AktualnościKonstancin - JeziornaNa luzie

Trzej muszkieterowie powalczą ze smogiem

Na V sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, radny Krzysztof Bajkowski wystąpił z propozycją polegającą na powołaniu doraźnej komisji do spraw walki ze smogiem (roboczo nazwanej komisją antysmogową). Na VI sesji przedmiotowy wniosek, uzyskał poparcie większości Rady Miejskiej. W skład komisji weszli następujący radni: Krzysztof Bajkowski, Arkadiusz Głowacki i Aleksandra Kostrzewska.

Okres grzewczy
Konstancin-Jeziorna jest jedynym uzdrowiskiem na mapie województwa mazowieckiego. Niestety w okresie grzewczym, w mieście występuje olbrzymi problem ze smogiem. Największy udział w tworzeniu smogu w Konstancinie-Jeziornie ma tzw. niska emisja, czyli dym z pieców i kotłowni opalanych kiepskiej jakości węglem, drewnem i śmieciami. Mieszkańcy podkreślają, że zła jakość powietrza stanowi olbrzymie zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia…

– Konstancin-Jeziorna jest od października do kwietnia, zatruwany dymem z palonych w domowych piecach – „śmieciami”. Niemożliwe jest wyjście z dziećmi na spacer, zwłaszcza po zmroku. Oburzający jest brak szacunku dla sąsiadów, którzy zmuszeni są wdychać to toksyczne, zatrute powietrze – pisała pod specjalną petycją na portalu petycjeonline.com – Anna, mieszkanka Konstancina-Jeziorny.

– Smród z pieców, w niektórych miejscach jest nie do zniesienia… A jak są duże mrozy, to nie ma czym oddychać… Jeśli tak ma wyglądać powietrze w uzdrowisku, to, aż boję się pomyśleć, czym oddychają ludzie w „nie-uzdrowisku”? – dodawała w swoim komentarzu, Barbara.

Potwierdzeniem słów mieszkańców, jest raport – mapa zanieczyszczeń powietrza w gminie Konstancin-Jeziorna, który powstał na zlecenie gminy. W październiku 2018 roku firma Dron House S.A. wykonała pomiary powietrza w postaci pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10, które są głównymi składnikami smogu. Pomiary zostały dokonane dzięki dronom, czyli bezzałogowym statkom powietrznym.Raport potwierdził, że stan powietrza w Konstancinie-Jeziornie jest niezadowalający… i odbiega od przyjętych norm…

Złe dane dotyczące jakości powietrza, potwierdziła również stacja pomiarowa, która znajduje się na ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie. Tutaj także odnotowano duże zanieczyszczenie powietrza w okresie grzewczym. Maksimum dla ostatnich 30 dni, w przypadku pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 wyniosło: 79,9 µg/m3 (PM2,5) i 96,4 µg/m3 (PM10).

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza ze stacji pomiarowej w Konstancinie.

Radny z inicjatywą
– Przygotowałem projekt uchwały na podstawie informacji, które udało mi się zgromadzić. Powołanie doraźnej komisji antysmogowej ma sens. Jest problem i tylko wspólnymi siłami, jesteśmy w stanie go rozwiązać – mówił podczas prezentacji uchwały, radny Krzysztof Bajkowski.

Odmienne zdanie w przedmiotowej sprawie zaprezentował burmistrz Kazimierz Jańczuk, który zwrócił uwagę, że od ilości komisji, smog nie zniknie…

Mnożenie komisji, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów wnioskodawcy – podkreślał w swojej wypowiedzi, burmistrz Kazimierz Jańczuk.

Mimo uwag burmistrza doraźna komisja antysmogowa została powołana praktycznie jednogłośnie. Za projektem uchwały głosowało, aż siedemnastu z osiemnastu radnych.

Cele nowej komisji
Celem prac doraźnej komisji do spraw walki ze smogiem, będzie opracowanie skutecznych rozwiązań, które spowodują zminimalizowanie występowania smogu na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Opracowane przez komisję rozwiązania, zostaną przedstawione Radzie Miejskiej oraz burmistrzowi.

Kolejnym bardzo ważnym punktem w pracy doraźnej komisji, będzie współpraca z mieszkańcami, którzy od dłuższego czasu w licznych rozmowach z radnymi, na forach i portalach społecznościowych, deklarowali chęć swojej pomocy w wypracowaniu plany i programu zwalczania smogu na terenie gminy Konstancina-Jeziorna.

– Chcemy dyskutować i wysuwać różnego rodzaju wnioski wspólnie z mieszkańcami, z panem burmistrzem – argumentował potrzebę powstania doraźnej komisji antysmogowej, radny Arkadiusz Głowacki.

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
Tematyka prac komisji dotyczy wszystkich mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Dlatego tym bardziej należy przyglądać się propozycją wysuwanym przez komisje. Bo wszyscy bez wyjątku, w okresie grzewczym oddychamy zanieczyszczonym powietrzem. Warto w tym miejscu przytoczyć słynny cytat Aleksandra Dumas – „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

Autor: Kamil Myszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *