AktualnościPowiat

250 mln zł na programy wsparcia od samorządu Mazowsza

Remonty dróg gminnych i powiatowych, obiekty sportowe, nowe samochody dla OSP, remonty strażnic, stacje meteorologiczne, inicjatywy sołectw i działkowców – lista przedsięwzięć, które będzie można w tym roku zrealizować przy udziale środków z budżetu Mazowsza jest wyjątkowo długa. Trwają nabory do programów wsparcia realizowanych przez samorządu województwa.

Mazowsze pomaga samorządom

Autorskie programy wsparcia samorządu województwa mazowieckiego to już stała pozycja w budżecie regionu. Co roku władze Mazowsza przeznaczają na ten cel coraz większe pieniądze. Wynika to nie tylko z dobrej kondycji finansowej województwa, ale przede wszystkim z potrzeb samorządów i efektów, które doceniają mieszkańcy. – Nasze wsparcie to dodatkowy bodziec do rozwoju dla wielu samorządów lokalnych, w tym również miasta stołecznego Warszawy. Dlatego zachęcam burmistrzów dzielnic do składania wniosków i ubiegania się o dotacje z budżetu Mazowsza – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Jak dodaje wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Marcin Podsędek w tym roku na realizację programów wsparcia przeznaczyliśmy niebagatelna kwotę 250 mln zł.– Te środki są dostępne dla samorządów. Na szczególną uwagę zasługuje instrument równomiernego rozwoju Mazowsza, czyli np. rozbudowy infrastruktury drogowej. Na realizację nowych projektów tylko w ramach tego programu przeznaczymy w tym roku blisko 100 mln zł.

151 mln zł na równomierny rozwój Mazowsza

Na realizację programu samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku rekordowe 151 mln zł, w tym 95 mln zł to pieniądze, które wspomogą nowe projekty samorządów. Reszta kwoty zostanie przeznaczona na kontynuację już rozpoczętych przedsięwzięć. W ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w subregionie warszawskim zachodnimrealizowane były lub są jeszcze budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie czy budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych oraz słabowidzących w gminie Izabelin.

15,1 mln zł dla sołectw

Na realizację czwartej edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze władze regionu zarezerwowały 15,1 mln zł. W ciągu ostatnich trzech lat w ramach tego programu zrealizowano blisko 2800 różnego rodzaju projektów. W tym roku samorządy mogą również liczyć na dotację do 10 tys. zł. Ze wsparcia w ramach MIAS-u korzystały również sołectwa z powiatu piaseczyńskiego. Wśród ubiegłorocznych efektów są m.in. siłownia zewnętrzna w Piasecznie, modernizacja wiaty przystankowej w sołectwie Księżak (gm. Prażmów) czy wyposażenie placu zabaw i integracji społecznej w sołectwie Wilcza Góra (gm. Lesznowola) Wzorem lat ubiegłych, sołectwa mogą się starać o wsparcie na m.in. rewitalizację skwerów, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. Liczba wspartych projektów będzie zależeć od wielkości gminy. Nabór wniosków trwa do 26 marca.

10 mln zł na obiekty sportowe

Do tej pory dzięki pomocy samorządu województwa na Mazowszu wyremontowano już 289 obiektów sportowych – podkreśla przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Piotr Kandyba. – Sport to zdrowie. Beneficjentami tego programu są nie tylko gminy, ale przede wszystkim ich mieszkańcy. To właśnie oni mogą korzystać z boisk, nowoczesnych hal sportowych oraz miejsc rekreacji. W tym roku na rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych obiektów sportowych samorząd województwa zarezerwował 10 mln zł. Będzie można zdobyć pieniądze z budżetu Mazowsza na m.in. hale i boiska sportowe, korty tenisowe, skateparki, lodowiska, obiekty do uprawiania sportów wodnych, a także siłownie plenerowe, pumptracki czy też place sportowo-rekreacyjne, z wyłączeniem jednak placów zabaw. Maksymalne dofinansowanie, o które można się ubiegać to 200 tys. zł. Nabór do tegorocznej edycjiprogramu trwa do 22 marca.

11 mln zł na ochronę powietrza

Na przedsięwzięcia w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu (MIWOPiM) władze Mazowsza przyznały aż 11 mln zł. W ubiegłym roku środki z budżetu Mazowsza zyskały również gminy Piaseczno, Góra Kalwaria i Tarczyn na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin. W tym roku w ramach programu będzie można ubiegać się o wsparcie na zadania z zakresu ochrony powietrza (inwentaryzacja źródeł ciepła, kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, akcje edukacyjno-informacyjne czy zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych) i ochrony mikroklimatu (zakup i montaż automatycznych stacji meteorologicznych wraz z ogródkami meteorologicznymi, tworzenie nowych i rewitalizację istniejących terenów zieleni czy retencjonowanie wody deszczowej). Nabór do programu trwa do 26 marca.

1 mln zł na ogródki działkowe

To już trzecia edycja programu wsparcia dla działkowców. Samorząd Mazowsza przeznaczy na ten cel 1 mln zł. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców będzie można ubiegać się o środkina budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. Chodzi o działania, dzięki którym poprawi się przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. O wsparcie dla działkowców powinny wnioskować samorządy. Nabór wniosków ruszy 15 marca i potrwa aż do 30 kwietnia.

20 mln zł dla ochotniczych straży pożarnych

W tym roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył aż 15 mln zł na zakup lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, sprzęt specjalistyczny oraz odzież ochrony indywidualnej strażaka (hełmy strażackie z latarkami, buty strażackie, ubrania specjalne, rękawice specjalne. Wsparciem samorządu Mazowsza mogą zostać objęte jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), ale też te, które pretendują do spełnienia warunków włączenia do systemu.

Strażacy ochotnicy mogą również liczyć na pomoc finansową przy remontach i modernizacji remiz. Radni województwa mazowieckiego wygospodarowali na ten cel 5 mln zł. Maksymalne wsparcie, o jakie można się ubiegać to 25 tys. zł.

Nabór wniosków właśnie się kończy. Trwa do 12 marca br.

Miliony na wsparcie ZOZ-ów oraz nauczanie zdalne

Władze Mazowsza pracują jeszcze nad dwoma programami wsparcia. Jeden skierowany jest do mazowieckich szkół. Ma wspomóc uczniów i nauczycieli w nauce zdalnej. Szkoły zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt, taki jak komputery, laptopy, drukarki oraz tablice multimedialne. W ubiegłym roku udało się na ten cel pozyskać wsparcie unijne i przy pomocy wkładu własnego województwa w wysokości 10 mln zł zrealizować projekt unijny o wartości 35 mln zł. Dzięki temu uczniowie 236 mazowieckich szkół z całego Mazowsza otrzymali pomoce naukowe przydatne w nauce zdalnej. Drugi program, nad którym pracują urzędnicy dotyczy poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na potrzeby prowadzenia rehabilitacji pacjentów po COVID-19. Oba programy mają ruszyć w drugim kwartale 2021 r.

6 mln zł na remonty zabytków

W tym roku na remonty obiektów zabytkowych samorząd Mazowsza przeznaczył 6 mln zł. W ramach dotychczasowych edycji programu dofinansowano już ponad 250 inwestycji. Nabór zgłoszeń zakończył się 22 lutego br. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanieprac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych regionalnych zabytków.

Szczegółowe informacje o tegorocznych samorządowych programach wsparcia można znaleźć na www.mazovia.pl

Jeden komentarz do “250 mln zł na programy wsparcia od samorządu Mazowsza

  • Dobrze, że pieniądze nie są pompowane tylko w Warszawę, ale także w okoliczne gminy i powiaty. Tylko w ten sposób można osiągnąć zrównoważony rozwój.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *