AktualnościLesznowolaNa luzie

Po sześciu latach, koszmar wraca!

Po sześciu latach, powraca temat budowy na terenie firmy JARPER – instalacji do biologicznego przekształcania odpadów organicznych wraz z infrastrukturą techniczną. Blisko sześć lat temu, firma JARPER miała podobne plany, jednak olbrzymia determinacja mieszkańców: Kolonii Warszawskiej, Jabłonowa i Stefanowa spowodowała, że gmina Lesznowola odmówiła wydania spółce – JARPER, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy istniejącej sortowni odpadów. Pod petycją protestacyjną podpisało się, aż 500 mieszkańców ww. trzech miejscowości. Niestety koszmar wraca i to po blisko sześciu latach…

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola o wszczęciu procedury

– W dniu 7 maja 2021 r. na wniosek Spółki Jarper Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompostowni selektywnie zebranych odpadów organicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zakładu gospodarki odpadami i PSZOK w Kolonii Warszawskiej, na dz. nr ew. 11/8, 23 obręb Kolonia Warszawska, gm. Lesznowola, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie. – czytamy w obwieszczeniu Wójta Gminy Lesznowola z dnia 28 maja 2021 roku.

Argumenty mieszkańców z 2015 roku, przeciwko powstaniu kompostownika na terenie firmy JARPER:

 1. Lokalizacja planowanej instalacji biologicznej stabilizacji odpadów wśród zabudowy mieszkaniowej,
 2. Przyjęta technologia nie spełniająca wymogów BAT WASTE Treatments Industries z sierpnia 2006 roku,
 3. Realne zagrożenie biologiczne dla mieszkańców, oraz dla środowiska naturalnego,
 4. Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonującą sortownią firmy – JARPER,
 5. Negatywne doświadczenia z funkcjonującymi podobnymi instalacjami w Polsce,
 6. Brak potrzeby realizacji inwestycji z punktu widzenia potrzeb regionu (województwa mazowieckiego),
 7. Zapisy ustawowe mówiące o braku możliwości jej realizacji,
 8. Brak wymiernych korzyści dla mieszkańców gminy Lesznowola.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola o odmowie wydania decyzji środowiskowej…

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w dniu 29 października 2015r. wydano decyzję odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Przekształcania Odpadów firmy Jarper Sp. z o.o. o instalację do biologicznego przekształcania odpadów na działkach o nr ew. 11/1, 11/2 i 10/2 w m. Kolonia Warszawska.brzmiało obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2015 roku.

Muszą rozbudować zakład o część biologiczną?

Zakład jest wpisany na listę zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów zatwierdzoną przez marszałka Mazowsza. A właściciele Jarpera chcą spełniać wyższe wymagania, stawiane Regionalnym Instalacjom Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). – Dlatego musimy rozbudować zakład o część biologicznego przetwarzania odpadów – tłumaczył Jarosław Perzyna. – To nie jest wymysł naszej firmy, to obowiązek prawny.- cytat pochodzi z artykułu Gazety Wyborczej Warszawa pn. Lesznowola. Strach przed śmieciami pod Warszawą, autorstwa: Małgorzaty Zubik.

Rzeczywiście, jeśli spojrzymy do zestawienia regionalnych i zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla poszczególnych regionów gospodarki odpadami komunalnymi z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, w dziale: Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, ujęta została firma JARPER – „JARPER Sp. z o.o. Kolonia Warszawska – Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych, gm. Lesznowola”.

Warto jednak zwrócić uwagę na rekomendacje zapisane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021, z uwzględnieniem lat 2022 – 2027.

– Zlokalizowane na terenie regionu centralnego, regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów zielonych (kompostownie), mają wystarczające moce przerobowe do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji i nie jest konieczna budowa i rozbudowa kompostowni. – czytamy zawartą w dokumencie rekomendacje, która przewidziana jest na najbliższe dziesięć lat…

Przypomnijmy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku zaczęły obowiązywać w gminie Lesznowola, nowe wzory deklaracji, w których właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe kompostowniki i kompostujący wszystkie odpady zielone, mogą skorzystać z 9 % ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ten sposób Urząd Gminy Lesznowola zachęca do ograniczenia odbioru odpadów zielonych od mieszkańców.

Zapis art. 38 a ustawy o odpadach, kluczem do wygranej dla mieszkańców?

Artykuł 38a został wprowadzony do ustawy o odpadach na podstawie nowelizacji przepisów z dniem 15 stycznia 2015 roku i stał się bardzo dużym orężem dla protestujących, a kłopotem dla inwestorów… Jeżeli instalacja, przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji. W świetle założeń prawodawcy, niniejsza regulacja ma pozwolić na zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami oraz powstawanie takich instalacji, które faktycznie są niezbędne.

Jeden komentarz do “Po sześciu latach, koszmar wraca!

 • A co konkretnie jest problemem z taką instalacją? Chyba lepiej, żeby była instalacja, niż żeby odpady walały się po ulicy. Polską płynie śmieciami, bo się uwzięliśmy żeby nie mieć żadnej utylizacji odpadów w tym kraju. Jak nie ma utylizacji, to śmieci leżą w lasach. To nie jest wielka filozofia.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *