AktualnościLesznowolaNa luzie

Easy money, Niekoniecznie

W związku z olbrzymimi problemami finansowymi (zadłużenie na koniec roku ma osiągnąć 159 mln zł), gmina Lesznowola postanowiła sprzedać atrakcyjne grunty z terenu KPGO Mysiadło. Najpierw postanowiono sprzedać trzy działki o numerach: nr 246 (o powierzchni 4,91 ha), nr 247 (o powierzchni 4,91 ha) i nr 248 (o powierzchni 4,04 ha). Niestety nikt nie wpłacił wadium, tym samym pierwszy przetarg na te atrakcyjne grunty upadł w połowie kwietnia br. Aktualnie trwa drugi, a jego finał ma się odbyć w dniu 29 lipca br. Gmina Lesznowola chce pozyskać ze sprzedaży ww. trzech działek – 152, 7 mln zł, które mają pójść w znacznej części na spłatę olbrzymiego długu… W związku z problemami związanymi ze sprzedażą wspomnianych działek. Postanowiono sprzedaż jeszcze bardziej atrakcyjną działkę nr 1/273 położoną wzdłuż ulicy Puławskiej. To na tej działce jest część tzw. Toru Mysiadło, na którym odbywały się WrakRace’y.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 15 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola. Do zakupu była niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działka nr 1/273 o pow. 9,6208 ha, obręb KPGO Mysiadło, księga wieczysta WA1I/00032132/7, Cena wywoławcza: 105.828.800 PLN (słownie: sto pięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych).

Wynik negatywny – nikt nie przystąpił do przetargu w wyznaczonym terminie.

Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Wójt Gminy Lesznowola Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik z rozprawy przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie:

„Dzięki mojemu skutecznemu zarządzaniu, gmina Lesznowola nabyła bardzo atrakcyjny grunt o pow. dzisiaj 53 ha, którego wartość jest wyższa, niż 500 mln zł. W tym roku, w styczniu udało się zamknąć wszystkie problem z ubieganiem się o ten grunt. Zastanawiam się czasem, co się wydarzyło? Dlaczego jestem oskarżana i pomawiana, w związku z pojawieniem się właśnie tego gruntu. To jest kwestia, o którą walczyłam nie jeden rok… Tylko od 2007 roku, kiedy już pojawiła się informacja, że jest szansa, że my ten grunt odzyskamy. To wówczas zaczęły się pojawiać oskarżenia i różnego rodzaju pomówienia. Wydaje mi się, że odpowiedź jest tylko jedna: celem tych wszystkich, którzy mnie oskarżają, jest usunięcie mnie ze stanowiska i przejęcie zarządzania atrakcyjną gminą i tym atrakcyjnym gruntem – mówiła w swojej mowie końcowej, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola”.

Kolejne przetargi i kryzys gospodarczy, który coraz bardziej zagląda do Polski, spowodował olbrzymi zastój inwestycji. Tym samym sprzedaż atrakcyjnych gruntów z terenu KPGO Mysiadło będzie nie lada wyzwaniem, bo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony dla tego obrębu, wprowadza szereg zakazów. Między innymi zabrania budowy tzw. mieszkaniówki, a na to w powiecie piaseczyńskim jest największy popyt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *