AktualnościLesznowolaNa luzie

Ale o co chodzi?

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Lesznowola była podejmowana uchwała dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap II.

Na początku dyskusji nad miejscowym planem głos zabrała – Ewa Gurtowska, Kierownik Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Gminy Lesznowola. Głos, który wprowadził w konsternacje radnych gminy… Otóż Pani kierownik zaproponowała wprowadzenie autopoprawki do miejscowego planu, argumentując swoją propozycję faktem, że jeden z inwestorów/deweloperów na terenie zabudowy jednorodzinnej – 31MN, otrzymał pozwolenie na budowę… Problem tylko, w tym, że deweloper wystąpił do Starostwa Powiatowego w Piasecznie o pozwolenie na budowę na nadal obowiązującym planie i warto w tym miejscu przypomnieć zasadę prawną – Lex retro non agit (z łac. prawo nie działa wstecz). Zmiana miejscowego planu nie może spowodować, że pozwolenie na budowę wydane przez organ do tego uprawiony, zostanie cofnięta… Nowy akt prawna miejscowego zacznie obowiązywać po wpisaniu go do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego…

Więc, po co została zaproponowana autopoprawka do planu i co ona zmienia?

Według kierownik Ewy Gurtowskiej przyjęcie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap II bez autopoprawki polegającej na przeniesieniu symbolu literowego 31 MN przeznaczonego dla zabudowy jednorodzinnej do § 36, spowoduje, że inwestor/deweloper wystąpi na drogę prawną i będzie domagał się odszkodowania od gminy Lesznowola. Przypomnijmy, że inwestor posiada obowiązujące pozwolenie na budowę…Jednak zaproponowana autopoprawka nie jest bez znaczenia dla przyszłości wspomnianego terenu, a być może i przyszłych inwestycji prowadzonych przez ww. wspomnianego inwestora. Przepisanie terenu oznaczonego w miejscowym planie, jako – 31 MN do § 36 pozwoli na zwiększenie intensywności zabudowy jednorodzinnej z 0,50 na 0,80, zwiększy się również maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej z 30% na 50%… A najważniejsze, że w § 36 nie ma ujętego punktu d, w następującym brzmieniu: „zakazuje się nowej zabudowy jednorodzinnej, bliźniaczej, szeregowej i grupowej”. Tym samym, co nie zakazane jest dozwolone…

Pamiętam, jak kiedyś Urząd Gminy Lesznowola, wraz z Radą Gminy Lesznowola zaczął walczyć z intensywną zabudową jednorodzinną w Lesznowoli. Zakładnikami tej działalności stali się mieszkańcy ul. Gazeli 17 w Lesznowoli, którzy nadal pozostają bez aktywów własności. Wówczas miejscowe plany były zmieniane w trakcie rozpatrywania złożonych pozwoleń na budowę w Starostwie Powiatowym w Piasecznie… Tymczasem mija zaledwie kilka lat i podejmowane są kuriozalne miejscowe plany, żeby tylko wspomnieć plan dla Kampus +, kiedy to komisja polityki przestrzennej zmniejszyła ilość miejsc parkingowych, tym samym zwiększając możliwość intensywniejszej zabudowy, ostatni plan dla PGR i Radiostacji Łazy, czy dzisiejszy plan dla obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap II. Plan, który miał zmniejszyć możliwości zabudowy jednorodzinnej, ale jedna niepozorna poprawka, która została poparta przez wszystkich radnych wysadziła te piękne założenia w zaledwie 20 minut…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *