AktualnościGóra Kalwaria

ZGK przykręci nielegalne kurki

Zakład Gospodarki Komunalnej ogłosił, że wszyscy, którzy w ciągu najbliższych 3 miesięcy przyznają się do bezumownego poboru wody z gminnej sieci i zrzutu ścieków do kanalizacji, nie poniosą konsekwencji karnych

Do 5 tys. zł grzywny, w przypadku nielegalnego pobierania wody z wodociągu i do 10 tys. zł kary za bezumowne odprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji – takie konsekwencje grożą wszystkim, którzy zostaną nakryci na tym procederze. Gminna spółka rozpoczyna akcję tropienia nielegalnych przyłączy. W pierwszej kolejności zarząd firmy chce zmniejszyć liczbę nieuczciwie korzystających z gminnych wodociągów i kanalizacji ogłaszając abolicję. Z tymi, którzy sami zgłoszą się do spółki i przyznają się do bezumownego czerpania wody i zrzutu ścieków, ZGK zawrze umowy, a sprawa nie zostanie skierowana do sądu. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie akcji wykrywania nielegalnych przyłączy.

Tracą na tym wszyscy mieszkańcy

Nowe kierownictwo Zakładu Gospodarki Komunalnej nie może czekać z założonymi rękami. Okazało się bowiem, że w minionym roku spółka osiągnęła ponad 400 tys. zł straty na sprzedaży. Powód? Aż za 38 proc. wody wyprodukowanej przez ZGK w 2018 roku nikt nie zapłacił! W przypadku ścieków sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej: aż 54 proc. nieczystości, które trafiły do oczyszczalni, nie zostało zafakturowane. – To niechlubny rekord w branży. Takie ilości, idące w setki tysięcy metrów sześciennych, są niespotykane w innych komunalnych spółkach wodociągowo-kanalizacyjnych – komentuje Roman Bugaj, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej. – Oczywiście, nie całą wyprodukowaną wodę udaje się sprzedać. Straty wynikają chociażby z wypływów podczas awarii, nieszczelności rur lub płukania filtrów w stacjach uzdatniania. Jednak wartość tych strat powinna oscylować wokół kilkunastu procent. W Warszawie udało się zredukować straty wody niesprzedanej do 9 proc. – porównuje.

Taki stan doprowadził do bardzo złej sytuacji finansowej kalwaryjskiej spółki, która przez to do minimum musiała ograniczyć inwestycje. – Tracą na tym wszyscy mieszkańcy, a straty przekładają się na jakość życia w gminie, ponieważ zwyczajnie brakuje nam środków na remonty sieci wodociągowej i unowocześnienie działających stacji uzdatniania wody. Dramatyczna sytuacja finansowa firmy pozwala nam wyłącznie na realizację rozpoczętego projektu unijnego. O innych inwestycjach obecnie nie ma mowy – wyjaśnia prezes ZGK.

Akcja potrwa do końca czerwca

Pamiętajmy, że nielegalny pobór wody jest wykroczeniem, a nielegalny zrzut ścieków – przestępstwem! A koszt zaopatrzenia w wodę nieuczciwych mieszkańców i odbioru od nich ścieków ponoszą pozostali klienci spółki, którzy rzetelnie się z nią rozliczają.

Osoby chcące skorzystać z ogłoszonej abolicji zapraszamy do kontaktu z Działem Sprzedaży ZGK – telefonicznie pod numerem 22 727 35 46 wew. 109, 100; korespondencyjnie na adres zgk@post.plzgk@post.pl lub osobiście w siedzibie spółki w Górze Kalwarii przy ul. św. Antoniego 1.

Abolicja obowiązuje od 1 kwietnia do 30 czerwca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *