AktualnościPiasecznoPowiat

Edukacja osób niepełnosprawnych w parze z biznesem

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie od nowego roku szkolnego 2019/2020 ma powstać klasa patronacka firmy Auchan Polska. Uczniowie SOSW Piaseczno będą kształcić się w zawodzie: cukiernik. Firma zapewni uczniom praktyki zawodowe (8 godz. w tygodniu) oraz umowę o pracę – na czas nieokreślony. W dniu 30 sierpnia 2019 w Starostwie Powiatowym w Piasecznie podpisano umowę o współpracy firmy Auchan Polska z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie.

Określenie ram współpracy

Na podstawie umowy firma Auchan Polska obejmuje patronat nad uczniami kształcącymi się w zawodzie: cukiernik, cykl kształcenia ma wynieść – 3 lata. Dzięki podpisanej umowie, uczniowie zyskają możliwość kształcenia praktycznego w realnym miejscu pracy. To pozwoli na uzyskanie niezbędnych kwalifikacji zawodowych do pracy w sklepie firmy Auchan.

Duża sprawa, duża inicjatywa
– Wyszliśmy z tym projektem w Polsce, trzy lata temu. Mieliśmy taką idée fixe, żeby zacząć wspierać edukację zawodów, które już giną na rynku pracy. Zawody takie jak: piekarz, cukiernik, czy sprzedawca, są już mało popularne wśród młodzieży – mówiła Małgorzata Makowska, Auchan Polska.

Mimo że projekt – „Klas patronackich” jest realizowany przez firmę Auchan Polska już od trzech lat, to po raz pierwszy nawiązana została współpraca ze szkołą uczącą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

– Bardzo duża sprawa, bardzo duża inicjatywa. Ponieważ uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną są grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym… A Państwo proponujecie im naukę połączoną z zarabianiem pieniędzy. Mam nadzieję, że w przyszłości będziecie mieć z nich dobrych pracowników – podkreślała Renata Walewska-Sajdak, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie.

– Jesteście Państwo otwarci na młodzież z różnymi trudnościami życiowymi. Mnie osobiście Auchan kojarzy się z ludźmi, którzy są wrażliwy na potrzeby innych – mówiła, Ewa Lubianiec, członek zarządu powiatu piaseczyńskiego.

Ścisła współpraca
Projekt „Klas patronackich”, nie będzie pierwszym wspólnym przedsięwzięciem, które było realizowane przez firmę Auchan Polska i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie. Rok temu uruchomiono projekt pt. Od nasionka do jedzonka. Dzięki temu projektowi w szkole powstała kuchnia terapeutyczna i szklarnia.

– Przypomnę o dużym projekcie, który wspólnie zrealizowaliśmy: „Od nasionka do jedzonka”, dzięki któremu nasza placówka wzbogaciła się o fantastyczną kuchnię terapeutyczną i szklarnię – przypominała Renata Walewska-Sajdak, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie.

– Sklep bardzo chętnie uczestniczy w tego typu pomocy. Dziękujemy za to, że możemy z Państwem współpracować, a także realizować nasze wartości osobiste, jak i firmy – dziękował Marcin Herbaczewski, dyrektor sklepu Auchan w Piasecznie.

Renata Walewska-Sajdak, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie (od lewej), Marcin Herbaczewski, dyrektor sklepu Auchan w Piasecznie (środek), Ewa Lubianiec, członek zarządu powiatu piaseczyńskiego (po prawej).

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *