AktualnościLesznowolaNa luzie

Reszta jest szaleństwem

Szaleje inflacja, szaleje koronawirus, szaleją ceny materiałów budowlanych, szaleją radni gminy Lesznowola, którzy na listopadowej sesji chcą podnieść wynagrodzenie Wójta Gminy Lesznowola o ponad 7,5 tys. zł brutto. Wiadomo podwyżki już dawno nie było…

Tuż po wyborach samorządowych 2014…

Ustala Wójtowi Gminy miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 6000 zł, ( słownie: sześć tysięcy złotych ),
  • dodatek funkcyjny w wysokości: 2100 zł, (słownie: dwa tysiące sto złotych),
  • dodatek specjalny w wysokości 37% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego liczonych łącznie w kwocie: 2997 zł, ( słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych ),
  • dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Łącznie wychodziło – 12297 zł brutto. Mijają kolejne lata: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021… życie staje się coraz droższe, ceny szaleją w dobie koronawirusa. Radni to dostrzegają i proponują podwyżkę wynagrodzenia Wójta Gminy Lesznowola o ponad 7,5 tys. zł brutto.

Ustala Wójtowi Gminy miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 10410 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta dziesięć złotych),
  • dodatek funkcyjny w wysokości: 3400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych),
  • dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego liczonych łącznie w kwocie: 4143 zł (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote),
  • dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Łącznie nowe wynagrodzenie Wójta Gminy Lesznowola ma wynieść nieco ponad 20 tys. zł brutto i zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2021 roku… Ale czy to jest koniec podwyżek? Czy radni gminy Lesznowola, również otrzymają wyższe diety?
Przypomnijmy, że 1 listopada 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą znacząco wzrosną wynagrodzenia samorządowych włodarzy i diety radnych. I trzeba przyznać, że lesznowolscy samorządowcy, procedują podwyżki wynagrodzenia Wójta Gminy Lesznowola w iście ekspresowym tempie… Wróćmy jednak do maksymalnych diet dla radnych. W gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, do których należy Lesznowola, maksymalna dieta radnego nie może być wyższa niż 75 procent maksymalnej, ustalonej w rozporządzeniu diety. Do tej pory kwota bazowa dla Lesznowoli (gmina od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców) wynosiła 2013,10 zł, po noweli ustawy będzie to 3221 złotych za miesiąc. Także, jeśli nasi radni zdecydują się na podwyżkę swoich diet, to średnio zyskają około 1 tys. zł miesięcznie, a jak przyjdzie z wyrównaniem za sierpień, to będą nawet 3 tys. zł więcej.

W całej tej sprawie, jednak nie można zapomnieć, że w kadencji samorządowej (2018-2023) trwa sukcesywne podnoszenie podatków i opłat lokalnych. Wystarczy tylko wspomnieć, że podatek od nieruchomości w zaledwie dwa lata wzrósł o 7,5%. Dalej Rada Gminy Lesznowola ograniczyła dotację dla klubów sportowych, która uderzyła w portfele mieszkańców, bo młodzieżowe kluby nie miały innego wyjścia i musiały uzupełnić niższe dotacje, poprzez podwyżki opłat klubowych. Cena za odbiór i wywóz śmieci w trwającej kadencji wzrosła o prawie 200%, o połowę ograniczono odbiory odpadów gabarytowych, a w 2020 roku, w trakcie wakacji wyłączono prąd w gminnych latarniach… Lista sukcesów i podwyżek jest bardzo długa. Pozostaje tylko pytanie: Skoro podwyżkę podatku od nieruchomości argumentowano stopniem inflacji? To czemu podwyżkę wynagrodzenia Wójta Gminy Lesznowola proponuje się na poziomie prawie 60%?

Stanisław Lem w „Powrocie z gwiazd” pisał: „Człowiek musi jeść, pić i ubierać się; reszta jest szaleństwem”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *