AktualnościKonstancin - JeziornaNa luzie

Szach i mat burmistrza Jańczuka

Samorząd lokalny często przypomina wielką szachownicę, na której potykają się mniej wytrawni gracze… Ci bardziej doświadczeni, dostrzegają błędy w grze nowicjusza, dzięki czemu osiągają swoje wielkie zwycięstwa. Po VI sesji Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie, wiemy jedno, że zwycięzcą pojedynku o fotel Przewodniczącego Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie okazał się burmistrz Kazimierz Jańczuk, a przegrany przewodniczący lokalnych struktur Koalicji Obywatelskiej – Piotr Wasilewski.

Trzecia zmiana

Od pierwszej sesji Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie trwa istna żonglerka stanowiskami w prezydium rady. W dniu 22 listopada 2018 roku decyzją Rady Miejskiej przewodniczącą Rady Miejskiej została pani Aleksandra Kostrzewska (Koalicja Obywatelska), a jej zastępcami zostali wybrani: Sławomir Stoczyński (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Arkadiusz Głowacki (komitet Jerzego Wojdaka – Rodziny Konstancińskie). Jednak sielanka nie trwała długo… Bo po zaledwie jednym miesiącu pracy nowego prezydium, doszło do zmian na stanowiskach wiceprzewodniczących… Wszystko przez podpisane umowy koalicyjnej, pomiędzy komitetem Konstancin Jutra burmistrza Kazimierza Jańczuka a Koalicją Obywatelską. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia ze swoimi stanowiskami musieli pożegnać się: Sławomir Stoczyński (Prawo i Sprawiedliwość) i Arkadiusz Głowacki (komitet Jerzego Wojdaka – Rodziny Konstancińskie). W ich miejsce Rada Miejska powołała dwóch nowych wiceprzewodniczących z komitetu Konstancin Jutra: Andrzeja Cieślawskiego i Arkadiusza Zewara.

Jednak to nie był koniec zmian na stanowiskach w prezydium rady… Przyszedł czas na odwołanie przewodniczącej Aleksandry Kostrzewskiej. W dniu 28 marca 2019 roku wpłynął wniosek podpisany przez 11 radnych o odwołanie przewodniczącej Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny. Wniosek miał być procedowany na specjalnej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Jednak przewodnicząca Aleksandra Kostrzewska nie wyznaczyła dodatkowego terminu. Stąd wniosek był procedowany w dniu 11 kwietnia 2019 roku, na VI sesji Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Lakoniczne uzasadnienie
Wniosek o odwołanie przewodniczącej Aleksandry Kostrzewskiej zgłosił przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej – Piotr Wasilewski.

– Wnoszę o zmianę w porządku obrad, poprzez dodanie w punkcie 4, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny – wnioskował Piotr Wasilewski.


Piotr Wasilewski (z lewej) przewodniczący struktur Koalicji Obywatelskiej w Konstancinie.

Do sprawy odniósł się radny Arkadiusz Głowacki, który zaledwie trzy miesiące temu stracił stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

– Mam prośbę do pana radnego Wasilewskiego o uzasadnienie do wniosku. Chciałem przypomnieć, że miałem przyjemność być wiceprzewodniczącym rady, przez niecałe cztery tygodnie i pamiętam, że jak radni pytali i prosili o uzasadnienie dotyczące mojego odwołania. Wtedy pan Wasilewski lakonicznie stwierdził, że odwołuje mnie dla dobra pracy rady… Chciałbym jeszcze raz usłyszeć uzasadnienie, co przez te trzy miesiące stało się, że koalicja, która była zawarta dla lepszej współpracy rady, odwołuje swoją przewodniczącą… – prosił radny Arkadiusz Głowacki.

– Tak jak Państwo już wiecie, w grudniu została zawarta koalicja, pomiędzy Koalicją Obywatelską a klubem Konstancin Jutra. W umowie koalicyjnej zawarliśmy szereg ustaleń dotyczących obopólnej współpracy. Mieliśmy także zawarte kwestie dotyczące spraw personalnych. Jednym z takich punktów jest to, że przewodniczący pozostaje w gestii klubu Koalicji Obywatelskiej. Kolejnymi ustaleniami naszej umowy koalicyjnej było to, że będzie pełna zgoda i symbioza pomiędzy klubami, a także pełna współpraca, między wszystkimi radnymi. Ta współpraca miała być także reprezentowana przez przewodniczącego. Ponieważ przez okres pół roku, kiedy już urzędujemy w tej radzie. Ta współpraca jest mocno ograniczona. Prezydium Rady właściwie nie działa… Wobec czego, aby usprawnić procedowanie rady, podnosimy taki wniosek – mówił wnioskodawca Piotr Wasilewski.

Do sprawy złożonego wniosku przez przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej w Konstancinie-Jeziornie odniosła się przewodnicząca Rady Miejskiej – Aleksandra Kostrzewska.

– Ewidentnie wnioskodawcy nie mieli na tyle odwagi, by powiedzieć publicznie przy wszystkich, że zarzucają mi, że traktuje ich jak dorosłych inteligentnych i myślących ludzi, którzy potrafią samodzielnie zdobywać informację i wyciągać wnioski. Ewidentnie NIE! Pomimo próby wmówienia mi, że honorowo będzie, jak sama poddam się do dymisji. Wiem, że mieszkańcy widzą, że dla radnych ważniejszy jest stołek przewodniczącej rady, niż faktyczna praca na rzecz mieszkańców. Wiem, że przez ostatni miesiąc trwały zaciekłe rozmowy, by przekonać radnych do głosowania przeciwko mnie… – odpowiadała na wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca Rady Miejskiej, Aleksandra Kostrzewska.

Rzeczywiście większość radnych opowiedziała się za odwołaniem przewodniczącej Aleksandry Kostrzewskiej ze stanowiska… W wyniku tajnego głosowania, które przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Arkadiusz Głowacki (komitet Jerzego Wojdaka – Rodziny Konstancińskie), Hubert Meronk (Koalicja Obywatelska) i Izabela Wieczorek (Koalicja Obywatelska), w stosunku głosów: za 13, przeciw 2 i przy 3 głosach wstrzymujących się, przewodnicząca Aleksandra Kostrzewska została odwołana.

Wybór nowego przewodniczącego
Prowadzenie obrad Rady Miejskiej przejął Andrzej Cieślawski, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie, który od razu zgłosił wniosek o wybór nowego przewodniczącego rady.

– Ja tylko czasowo będę prowadził tę sesję, bo składam wniosek o zmianę porządku obrad i przegłosowanie nowego przewodniczącego. Dlatego, że w tej chwili przewodniczącego rady, nie ma… – mówił Andrzej Cieślawski (komitet Konstancin Jutra).

Rozpoczęto procedurę zgłaszania kandydatur na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej. Wiceprzewodniczący Andrzej Cieślawski zgłosił Piotra Wasilewskiego, krótko uzasadniając jego kandydaturę: „Jest przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej, jest prawnikiem i człowiekiem, który zapewnia, że ta rada będzie dobrze prowadzona” – argumentował. W opozycji do tej kandydatury zostali zgłoszeni: Krzysztof Bajkowski (komitet Jerzego Wojdaka – Rodziny Konstancińskie) przez radną Aleksandrę Kostrzewską i Agata Wilczek (komitet Konstancin Jutra) przez radnego Ignacego Gołębiowskiego (Prawo i Sprawiedliwość).

W tajnym głosowaniu najwięcej głosów uzyskała Agata Wilczek, na którą zagłosowało 7 radnych, drugie miejsce zajął Piotr Wasilewski z 6 głosami, a trzecie miejsce Krzysztof Bajkowski z poparciem 4 głosów. W związku z tym, że żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów. Zasądzono drugą turę głosowania. W której radni głosowali na dwóch kandydatów: Agatę Wilczek i Piotra Wasilewskiego. Krzysztof Bajkowski, który uzyskał 4 głosy, nie brał udziału w drugiej turze głosowania, ale postanowił przekazać swoje głosy za kandydaturą Agaty Wilczek. To bardzo pomogło radnej Wilczek, która zdecydowanie wygrała drugą turę głosowania. Uzyskując za swoją kandydaturą, aż 11 głosów, a Piotr Wasilewski dostał jedynie 6 głosów… Mimo że był głównym pretendentem do objęcia funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie…

Komisja skrutacyjna podczas liczenia głosów

Nowa przewodnicząca podziękował całej Radzie Miejskiej za zaufanie, jakie uzyskała w drodze głosowania.

– Dziękuję za okazane mi zaufanie w tym głosowaniu. Chce powiedzieć, że pragnę scalić tę radę i zjednoczyć. Żeby współpraca odbywała się bardzo dobrze i pozytywnie, dla dobra całej gminy Konstancin-Jeziorna. Bo cała gmina jest ważna, a my musimy pracować dla dobra tej gminy – mówiła wzruszona nowa przewodnicząca Rady Miejskiej, Agata Wilczek.

Błędy w grze nowicjusza…
Szachy nie wybaczają błędów. Od pół roku trwała skuteczna walka o zyskanie przez komitet Konstancin Jutra wpływów w prezydium Rady Miejskiej. Zaledwie trzy miesiące temu udało się wprowadzić dwóch wiceprzewodniczących, a teraz zdobyto także fotel przewodniczącego Rady Miejskiej. Przypomnijmy, że na pierwszej sesji, komitet Konstancin Jutra nie miał żadnego przedstawiciela w prezydium rady! Po pół roku ma ich, aż trzech… Mimo tego, że zapisy umowy koalicyjnej z Koalicją Obywatelską mówią zupełnie coś innego…

– W umowie koalicyjnej zawarliśmy szereg ustaleń dotyczących obopólnej współpracy. Mieliśmy także zawarte kwestie dotyczące spraw personalnych. Jednym z takich punktów jest to, że przewodniczący pozostaje w gestii klubu Koalicji Obywatelskiej — mówił wnioskodawca Piotr Wasilewski.

Panie przewodniczący, już NIE! Wszystkie trzy stanowiska: przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących ma komitet Konstancin Jutra. Burmistrz Kazimierz Jańczuk powiedział: „SZACH”, kiedy padł wniosek o odwołanie przewodniczącej Aleksandry Kostrzewskiej z Koalicji Obywatelskiej, a później powiedział: „MAT”, kiedy została wybrana nowa przewodnicząca – Agata Wilczek z komitetu Konstancin Jutra.

Agata Wilczek (przewodnicząca Rady Miejskiej) i Piotr Wasilewski.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *