AktualnościGóra KalwariaNa luzie

Bezpartyjni Naszej Gminy chcą odwołać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Górze Kalwarii

W dniu 16 września 2019 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek wraz z uzasadnieniem podpisany przez 7 radnych z klubu Bezpartyjni Naszej Gminy, w którym radni domagają się odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Górze Kalwarii, Pana Jana Rokitę.

Bezpartyjni Naszej Gminy w uzasadnieniu do uchwały, podkreślają, że dalsze pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej Góry Kalwarii przez Pana Jana Rokitę nie gwarantuje rzetelnego, zgodne z prawem i bezstronnego działania. Dlatego uważają, że podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Górze Kalwarii jest zasadne.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy może odwołać przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Górze Kalwarii jest zaplanowana na 25 września na godzinę 15:30. – Punkt dotyczący odwołania Pana Jana Rokity jest już wprowadzony do porządku obrad. Razem z wnioskiem o odwołanie i projektem uchwały złożyliśmy jako klub też wniosek o wprowadzenie do porządku obrad (tryb siedmiodniowy) – informowała, Aleksandra Fedynicz-Komosa, radna z klubu Bezpartyjni Naszej Gminy.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *