Batalion im. Czesława Mączyńskiego

Moje wspomnienia

Sztandar Batalionu im. „Czesława Mączyńskiego”.

Sztandar to wizytówka. Wizytówka Ojczyzny,Stowarzyszenia, organizacji, klubu, szkoły,ludzi związanych ze sobą pochodzeniem,ideologią, potrzebą, wiarą.Batalion Czesława Mączyńskiegoposiadał piękny, haftowany przezSiostry Szarytki

Read More