AktualnościNa luziePiaseczno

Piaseczno stawia na inwestycje

Budżet Piaseczna na 2022 rok prezentuje się imponująco pod względem inwestycji. Zaplanowane na rok 2022 wydatki majątkowe w wysokości 212 mln zł są na rekordowym poziomie. Taki poziom wydatków majątkowych pokazuje, że burmistrz Daniel Putkiewicz, jak i Rada Miejska w Piasecznie, chcą dynamicznego rozwoju miasta i gminy Piaseczno.

Zmiany podatkowe = mniejsze wpływy z PIT-u

– Dzisiaj rozpoczynamy pracę z budżetem. Jesteśmy uwarunkowani zmianami podatkowymi, które nas czekają. Turbulencje mogą nas dotknąć dość mocno. Planujemy, że wpływy z tytułu PIT-ów w 2021 roku, będziemy mieli na poziomie – 230 mln zł. A według prognoz ministerstwa finansów w 2022 roku, mamy spodziewać się dochodu na poziomie – 207 mln zł. To jest mniej! Mamy oczywiście jednorazową pomoc, rzędu 22 mln zł, ale to i tak nie zrównoważy nam straty. Gmina Piaseczno z roku na rok generowała coraz więcej z PIT-u, to nam pozwalało utrzymywać tą infrastrukturę, która chcemy tak ambitnie wybudować. A wzrost cen, o których tak gorąco teraz mówimy, dyskutujemy, komentujemy, będzie miał przełożenie na kolejne przetargi w gminie. Na zakup energii elektrycznej i gazowej, na koszty pracy firm, które utrzymują zieleń i wywożą odpady – mówił podczas sesji budżetowej, burmistrz Daniel Putkiewicz.

– Jest to kolejny budżet, który przygotowany jest w czasach pandemii oraz z jeszcze większą niepewnością, co do przyszłości ze względu na zmiany podatkowe. Za cały 2021 roku z PIT-u uzyskamy około 230 mln zł. Jednakże do budżetu na rok 2022 wprowadzona została kwota 207 mln zł. Gdyby nie zmiany podatkowe w latach 2018 – 2022, nasze wpływy podatkowe z tytułu podatku PIT, byłby wyższe o około 50 mln zł – dodawała Artur Maicki, przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji.

Prognozę dochodów na rok 2022 opracowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów własnych, rozwój gminy w zakresie infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego, otrzymanych informacji o wysokości subwencji oświatowej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji oraz zmian wynikających z przepisów obowiązujących. Dochody gminy Piaseczno ogółem mają wynieść – 565 957 961,00 zł, z czego prognozowane dochody własne – 374 651 182,00 zł, w tym udział w podatku PIT – 207 547 552,00 zł i CIT – 10 165 150,00 zł, subwencje – 101 820 061,00 zł i dotacje celowe – 89 486 718,00 zł.

Wydatki na rok 2022 opracowano po dokonaniu analizy złożonych potrzeb przez jednostki organizacyjne gminy uwzględniając przede wszystkim realizację zadań statutowych poszczególnych jednostek oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania majątku gminy. Wydatki ogółem zaplanowano w olbrzymiej kwocie – 717 014 333,00 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 212 mln zł.

– Zaplanowane na rok 2022 wydatki majątkowe w wysokości 212 mln zł są na rekordowym poziomie. Taki poziom wydatków majątkowych pokazuje, iż burmistrz i Rada Miejska chcą rozwijać miasto i gminę Piaseczno. Budżet inwestycyjny jest rekordowy w historii gminy. Po raz pierwszy przekraczamy kwotę 200 mln zł. Jednakże patrząc historycznie, jedynie w 2018 roku, oraz 2019 roku, udało nam się zrealizować inwestycje powyżej 100 mln zł. Dlatego będziemy wspierać Pana burmistrza i zarząd w realizacji, jak największej ilości inwestycji. Plan jest bardzo ambitny i niełatwy do realizacji – mówił na sesji budżetowej, Artur Maicki, przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji.

Oprócz inwestycji, największe wydatki objęły oświatę i wychowanie – 245 486 270,00 zł, a przypomnijmy, że subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich potrzeb piaseczyńskiej edukacji. Uwagę na to zwrócił przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji, Artur Maicki: „Rosnące wydatki na oświatę, które nie odnajdują odzwierciedlenia w subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa nie wystarcza, już nawet na wynagrodzenia nauczycieli i personelu. W roku 2018 gmina Piaseczno dopłacała do systemu oświaty ponad 60 mln zł, w budżecie na rok 2021 była to już kwota 111 mln zł, a w roku 2022 nadwyżka wydatków, nad subwencję oświatową i dotacjami osiąga już kwotę – 135 mln zł”. Mimo tego gmina Piaseczno planuje budowę nowej Szkoły Podstawowej w Julianowie, po to, aby odciążyć placówkę oświatową w Józefosławiu. Gmina planuje, że wszelkie formalne decyzje będą uzyskane w II połowie 2022 roku. Wtedy też będzie można rozpisać przetarg na budowę nowej szkoły. Zespół przedszkolno – szkolny powstanie na terenach Julianowa południowego, w rejonie pomiędzy ulicami: Urbanistów, Zimową i torami kolejowi linii Siekierkowskiej. Gmina dysponuje koncepcją architektoniczno – budowlaną, zaplanowaną na 800 uczniów. Szacowany koszt inwestycji łącznie z wykonaniem nowego układu drogowego wokół szkoły to ok. 50 – 60 mln zł. – W 2022 roku planujemy uruchomić kilka ważnych projektów, jeśli chodzi o inwestycje kubaturowe. Będziemy, również pracowali nad projektem szkoły w Julianowie. To jest ten trzeci obiekt kubaturowy, o którym mówiliśmy w tej kadencji. Chcemy uzyskać pozwolenie na budowę, przy tym projekcie będą wymaga jeszcze pewnego rodzaju zmiany, czyli dostosowanie się do aktualnych warunków technicznych. Opieramy się na koncepcji sprzed lat, nad którą cały czas pracujemy – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Bogaty koszyk zadań inwestycyjnych

Wszystkie budżety są sprawdzane przez mieszkańców pod kątem inwestycji i środków finansowych, które dana gmina zamierza na nie przeznaczyć. W 2022 roku gmina Piaseczno planuje wydać, aż 212 mln zł na inwestycje. Koszyk zadań inwestycyjnych jest bardzo bogaty i dzieli się na trzy grupy: zadania inwestycyjne kubaturowe, zadania inwestycje drogowe i zadania inwestycyjne związane z klimatem.

– W 2022 roku planujemy uruchomić kilka ważnych projektów, jeśli chodzi o inwestycje kubaturowe i budynki, które będą służyć naszym mieszkańcom. Największą kwotę, jeśli chodzi o inwestycje kubaturowe skierujemy na rozpoczęcie budowy basenu. Mamy już pozwolenie na budowę, czekamy teraz na dokumenty związane z projektami wykonawczymi, przygotowanie kosztorysu i dokumentów do przetargu, następnie czeka nas organizacja procesu inwestycyjnego i rozpoczęcie budowy basenu. To jest zadania ambitne, które chcemy w tym roku rozpocząć. Mam nadzieję, że dokończymy – Dom Seniora. To jest ważna inwestycja realizowana przy ul. Szkolnej w Piasecznie. Jest to element naszej polityki społecznej. Tak samo moją ambicją jest, aby dokończyć kompleks budynków pn. „Remiza”. Chcielibyśmy także rozpocząć przygotowania do przebudowy centrum miasta pod kątem budowy Teatru Miejskiego, ale nie tylko… Teatr Miejski, to jest hasło, które pojawiało się już w moich zapowiedziach, w trakcie ostatniej kampanii wyborczej.

Nie będziemy zwalniali tempa inwestycji w 2022 roku, jeśli chodzi o drogi. Oczywiście trzeba zacząć od ul. Geodetów i Energetycznej. Najbardziej pracochłonna praca, która jest realizowana wraz z nowym odwodnieniem, w planie mamy, również: ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu, ul. Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej, ul. Tukanów z Osiedla Słowicza, ul. Mazurska w sąsiedztwie basenu, na odcinku od obwodnicy do ul. Chyliczkowskiej. Z tych ważnych i największych inwestycji drogowych będzie rozpoczęcie remontu ciągu dawnej ulicy 722, od ul. Gerbera w kierunku Zalesia Dolnego do Ronda Bitwy Gołkowskiej. Ten ciąg, chcielibyśmy rozpocząć w przyszłym roku, prace będą przeprowadzone etapami. Ważnym remontem będzie także droga 721. Chodzi o fragment drogi od ul. Julianowskiej przez Przesmyckiego, aż w stronę Konstancina, przez Chyliczki. Ważna przebudowa drogi, która poprawi bezpieczeństwo poprzez regulacje pobocza i skrzyżowań. Ten remont powinien się rozpocząć w połowie roku 2022. Trzecim poważnym działem budżetowym jest ten związany z klimatem. Chodzi mi o nasz program pn. „Piaseczno dla klimatu” – prezentował kolejnej inwestycje na sesji budżetowej, burmistrz Daniel Putkiewicz.

Budżet na rok 2022, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2037, otrzymały pozytywne opinie merytorycznych komisji, jak i Radnych w głosowaniu na sesji. Za budżetem i WPF-em głosowało: 18 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *