AktualnościNa luziePiaseczno

Poświąteczne prezenty na sesji budżetowej w Piasecznie

Na poświątecznej sesji Rady Miejskiej w Piasecznie, podjęto dwie uchwały dotyczące wynagrodzeń piaseczyńskich samorządowców: Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, a także Rady Miejskiej w Piasecznie. Wynagrodzenia poszybowały ostro w górę! Widocznie święty Mikołaj przypomniał sobie o piaseczyńskich samorządowcach, tuż po Bożym Narodzeniu, bo kwoty przyprawiają o istny zawrót głowy, zwłaszcza mieszkańców miasta i gminy Piaseczno…

Przed grudniową sesją Rady Miejskiej w Piasecznie, nie mieliśmy możliwości zapoznania się z dokładnymi kwotami, które miały być zaproponowane pod głosowanie. W dwóch projektach uchwał widoczne były tylko kropki… Dopiero Komisja Finansów i Inwestycji Miasta i Gminy Piaseczno na swoim posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2021 roku, uzupełniła te kropki, o konkretne kwoty i wskaźniki.

Miesięczne wynagrodzenie burmistrza Daniela Putkiewicza:

Na podstawie uchwały NR 4/II/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie, burmistrz Daniel Putkiewicz dotychczas otrzymywał wynagrodzenie w łącznej kwocie – 10 620,00 zł brutto. Po zmianach wprowadzonych na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Piasecznie, wynagrodzenie burmistrza wzrośnie praktycznie o 100%…

– Wynagrodzenie zasadnicze – 10 400,00 zł (było: 4 800,00 zł),

– Dodatek funkcyjny – 3 416,00 zł (było: 2 100,00 zł),

– Dodatek specjalny w wysokości 30% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 4 144,80 zł (było: 2 760,00 zł),

– Dodatek za wieloletnią pracę:

19% wynagrodzenia zasadniczego w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 30 września 2021 roku – 1 976,00 zł,

20 % wynagrodzenia zasadniczego od 1 października 2021 roku – 2 080,00 zł.

Łącznie wynagrodzenie burmistrza Daniela Putkiewicza od dnia 1 października 2021 roku, wyniesie – 20 040,80 zł brutto. – Jest to wymóg ustawowy, w większości okolicznych gmin, takie uchwały zostały już podjęte. Musimy pamiętać, że praca Pana burmistrza, wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jest to praca 24 godziny na dobę. Musimy także pamiętać, że w 2018 roku, wynagrodzenie zostało obniżone. Więc w jakimś stopniu mamy powrót do tego, co trzy lata temu zostało podjęte. Tak, jak wspomniałem Komisja Finansów i Inwestycji, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – argumentował na sesji Rady Miejskiej w Piasecznie, radny i przewodniczący komisji, Artur Maicki.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia przez Radę Miejską w Piasecznie i ma zastosowanie do ustalenia wynagrodzenia należnego od dnia 1 sierpnia 2021 roku. W związku z tym burmistrz już wkrótce może oczekiwać bankowego przelewu, w którym otrzyma wyrównanie swojego wynagrodzenia od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Za podwyższeniem wynagrodzenia dla burmistrza Putkiewicza głosowało: 18 radnych, 4 wstrzymało się od głosu (radni Prawa i Sprawiedliwości), 1 radna nie brała udziału w głosowaniu (Dorota Kłos).

Diety radnych

Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, pozwoliła również na podniesienie wysokości diet radnym. Według nowych przepisów wysokości diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu jednego miesiąca łącznie 2,4 krotności – kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Oznacza to, że obecnie maksymalna dieta radnego wyniosłaby – 4 294,60 zł. W gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców (Gmina Piaseczno), zgodnie z rozporządzeniem, radny otrzymuje najwyżej 75% kwoty maksymalnej. W tej chwili jest to: 3 220,96 zł.

– Paragraf (§) 1, ustala się podstawę do naliczania diet dla radnych w wysokości 75% od 2,4 – krotności kwoty bazowej określonej corocznie w ustawie budżetowej (przyp. Red. w tej chwili kwota bazowa wynosi – 1 789,42 zł, a 75% od 2,4 – krotności kwoty bazowej – 3 220,96 zł). W przypadku gminy Piaseczno, to jest 75% maksymalnej wysokości diet w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców. Paragraf (§) 2, przewodniczącemu Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, oraz Przewodniczącym Komisji przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta w wysokości: dla przewodniczącego Rady Miejskiej – 45% podstawy, o której była mowa w § 1 – dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – 42% podstawy, o której była mowa w § 1, dla przewodniczącego komisji – 40% podstawy, o której była mowa w § 1. Paragraf (§) 3 za udział w pracach rady, radnym przysługuje dieta w wysokości 25% podstawy, o której mowa w § 1, za udział w pracach komisji – 10% podstawy, o której mowa w § 1. Paragraf (§) 4, wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 85% podstawy, o której mowa w § 1 (przyp. Red. około 2,7 tys. zł) – prezentował na sesji uchwałę dotyczącą diet radnych, Arkadiusz Czapski, sekretarz miasta i gminy Piaseczno.

Nowy system naliczania diet zaprezentowany na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Piasecznie jest bardzo skomplikowany. Jednak w dużej mierze zależy od aktywności radnego na sesjach i na komisjach, w których dany radny zasiada. Przykładowo jedna sesja w miesiącu i trzy posiedzenia merytorycznych komisji, to 55% podstawy wynoszącej 3 220,96 zł (75% od 2,4 krotności kwoty bazowej – 1 789,42 zł), czyli radny otrzyma dietę w wysokości około 1 772,00 zł.

Za podwyżką diet dla radnych głosowało: 21 radnych, a dwóch nie brało udziału w głosowaniu: radny Wojciech Ołdakowski (PiS) i radny Michał Mierzwa (PiS). Obydwaj wygłosili krótkie exposé : „Chciałem tylko poinformować, że nie będę brał udziału w tym głosowaniu. Dlatego, że mam wyrobione zdanie na temat wysokości zarobków i diet radnych”.

Jeden komentarz do “Poświąteczne prezenty na sesji budżetowej w Piasecznie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *