AktualnościLesznowolaNa luzie

Na kłopoty Bednarski (Świtek)

Na kłopoty… Bednarski to bardzo znany polski serial kryminalno-komediowy z 1986 roku. W 2020 roku, w podwarszawskiej gminie Lesznowola postanowiono trochę zmienić tytuł popularnego, a właściwie już kultowego serialu produkcji Telewizji Polskiej – Na kłopoty… Świtek.

KWW M. J. Batyckiej-Wąsik

Kiedy w dniu 9 maja br. konserwator obiektu sportowo-rekreacyjnego w Mysiadle przy ul. Kwiatowej 28, złożył swoją rezygnację z pracy, z pomocą przyszedł Sławomir Świtek, który rozpoczął pracę w Centrum Sportu w Lesznowoli z dniem 1 lipca br. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby Pan Świtek nie był byłym radnym kadencji (2014-2018) z Komitetu Wyborczego Wyborców M. J. Batyckiej-Wąsik, a także byłym kandydatem na radnego w wyborach samorządowych na kadencję (2018-2023) z tej samej listy wyborczej. Dodatkowo jest sołtysem sołectwa Jazgarzewszczyzna, a małżonka – Irmina Świtek, kieruje Referatem Kontroli Podatkowej i Egzekucji Gminy Lesznowola.

Sesja absolutoryjna

Kiedy przeglądamy ubogi kalendarz lesznowolskich wydarzeń, wszystko spowodowane jest przez pandemię koronawirusa, przychodzi na myśl tylko jedno bardzo wyjątkowe wydarzenie w tegorocznym kalendarzu – sesja absolutoryjna, która odbyła się w dniu 9 czerwca br. Na wspomnianej sesji absolutoryjnej, po raz pierwszy w dyskusji nad raportem o stanie gminy Lesznowola za rok 2019, głos zabrało siedemnastu mieszkańców, którzy podzielili się na dwie grupy: na starych mieszkańców, którzy są zadowoleni z kierowania gminą przez Wójt Marię Jolantę Batycką-Wąsik, a także na nowych mieszkańców, którzy podchodzą bardziej krytycznie do pracy lesznowolskiego magistratu. Pan Sławomir Świtek i tutaj nie ma żadnej niespodzianki ani nawet zaskoczenia, opowiedział się po stronie zwolenników obecnej władzy…

– Szanowna Pani Wójt z wielką przyjemnością przeczytałem drugi raz raport o stanie gminy, najpierw za rok 2018, teraz za rok 2019. Mieszkam tutaj 30 lat, czyli należę do tych starych mieszkańców. Pochodzę z bardzo biednej miejscowości, pochodzę spod Dęblina, dokładnie z miejscowość Korytnica, gmina Trojanów. Znam dokładnie tamtego wójta, zazdroszczą tylko gminie Lesznowola… Znam wójta Sobolewa, znam wójta Górzna, którzy zazdroszczą nam, że tak gmina się rozwija, pod tym kierownictwem – mówił podczas XXV sesja Rady Gminy Lesznowola, Sławomir Świtek, były radny, sołtys Jazgarzewszczyzny.

Krótka współpraca z Centrum Sportu… Co dalej?

Nie mijają trzy tygodnie od sesji absolutoryjnej i sołtys Jazgarzewszczyzny, mąż kierownik Referatu Kontroli Podatkowej i Egzekucji Gminy Lesznowola zostaje zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej na stanowisku konserwatora w Centrum Sportu w Gminie Lesznowola…

– W odpowiedzi na Pana maila informuję, że Pan Sławomir Świtek pracuje od dnia 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. w ramach umowy cywilno-prawnej. Zakresem jego obowiązków są prace konserwatorskie w obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Mysiadle przy ul. Kwiatowej 28. Poprzedni konserwator zakończył pracę 9 maja br. – informuje naszą redakcję, Rafał Skorek, dyrektor Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.

Pozostaje pytanie, kto zastąpi konserwatora Świtka na stanowisku? Skoro dosłownie za dwa dni kończy swoją pracę, misję w Centrum Sportu w Gminie Lesznowola… Miejmy tylko nadzieję, że zostanie przeprowadzony konkurs na to stanowisko. Bo warto przypomnieć, że przy obsadzaniu stanowisk w samorządzie trzeba mieć też na względzie, że wszyscy pracownicy samorządowi, niezależnie, czy są zatrudniani w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, czy też nie, muszą spełniać wymogi kwalifikacyjne dla danego stanowiska. A przeprowadzenie otwartego naboru na stanowisko konserwatora w Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, w tym tylko pomoże.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *