AktualnościLesznowolaNa luzie

Zacięta partia pokera, na stole leżą olbrzymie pieniądze

W Gminie Lesznowola praktycznie bez zmian, jak co roku trwa zacięta partia pokera, w której gracze siedzący przy stole zastanawiają się, czy uda im się domknąć tegoroczny budżet? Na stole leżą niebagatelne kwoty – 150 mln zł, które gmina chce pozyskać ze sprzedaży 15 ha gruntów KPGO Mysiadło, 21 mln zł jest jeszcze do kupienia u krupiera, bo to emisja kolejnych obligacji komunalnych, a także planowane są zyski z tytułu podniesienia podatku od nieruchomości o wzrost inflacji – 3,6%. Gra pozorów trwa…

Obligacje na 21 mln zł

W Lesznowoli czeka nas kolejny rok budżetowy, który zakończy się na minusie… W 2020 roku wynik budżetu wyniósł – 20 994 092,98 zł, w tym roku budżetowy prognozowane wyniki budżetowe mają wynieść – 19 505 847,00 zł. Stąd wzorem budżetu 2020 roku na najbliższej sesji Rady Gminy Lesznowola, wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik zaproponuje radnym emisje obligacji komunalnych w kwocie 21 mln zł. Gmina Lesznowola wyemituje 21 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej jednego tysiąca złotych. – Celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego zapisanego w uchwale budżetowej na rok 2021 – czytamy dokładny zapis projektu uchwały na najbliższą sesję.

Przypomnijmy po raz kolejny, że deficyt budżetu gminy wynosi 19 505 847,00 zł. Z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 21 mln zł, gmina zamierza przeznaczyć na:

  • Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości: 6 223 949,00 zł,
  • Spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie: 1 023 949,00 zł,
  • Spłatę otrzymanych kredytów w kwocie: 1 200 000,00 zł,
  • Wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: 4 000 000,00 zł,
  • Sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości: 14 776 051,00 zł.

Prognozowana kwota długu gminy miała wynieść – 153 mln zł, jednak po zmianach i kolejnej emisji obligacji komunalnych dług jeszcze wzrośnie i ma wynieść – 159 750 000,00 zł. Przypomnijmy, że w roku budżetowym 2020 dług wynosił – 144 973 949,00 zł.

Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lesznowola w latach 2023-2033.

Podwyżka podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią stabilne źródło dochodów własnych gminy. Dlatego proponuje się zwiększenie stawek kwotowych podatku od nieruchomości wyłącznie o wskaźnik inflacji tj. o 3,6%. Przypomnijmy, że dokładnie rok temu wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik zaproponowała radnym zwiększenie stawek kwotowych od podatku od nieruchomości na rok 2021, wyłącznie o wskaźnik inflacji, który wyniósł – 3,9%. Kiedy dokonamy podsumowania tych dwóch wartości, okaże się, że raptem w dwa lata podniesiono dla lesznowolskiego podatnika podatek od nieruchomości o 7,5%…

Stawki podatku od nieruchomości w latach 2018-2021

2018 – budynki mieszkalne: 0,75 zł, grunty pozostałe: 0,44 zł,

2019 – budynki mieszkalne: 0,76 zł, grunty pozostałe: 0,45 zł,

2020 – budynki mieszkalne: 0,76 zł, grunty pozostałe: 0,45 zł,

2021 – budynki mieszkalne: 0,79 zł, grunty pozostałe: 0,47 zł,

2022 – budynki mieszkalne: 0,82 zł, grunty pozostałe: 0,48 zł.

Emisja obligacji i podwyżka stawek podatkowych od nieruchomości na 2022 roku, to karciany trik obecnego obozu rządzącego gminą Lesznowola… Zamiast niezbędnych reform w ramach urzędu i jednostek podległych gminie, proponuje się nam zgraną kartę z poprzednich lat, czyli podwyżki dla mieszkańców i dalsze zadłużanie gminy. Co prawda na stole leżą olbrzymie pieniądze, jednak, aby je uzyskać to trzeba sprzedać 15 ha gruntów KPGO Mysiadło. Bez tego nie dojdzie do jakościowej zmiany w sposobie zarządzania pieniędzmi publicznymi gminy Lesznowola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *