AktualnościLesznowolaNa luzie

Trzy kilometry robią różnicę, gmina zyska ponad 870 tys. zł oszczędności

Nie milkną echa głośnej sprawy wprowadzania oszczędności w dowozach uczniów do lesznowolskich szkół. Warto przypomnieć, że przy okazji nowego przetargu na dowóz uczniów na rok szkolny 2023/2024, Urząd Gminy Lesznowola literalnie zastosował zapisy art. 39 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe: Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych ; 2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. W przypadku mniejszych odległości gmina może zorganizować bezpłatny transport, ale nie musi…Urząd Gminy Lesznowola zdecydował się na wariant – „Nie musi” i już z tego tytułu liczy pokaźne oszczędności sięgające kwoty – 874 802 zł. Zaniepokojeni rodzice już odwiedzają radnych podczas trwania merytorycznych komisji gminy Lesznowola. I apelują o pozostawienie transportu dla dzieci mieszkających bliżej szkoły. W szczególności Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Lesznowoli. Wszystko przez brak infrastruktury technicznej tj. chodnika na ul. Szkolnej, który łączy dwa sołectwa: Lesznowola i Nowa Wola.

W związku z tą trudną sytuacją, wystosowałem pismo do Urzędu Gminy Lesznowola z pytaniami dotyczącymi dowozu uczniów do Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Lesznowoli. Na moje pytania, odpowiedzi udzielił wicewójt Marcin Kania.

Kamil Myszyński (redaktor Wirtualnego Piaseczna): Czemu Urząd Gminy Lesznowola nie chce już dofinansowywać dowozu uczniów mieszkających do 3 km od Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Lesznowoli?Marcin Kania (Zastępca Wójta Gminy Lesznowola): Obowiązek gminy dot. dowożenia uczniów do szkół wskazany jest w art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. Z 2023 r., poz. 900).Kamil Myszyński: Jakie będą oszczędności finansowe spowodowane ograniczeniem dostępu do szkolnych autobusów dla dzieci i młodzieży mieszkającej do 3 km od Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Lesznowoli? ( Proszę wskazać dokładne kwoty z dotychczasowego dowozu dzieci i tego planowanego na rok szkolny 2023/2024 ).Marcin Kania: Koszt dowożenia uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli:

  • rok szkolny 2022/2023 – 2 264 762 zł,
  • rok szkolny 2023/2024 – 1 389 960 zł.

Kamil Myszyński: Czy Urząd Gminy Lesznowola wziął pod uwagę bezpieczeństwo dzieci, które mieszkają w miejscowości Lesznowola i Nowa Wola, wzdłuż ulicy Poprzecznej, Szkolnej i Plonowej, gdzie brakuje infrastruktury drogowej m.in. bezpiecznego ciągu pieszego dla najmłodszych mieszkańców ww. dwóch miejscowości?

Marcin Kania: Realizacja obowiązku gminy, który wynika z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe nie jest uzależniona od stanu infrastruktury drogowej gminy. Ponadto, zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy rodzice dzieci są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

PS. Miałem niesamowite szczęście, że na swoje pytania uzyskałem odpowiedzi od Urzędu Gminy Lesznowola. Moja konkurencja prasowa już takiego szczęścia nie miała… cytat z artykułu PiasecznoNews pt. „Analizują kwestię dowozu dzieci do szkół, znamy nowe fakty” z dnia 16.06.2023 r.: „Zapytaliśmy na jakie dokładnie oszczędności liczy samorząd, ale nie uzyskaliśmy odpowiedzi. – Cały czas trwają analizy – informujeAgnieszka Adamus z gminnego biura promocji. Gmina nie odpowiedziała nam też na pytania o to, kto podjął decyzję, aby ograniczyć liczbę autobusów i ilu dzieci bezpośrednio ona dotknie”. Odpowiedź udzielona PiasecznoNews jest dość dziwaczna i pokrętna… Przetarg dotyczący realizacji dowozu uczniów do lesznowolskich szkół w roku szkolnym 2023/2024, został zakończy w dniu 12 czerwca 2023 roku. Stąd liczby, które przytoczyłem właśnie wynikają z tego przetargu. Pismo z gminy Lesznowola otrzymałem w dniu 14 czerwca br., czyli dwa dni po otwarciu ofert przetargowych. Według moich wyliczeń wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nowy przetarg obejmie dowozem – 1004 uczniów z terenu gminy Lesznowola (w tym 52 uczniów z niepełnosprawnościami).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *