AktualnościNa luziePiaseczno

Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność i piaseczyńskie Wspólnoty Mieszkaniowe odetchną z ulgą. Spadają ceny gazu dla odbiorców systemowych ciepła.

W dniu 1 stycznia 2023 roku główny dostarczyciel ciepła systemowego w Piasecznie – firma PCU wprowadziła nowe taryfy za dostarczanie i przesył ciepła systemowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” i piaseczyńskich Wspólnot Mieszkaniowych. Na początku roku, mieszkańcy Piaseczna przeżyli olbrzymi szok cenowy. Z dnia na dzień ich czynsze wystrzeliły o kilkadziesiąt procent! Według informacji mieszkańców trzeba było się liczyć z podwyżkami rzędu: od 150 zł do nawet 500 zł… A Piaseczno było na ustach wszystkich ogólnopolskich mediów… Na szczęście z dniem 1 marca 2023 roku, ceny ciepła w Piasecznie wracają do zdecydowanie niższych poziomów, a to wszystko dzięki dopłatom rządowym, które w końcu uwzględniły odbiorców systemowych ciepła, czyli Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw Zarząd Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego Piaseczno Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłaty zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 roku powiększonych o 40 proc., od 1 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku maksymalne ceny ciepła kształtują się następująco:

Cena ciepła GJ – 73,47 zł (dotychczas obowiązywała stawka: 250,32 zł);

Cena za zamówioną moc cieplną MW – 8 110,11 zł,

Cena nośnika m³ – 18,69 zł (dotychczas obowiązywała stawka: 49,00 zł).

Dla mieszkańców Piaseczna korzystających z usług firmy PCU Piaseczno nowe taryfy oznaczają olbrzymie oszczędności. W mojej Wspólnocie Mieszkaniowej w okresie (styczeń-marzec) płaciliśmy:

CO opłata stała – 0,75 zł/m²;

CO opłata zmienna – 231,15 zł/GJ.

W związku z wysokimi kosztami za nośniki energii dostarczanymi do naszego mieszkania przez spółkę PCU Piaseczno, nasz czynsz wzrósł o 143,07 zł miesięcznie. Po zmianach stawek:

CO opłata stała – 1,01 zł/m²;

CO opłata zmienna – 116,67 zł/GJ.

Nasz miesięczny czynsz zmalał, aż o 178,42 zł. Tylko przykład mojej rodziny pokazuje, że każdy mieszkaniec będący odbiorcą ciepła systemowego od naszej spółki PCU, odczuje olbrzymią ulgę finansową, w związku z rządowymi dopłatami za ciepło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *