej o 22 km podwarszawskiej Lesznowoli… Bo w Lesznowoli na Radzie Gminy nie ma żadnych merytorycznych dyskusji, a jeśli nawet ktoś próbuje zabrać głos, to słychać ciche szelesty innych radnych… Oooo patrz, robi to „pod publiczkę”, gwiazdor jeden! Wiadomo lepiej jest siedzieć cicho, bo ważne jest tylko i wyłącznie zdanie innych kolegów i koleżanek radnych. A zdanie mieszkańców będzie dopiero ważne przy kolejnych wyborach samorządowych. Wówczas obiecamy te przysłowiowe – „gruszki na wierzbie”, a lud to kupi, ale czy na pewno? Czy ten lesznowolski lud będzie stać na te gruszki? Bo kryzys gospodarczy spowodowany epidemią koronawirus dotknął także ten lesznowolski lud. Z dnia na dzień musieliśmy zmierzyć się z nową rzeczywistości i często z cięciami dochodów w pracy o: 10, 20, a nawet 30%… Niektóre samorządy to bardzo dobrze rozumieją, jak Warszawa, czy Piaseczno, które starają się w jak najmniejszym stopniu obciążać kryzysem gospodarczym – własnych mieszkańców. Tymczasem gmina Lesznowola podąża zupełnie inną ścieżką, wariantem pierwszym, który zakład wycofanie się z dotacji do stawek za wodę i jej odbiór od mieszkańców… A to tylko jedna z wielu oszczędności…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *