AktualnościNa luziePrażmów

Do Gminy Prażmów wpłynął email od Poczty Polskiej

Nie milkną echa emaili skierowanych do samorządów lokalnych w sprawie udostępnienia danych ze spisu wyborców, w celu przeprowadzenia korespondencyjnych wyborów prezydenckich. Nadawcą wspomnianych maili, które trafiły do samorządowych skrzynek emailowych, jest Poczta Polska. Samorządowcy zgodnie odmawiają wydania danych ze spisu wyborców. Bo według opinii prawnych, żaden akt normatywny o charakterze powszechnie obowiązującym nie przewiduje głosowania w trybie korespondencyjnym…

W nocy wpływa wniosek o udostępnienie danych ze spisu wyborców…

– W dniu 23 kwietnia 2020 roku o godzinie 2:10 wpłynął do Urzędu Gminy w Prażmowie email od Poczty Polskiej o udostępnienie danych ze spisu wyborców. Jako podstawę prawną podano art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa oraz w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską S.A. czynności niezbędnych do przygotowania wyborów prezydenckich. Wskazano także art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy.

Na chwilę obecną żaden akt normatywny o charakterze powszechnie obowiązującym nie przewiduje głosowania w trybie korespondencyjnym. Brak jest więc podstaw prawnych do przekazania spisu wyborców – Poczcie Polskiej – podkreśla w swojej wypowiedzi, Jan Adam Dąbek, Wójt Gminy Prażmów.

Nadal trwają przygotowania do wyborów tradycyjnych

– Nadal są wykonywane czynności według kalendarza do przygotowania wyborów tradycyjnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 10 maja 2020 roku. Posiadamy pięć obwodowych komisji. Komisje wyborcze zostały powołane we wszystkich obwodach, w składach od 5 do 7 osób, razem 30 osób – informuje o przygotowaniach do wyborów prezydenckich, Jan Adam Dąbek, Wójt Gminy Prażmów.

Samorząd powinien stać na straży prawa

– Samorząd powinien działać na podstawie obowiązujących przepisów prawa i podejmować tylko te działania, które są zgodne z prawem obowiązującym – podkreśla w swojej wypowiedzi, Jan Adam Dąbek, Wójt Gminy Prażmów.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *