AktualnościGóra KalwariaKonstancin - JeziornaLesznowolaPiasecznoPowiatPrażmówTarczyn

Zamknięcie placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych w powiecie piaseczyńskim

Piaseczno

Zgodnie z decyzją rządu zakomunikowaną w dniu 11 marca 2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów, od 12 do 25 marca zawieszone zostają zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju. Zamknięciu podlegają również żłobki. W dniach 12-13 marca placówki pozostaną otwarte i w klasach nauczyciele będą pilnować dzieci po to, żeby umożliwić logistykę dla rodziców i opiekę nad dziećmi, natomiast od 16 marca wszystkie placówki zostaną zamknięte dla osób z zewnątrz.

Szczegółowe informacje na stronie wojewody: www.gov.pl

Informacja jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad zdrowym dzieckiem: www.gov.pl

Odwołane wydarzenia sportowe i kulturalne

Na spotkaniu burmistrza z dyrektorami wszystkich jednostek organizacyjnych oraz prezesami miejskich spółek w ślad za postanowieniem Rady Ministrów podjęte zostały decyzje o odwołaniu wszystkich wydarzeń oraz zajęć sportowych i kulturalnych we wszystkich gminnych instytucjach kultury oraz sportu. Zamknięte dla osób z zewnątrz będą Centrum Kultury i jego filie, Biblioteka Publiczna wraz z filiami oraz obiekty Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym basen.

Podobnie jak w przypadku placówek oświatowych zawieszenie działalności tych instytucji zaplanowane zostało do 25 marca.

To nie ferie, a kwarantanna

Zwracamy baczną uwagę, że jest to sytuacja wyjątkowa, związana z kwarantanną mającą zapobiec rozprzestrzeniani się koronawirusa, dlatego apelujemy o nie traktowanie tego okresu jak ferii. Prosimy o nie przemieszczanie się bez wyraźnej potrzeby, unikanie zgromadzeń oraz miejsc publicznych, nie organizowanie rodzinnych wyjazdów wypoczynkowych. Wykorzystajmy ten czas właściwie dla dobra i zdrowia nas wszystkich.

Ograniczenia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

W celu zapobiegania rozpowszechnianiu się koronawirusa, prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno. Informujemy, że sprawy niecierpiące zwłoki można załatwiać telefonicznie (centrala 22 70 17 500), lub drogą elektroniczną, np. poprzez mail oraz e-puap. szczegółowy wykaz telefonów oraz maili na stronie www.bip.piaseczno.eu. Interesanci Urzędu będą obsługiwani przez pracowników Urzędu jedynie w pilnych przypadkach.

Wprowadzone ograniczenia mają charakter prewencyjny, aby minimalizować rozprzestrzenianie się wirusa.

Będziemy Państwa na bieżąco informować w miarę zmieniającej się sytuacji.

Lesznowola

W związku z decyzją Premiera RP wynikającej z konieczności zapobiegania rozpowszechniania się koronawirusa, w dnia 12 – 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone:

Dlatego też:

  • w dniach 12 i 13 marca (czwartek, piątek) w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne. W sytuacjach wyjątkowych szkoła zorganizuje opiekę. Prosimy jednak Państwa o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o wysłaniu dziecka do szkoły w tych dniach,
  • w dniach 16 – 25 marca szkoły i przedszkola zostaną całkowicie zamknięte.

Ponadto prosimy o uważne śledzenie kolejnych komunikatów na stronach internetowych Urzędu Gminy Lesznowola, szkół oraz przedszkoli, jak również informacji zamieszczanych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku zagrożeniem epidemicznym zawieszam do odwołania wszystkie imprezy, spotkania i wydarzenia organizowane przez Gminę Lesznowola i jej jednostki organizacyjne: Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Centrum Sportu w Gminie Lesznowola oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Mimo, że wydarzenia organizowane na terenie Gminy Lesznowola nie mają charakteru imprez masowych, decyzja ta została podjęta w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, by zminimalizować ryzyko rozpowszechniania się koronawirusa.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z apelem o ścisłe przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia i służb sanitarno – epidemiologicznych.

W zaistniałej sytuacji proszę rozważyć możliwość zdalnego załatwiania spraw, ograniczając tym samym wizyty w miejscach użyteczności publicznej. W przypadku spraw urzędowych, prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z e-usług, poczty elektronicznej i tradycyjnej oraz kontaktu telefonicznego, minimalizując pobyt w Urzędzie Gminy.

Apeluję także o otoczenie szczególną troska i wsparciem osób starszych i z grup podwyższonego ryzyka z Państwa Rodzin oraz sąsiedztwa – apelowała do mieszkańców gminy Lesznowola, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola.

Góra Kalwaria

Szanowni Rodzice, jutro i w piątek w placówkach oświatowych w naszej gminie będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze. W dniach 16-25 marca żłobki, przedszkola i szkoły nie będą funkcjonowały.

Ze względu na groźbę rozprzestrzeniania się koronawirusa, burmistrz zalecił jednostkom organizacyjnym gminy, szkołom i przedszkolom działania, które zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców.

– Ośrodek Kultury, biorąc pod uwagę realne zagrożenie zdrowia uczestników imprez kulturalnych, do przynajmniej 27 marca odwołał szereg biletowanych imprez i seansów kinowych. W sobotę nie odbędzie się koncert „Pomoc dla Gabrysi”, natomiast w niedzielę Teatralna Niedziela, Spotkanie z Filharmonią, a w kolejnych dniach spektakl „Kobieta idealna” i koncert dla Janka. Odwołany został już także koncert symfoniczny „Nova Jerozolima”, który miał się odbyć 19 kwietnia. Będzie przełożony na dogodny termin jesienny.

Nie odbędzie się także dzisiejsze spotkanie z burmistrzem z okazji Dnia Sołtysa oraz wtorkowe spotkanie z doradcą zawodowym „Zaplanuj przyszłość zawodową swojego dziecka” w Ośrodku Kultury. Odwołany został również weekendowy turniej siatkówki w Górze Kalwarii.

– Ze względu na szczególne zagrożenie dla osób starszych, burmistrz zalecił Ośrodkowi Kultury czasowe zawieszenie zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych aktywności dla seniorów. O unikanie większych skupisk ludzkich do osób starszych wczoraj zaapelował Główny Inspektorat Sanitarny. „Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych” – napisał w komunikacie.

– W przypadku placówek oświatowych, wojewoda, kuratorium, a także burmistrz rekomendują rezygnację lub przełożenie wyjazdów na wszelkie wycieczki – nie tylko w inne regiony kraju i zagraniczne, ale również do kina i teatru czy inne wydarzenia, które mogą gromadzić w jednym miejscu większą liczbę osób. Póki co nie ma odgórnego nakazu zawieszania zajęć lekcyjnych. Jeśli tylko się on pojawi, zostanie wdrożony w życie.

– Mieszkańców prosimy natomiast o ograniczenie wizyt w urzędach, jeśli nie są one konieczne w najbliższym czasie, nie wynikają z potrzeby pilnego załatwienia spraw. Zwracamy się o telefoniczny kontakt z pracownikami gminy, a także przy użyciu poczty elektronicznej lub e-urzędu.

Prażmów

Zalecenia Wójta Gminy Prażmów w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce: Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z koronawirusem oraz dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Prażmów informujemy, że zgodnie z decyzją Rządu RP od poniedziałku tj. 16 marca wszystkie placówki oświatowe będą zamknięte na okres dwóch tygodni. Od jutra tj. 12 i 13 marca w szkołach pełniony będzie dyżur dla tych dzieci, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki.

– Zwracamy się również z prośbą do wszystkich mieszkańców, aby ograniczyli do bezwzględnego minimum wizyty w urzędach i miejscach publicznych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

– Sprawy pilne, jeśli tylko to możliwe prosimy załatwiać drogą pisemną, telefoniczną lub elektroniczną.

– W przypadku podejrzenia zachorowania istnieje możliwość konsultacji telefonicznej z lekarzem pierwszego kontaktu lub z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologicznej, gdzie informować będą o dalszych krokach postępowania w sprawie zdiagnozowania zachorowania na koronawirusa.

– Podajemy do publicznej wiadomości kontakty do ośrodków zdrowia na terenie Gminy Prażmów oraz do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:

SPZOZ Prażmów: (22) 756-73-82,

Ośrodek Zdrowia Uwieliny: (22) 727-61-07

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Chylice: (22) 756-46-20, 756-43-33

Informujemy także, że funkcjonariusze Policji na podstawie Ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. 2019 poz. 1239 z późn. zm. są uprawnieni do kontroli przestrzegania kwarantanny u osób już zarażonych.

Konstancin-Jeziorna

Gmina Konstancin-Jeziorna prewencyjnie reaguje na rozprzestrzeniającego się w Polsce koronawirusa. Od najbliższego czwartku (12 marca) Konstanciński Dom Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zawieszają zajęcia oraz imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Na dwa tygodnie zamknięte zostają także wszystkie placówki oświatowe i konstancińska biblioteka. Zobacz szczegóły.

Wzrasta liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, choruje już 27 osób z 10 województw (stan na 11 marca 2020 r, godz. 16.00). Na szczęście w powiecie piaseczyńskim nie odnotowano jeszcze żadnego takiego przypadku.

Szkoły zamknięte

W środę (11 marca) Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o zamknięciu od poniedziałku (16 marca) wszystkich, publicznych i niepublicznych, placówek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) i szkół wyższych – na dwa tygodnie. W czwartek (12 marca) i w piątek (13 marca) placówki zapewnią opiekę dzieciom, ale nie będzie w nich lekcji. Od 12 do 25 marca zostaje zawieszona także działalność instytucji kultury: teatrów, filharmonii, muzeów, kin oraz uczelni artystycznych.

W trosce o bezpieczeństwo

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, Konstanciński Dom Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji od najbliższego czwartku (12 marca) zawieszają wszelkie zajęcia kulturalne i sportowo-rekreacyjne oraz odwołują zaplanowane wydarzenia. Poniżej szczegóły.

Konstanciński Dom Kultury

W placówkach Konstancińskiego Domu Kultury nie będą odbywały się żadne zajęcia, warsztaty, spotkania, koncerty czy spektakle (o ich wznowieniu poinformujemy). Odwołano m.in.: wieczór filmowy z Julią Roberts (13 marca), wernisaż Aleksandra Ryszki (14 marca), koncert jubileuszowy z okazji 5-lecia Konstancińskiego Chóru Kameralnego (15 marca), Festiwal Małych Form Scenicznych (21–22 marca), benefis Igi Cembrzyńskiej (5 kwietnia), koncert hiphopowy (15 kwietnia) i monodram Jana Peszka (18 kwietnia).

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na ponad dwa tygodnie (od 12 do 28 marca) wszystkie zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym niepełnosprawnych i seniorów wstrzymuje Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ponadto odwołane zostają zajęcia odbywające się ramach budżetu partycypacyjnego w Słomczynie i w Opaczy. W tym okresie nieczynne będą także siłownia i sauna. Zawieszony zostaje też wynajem hali sportowej przy ul. Żeromskiego 15.

Od 12 do 28 marca biuro GOSiR będzie funkcjonowało w godz. 8.00–16.00. Po godz. 16.00 ośrodek, w tym: hala, siłownia i sauna, będzie zamknięty.

Dodatkowo odwołane zostają następujące wydarzenia:

  • turnieje badmintona i tenisa stołowego (marzec–kwiecień),
  • Regionalny Puchar Nordic Walking (18 kwietnia),
  • Olimpiada Przedszkolaka (24 kwietnia).

Biblioteka Publiczna

Od czwartku (12 marca) zamknięta dla czytelników zostaje także Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie, wraz z filiami. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z darmowych książek elektronicznych oraz kursów językowych dostępnych online za pośrednictwem platform: Legimi, Ibuk Libra i Lerni (kody dostępu można otrzymać telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz dostępny na stronie: bibliotekakonstancin.pl). Ogólnodostępne wydawnictwa znajdziemy też w bibliotekach cyfrowych: Polona i Academica. Dane kontaktowe (dyżurne) do biblioteki – nr tel.: 22 756 49 89 oraz e-mail: bibliotekakonstancin@wp.pl, czynne w godz. 9.00–15.00.

Ogranicz wizyty

Ponadto prosimy mieszkańców o ograniczenie w najbliższym czasie wizyt w urzędach, w tym w konstancińskim magistracie, jeśli nie są one konieczne i nie wynikają z potrzeby pilnego załatwienia spraw. Zachęcamy do kontaktu:

  • telefonicznego (wykaz danych teleadresowych TUTAJ),m
  • mailowego (urzad@konstancinjeziorna),
  • poprzez e-PUAP – adres elektronicznej skrzynki podawczej: /4576mqsekc/SkrytkaESP.

Wszystkie powyższe działania mają charakter prewencyjny i mają na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Tarczyn

Szanowni mieszkańcy Gminy Tarczyn ❗❗❗

Drodzy uczniowie i rodzice:

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zajęcia w naszych tj. szkołach, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie:

– 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

– od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

– od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *