AktualnościLesznowolaNa luzie

Wydanie decyzji środowiskowej dla firmy Panattoni na ostatniej prostej…

W dniu 28 maja br. Urząd Gminy Lesznowola opublikował zawiadomienie, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego w miejscowości Zgorzała, zostało zakończone.

7 dni na zapoznanie się z materiałami

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, osobiście – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola.

Po upływie tego terminu zostanie wydana przez Wójta Gminy Lesznowola decyzja w przedmiotowej sprawie – czytamy w zawiadomieniu, opublikowany w biuletynie informacji publicznej gminy Lesznowola.

Kto jest stroną postępowania?

Warto przypomnieć, że nie każdy mieszkaniec będzie miał wgląd w dokumentacje. Ten mogą mieć tylko i wyłącznie strony postępowania. A są nimi: Spółka Panattoni Europe Sp. z o.o. , właściciele działek o nr. ew. 228, 227/5, 5, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1, 15, 16, 17, 18, 19, 192, 20, 21/1, 22, 24, 230, 232/3 z miejscowości Zgorzała, a także Stowarzyszenie Ekologiczne „Światowid”, które postanowieniem Nr 5/2020 zostało dopuszczone do udziału na prawach strony w/w postępowaniu.

Plany budowy 11 ha zespołu magazynowo-usługowe w Zgorzale

Warto przypomnieć, że procedura wydania decyzji środowiskowej została wszczęta przez firmę Panattoni Europe w dniu 18 lipca 2018 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo-usługowego wraz z zespołem parkingów w miejscowości Zgorzała. W ramach tej procedury Urząd Gminy Lesznowola zobowiązał inwestora do sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Raport został pozytywnie zaopiniowany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie. W międzyczasie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie dwukrotnie wezwał inwestora do uzupełnienia wspomnianego raportu. Procedowany raport, zakładał, że na terenie zespołu magazynowo-usługowego w Zgorzale, ruch pojazdów będzie odbywał się w ilości: 88 sztuk TIRów oraz 175 sztuk samochodów osobowych na dobę.

– Rozmawiamy o ogromnej inwestycji, która ma mieć 89 doków. Inwestycji, która będzie pracowała cały czas, przez 365 dni, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W raporcie oddziaływania na środowisko, ogranicza się zakres oddziaływania inwestycji tylko do jej terenu. A będzie to inwestycja, która będzie szkodziła całemu otoczeniu – mówiła na specjalnym spotkaniu zorganizowanym na początku lutego br., Małgorzata Kaiper, właścicielka mieszkania w Zamieniu, mieszkanka Dawidów Bankowych.

Zespół magazynowo-usługowy ma powstać, aż na 11 ha powierzchni, w bliskiej odległości od czterech osiedli mieszkaniowych: „Osiedla Wśród Pól” w Zamieniu, „Osiedla Zielone Zamienie” w Zamieniu, „Osiedla Zielona Polana” w Nowej Woli i „Osiedla Kolorowe” w Nowej Woli.

W ciągu zaledwie kilkunastu dni poznamy ostateczną decyzję Wójta Gminy Lesznowola, w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego w miejscowości Zgorzała.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *