AktualnościLesznowolaNa luzie

Uroczy parking dla TIR-ów

Pędząc drogami ekspresowymi czy autostradami po Polsce i Europie, często mijamy parkingi dla TIR-ów, którą są usytuowane wzdłuż tras szybkiego ruchu. A, co gdyby taki parking został wybudowany wśród zabudowy jednorodzinnej? Właściwie już nie musimy gdybać, taki parking już powstał w gminie Lesznowola, w miejscowości Stefanowo…

Ulica Urocza

Firma transportowa, która zarządza parkingiem przy ulicy Uroczej w Stefanowie, każdego dnia generuje dużą liczbę – TIR-ów, wjeżdżających i wyjeżdżających, na i z terenu posesji. Uciążliwość wspomnianej inwestycji dla mieszkańców Stefanowa jest bardzo duża z wielu względów: Po pierwsze – TIR-y, wjeżdżają na parking w nocy, po drugie – zwiększyła się ilość samochodów ciężarowych na ulicy Uroczej, po trzecie i czwarte – TIR-y generują smog i hałas. Po piąte jeszcze kilkanaście dni temu przyjeżdżające w nocy TIR-y trąbiły, co wybudzało ze snu sąsiadujące z parkingiem – domy jednorodzinne…

Mieszkańcy Stefanowa nawet nie kryją swojego oburzenia nową i uciążliwą inwestycją transportową…

– Jak dbaliście o nasz komfort, w momencie, kiedy pozwoliliście na zlokalizowanej, tak dużej bazy transportowej przy wjeździe do Stefanowa? – pytał, przedstawicieli urzędu, jeden z mieszkańców Stefanowa.

– O budowie ogromnego parkingu… Dowiedziałam się w momencie budowy parkingu i kiedy tam zaczęły parkować TIR-y – dodawała, oburzona mieszkanka Stefanowa.

Przepisy prawa i działania gminy

Zgodnie z treścią artykułu 49 ust. 2 pkt 5 prawa o ruchu drogowym zabrania się postoju na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t, lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami…

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który został uchwalony przez Radę Gminy Lesznowola w dniu 30 listopada 2012 roku, pozwala na lokalizacje parkingu przy ulicy Uroczej w Stefanowie (uchwała Nr 279/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012 roku). W projekcie wspomnianego miejscowego planu wyznaczono tereny – P/U, tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, które w swoim przeznaczeniu podstawowym mają następujący zapis: budynki usług, w tym usług komunikacyjnych (parkingi, stacje paliw).

– Odbyliśmy wizję lokalną na terenie firmy transportowej wraz z Panią przewodniczącą (Anna Lasek – przyp. Red.) i zostały podjęte działania ze strony gminy Lesznowola. TIRy wjeżdżający w nocy – dotychczas trąbiły. To była ogromna uciążliwość dla Państwa, którzy mieszkają naprzeciwko tej nieruchomości. Dodatkowo stała tam ruchoma toaleta, która też nie sprawiała żadnej przyjemności nikomu z sąsiedztwa… Rów, który przebiegał przez teren tej nieruchomości, jest rowem zaniedbanym…

Dlatego firma została zobowiązana do przedłożenia wszystkich dokumentów, dotyczących samej inwestycji. Firma ma jeszcze jakieś plany inwestycyjne, ale o nich, tak naprawdę jeszcze nie wiemy… Jesteśmy na etapie sprawdzania całej dokumentacji budowlanej, wodno-prawnej, środowiskowej dla tej działalności. Jesteśmy w trakcie tego postępowania – mówiła o sytuacji, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Kontrola nadal jest prowadzona przez Urząd Gminy Lesznowola. Jeśli dowiemy się o nowych okolicznościach tej sprawy, to na pewno Państwa poinformujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *