AktualnościLesznowolaNa luzie

Są granice wytrzymałości mieszkańców…

Właściciele nieruchomości w sołectwie Zgorzała są na granicy wytrzymałości. – Dochodzimy do skraju wyczerpania fizycznego i psychicznego, ale będziemy dalej walczyć o przywrócenie prawidłowych operatów geodezyjnych naszych działek – mówią zgodnie poszkodowani mieszkańcy.

Cała historia rozpoczyna się w 2003 roku, kiedy dokonano niewłaściwego podziału działek w sołectwie Zgorzała. Co skutkowało tym, że część mieszkańców zyskała na nowym operacie geodezyjnym, dodatkowe metry kwadratowe ziemi, druga część je straciła… Gdyby nie plany budowy nowego przebiegu trasy S7 i wywłaszczenia, których dokonywała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie pod nową trasę ekspresową, mieszkańcy sołectwa Zgorzała nie widzieliby nic o działaniach geodety z 2003 roku i niewłaściwych przesunięciach działek… O przywrócenie prawidłowych granic, zgodnie z mapą pierworysu, mieszkańcy walczą już od kilka lat.

W 2020 roku do procesu geodezyjnego włączyła się gmina Lesznowola…

Na zlecenie gminy Lesznowola geodeta wykonuje prace…

– W czerwcu i sierpniu ubiegłego roku, na zlecenie gminy Lesznowola, geodeta wykonywał prace geodezyjne. W tych czynnościach brali udział właściciele ok. 30 działek. Po pierwszych pracach, które były wykonywane w czerwcu, geodeta przyjechał na grunt i w dniu 26 czerwca 2020 roku, usunął paliki na działkach sąsiednich, zarówno z lewej, jak i z prawej strony mojej działki. Zostały tylko dwa paliki, naprzeciwko mojej działki, które wskazują, jakby punkty przebiegu jednej granicy i środka drogi, pomiędzy dzielonymi działkami.

Okazało się, że ten geodeta sporządził operat, który po kontroli został zweryfikowany i przyjęty we wrześniu 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Następnie drugi operat nie zyskał już akceptacji i przez to nie został włączony do zasobu Starostwa Powiatowego w Piasecznie – mówiła o pracach geodezyjnych, wykonywanych na gruncie przez uprawnionego geodetę, Teresa Jankowska.

Mieszkańcy nie kryli nawet swojego oburzenia pracami geodezyjnymi, które wykonywał geodeta na zlecenie gminy Lesznowola. – Zgłaszaliśmy, pisaliśmy pisma, że geodeta czynności nie wykonywał… Tak szczerze jest to karygodne, że operat z takimi błędami został przyjęty do zasobu. My się z tym w żaden sposób nie zgadzamy, bo nasze działki mają przesunięte granice – podkreślał Pan Mirosław.

Starosta Piaseczyński wyraża swoje zdumienie

– Starosta Piaseczyński wyraża swoje zdumienie postawą Gminy Lesznowola, która bez jakiejkolwiek współpracy zawiera zobowiązania do wydatkowania środków publicznych lub wydatkowała środki publiczne na zadania ustawowo będące w kompetencji Starosty, nie Wójta Gminy Lesznowola. Zaznaczyć należy, że środki finansowe Gminy Lesznowola przeznaczone lub wykorzystane na operaty geodezyjne mogłyby być wykorzystane na pilną modernizację ewidencji gruntów i budynków całego obrębu Zgorzała, a nie jedynie ok. 40 wybranych działek – pisał w piśmie z dnia 25.03.2021 r. skierowanym do Zastępcy Wójta Gminy Lesznowola Pana Marcina Kani, Starosta Piaseczyński.

Zleceniodawcą prac geodezyjnych zarejestrowanych w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych pod numerami: GEK.6640.1075.2020, GEK.6640.4669.2020, dotyczącymi „korekty danych Ewidencji Gruntów i Budynków” na obrębie Zgorzała, była Gmina Lesznowola, co potwierdziło pismo z dnia 26.02.2021 znak. RPU.6724.2.12.2021.MM. Zgodnie z w/w pismem Gmina Lesznowola, zawarła dwie umowy z geodetą:

  1. RUP.67.1.3.2020 z dnia 12.02.2020 r. na kwotę 65 000 zł netto + VAT 23%, wraz z Aneksem 1 i Aneksem 2, które zmieniło kwotę wynagrodzenia na: 63 000 zł,
  2. RUP.687.17.2020 z dnia 22.06.2020 r. na kwotę 30 000 zł netto + VAT 23% (6 900 zł). Przedmiot powyższych umów określony jako cyt. „korekta danych Ewidencji Gruntów i Budynków” nie należy do kompetencji Wójta Gminy Lesznowola. Prace wykonane w ramach w/w zgłoszeń prac geodezyjnych: GEK.6640.1075.2020 i GEK.6640.4669.2020 to prace polegające na modyfikacji danych ewidencji gruntów i budynków, stanowiące element modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Prace te należą do kompetencji Starosty Piaseczyńskiego, a nie Wójt Gminy Lesznowola § 44 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy: modernizacja ewidencji.

Zasadne pozostają pytania: Na jakiej podstawie prawnej gmina Lesznowola wykonała operaty geodezyjne w obrębie geodezyjnym Zgorzała? Czy doszło do niewłaściwego wydatkowania publicznych pieniędzy, a tym samym do naruszenia dyscypliny finansów publicznych? Sprawa wykonania ww. operatów geodezyjnych powinna trafić nie tylko do ogólnopolskich organów kontroli, ale także do Komisji Rewizyjnej Gminy Lesznowola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *